Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


515

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2021,

kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a) a m) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 312/2013 Sb. a zákona č. 279/2019 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky č.  419/2008 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 485/2009 Sb., vyhlášky č. 315/2010  Sb., vyhlášky č. 417/2011 Sb., vyhlášky č. 455/2012 Sb., vyhlášky č. 424/2013 Sb., vyhlášky č. 192/2014 Sb., vyhlášky č. 387/2015 Sb., vyhlášky č. 413/2016 Sb., vyhlášky č. 314/2018 Sb., vyhlášky č. 281/2019 Sb. a vyhlášky č. 494/2020 Sb., se mění takto:

1. Za § 2a se vkládá nový § 2b, který včetně nadpisu zní:

㤠2b

Vzory potvrzení

(1) V příloze č. 5 je uveden vzor potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o zahájení léčby pro změnu pohlaví.

(2) V příloze č. 6 je uveden vzor potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení léčby pro změnu pohlaví.“.

2. V příloze č. 1 v části Kraj Vysočina ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 5. „Jihlava“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 7. „Jamné“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se doplňuje bod 7. „Zhoř“.

3. V příloze č. 1 v části Kraj Vysočina ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 5. „Jihlava“, ve sloupci „Matriční úřad“ se bod 17. „Zhoř“ a ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se bod 1. „Zhoř“ zrušují.

4. V příloze č. 1 v části Zlínský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 13. „Zlín“, ve sloupci „Matriční úřad“ se bod 4. „Mysločovice“ a ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se body 1. „Hostišová“, 2. „Machová“, 3. „Mysločovice“ a 4. „Sazovice“ zrušují.
Ve sloupci „Matriční úřad“ se dosavadní body 5. a 6. označují jako body 4. a 5.

5. V příloze č. 1 v části Zlínský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 13. „Zlín“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 5. „Zlín“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za bod 3. „Březůvky“ vkládá nový bod 4. „Hostišová“.
Dosavadní body 4. až 14. se označují jako body 5. až 15.

6. V příloze č. 1 v části Zlínský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 13. „Zlín“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 5. „Zlín“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za bod 8. „Lípa“ vkládají nové body 9. „Machová“ a 10. „Mysločovice“.
Dosavadní body 9. až 15. se označují jako body 11. až 17.

7. V příloze č. 1 v části Zlínský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 13. „Zlín“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 5. „Zlín“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za bod 13. „Racková“ vkládá nový bod 14. „Sazovice“.
Dosavadní body 14. až 17. se označují jako body 15. až 18.

8. V příloze č. 2, vzoru 16 se slova „za stanovených podmínek“ a slova „ , protože je a) cizinkou, b) státní občankou České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, c) státní občankou České republiky, jejíž manžel je cizinec, d) státní občankou České republiky, která je jiné než české národnosti.*)“ zrušují.

9. V příloze č. 2, vzoru 16 se slova „*) nehodící se škrtněte“ za slovy „podpis muže“ zrušují.

10. V příloze č. 2, vzoru 17 se slova „ , protože je a) cizinkou, b) státní občankou České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, c) státní občankou České republiky, jejíž manžel je cizinec, d) státní občankou České republiky, která je jiné než české národnosti.*) *) nehodící se škrtněte“ zrušují.

11. V příloze č. 3 ve druhém sloupci se slovo „Zámrsk“ nahrazuje slovy „Hradec Králové“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Matriční tiskopisy Dotazník k uzavření manželství a Protokol o uzavření manželství podle vzorů 16 a 17 v příloze č. 2 k vyhlášce č. 207/2001  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat do 31. prosince 2025 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny uvedené v čl. I bodech 8 až 10.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministr:
Hamáček v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Kromě rozsáhlých změn z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.