Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


513

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2021,

kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb. a vyhlášky č. 554/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

2. V § 5 odst. 3 písmena a) a b) znějí:

„a)   v účetní pořizovací hodnotě aktiva a aktivovaný majetek,
b)   v účetní zůstatkové hodnotě aktiva, vyřazený majetek, majetek nabytý přeměnou obchodní korporace, změny klasifikace majetku a majetek přeřazený v důsledku organizačních změn a“.

3. V § 15 odstavec 1 zní:

„(1) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence na činnost číslo 12 vykazuje

a)   pro odběr z napěťové hladiny velmi vysokého napětí a vysokého napětí údaje o rezervaci kapacity, rezervovaném příkonu, naměřeném maximu, odebraném množství elektřiny zákazníků a tržbách držitele licence za danou licencovanou činnost a
b)   pro odběr z napěťové hladiny nízkého napětí údaje o rezervovaném příkonu, odebraném množství elektřiny zákazníků za danou licencovanou činnost a tržbách držitele licence za danou licencovanou činnost.“.

4. V § 16 odst. 2 písmena e) a f) znějí:

„e)   výsledná kalkulace průměrné ceny tepelné energie za cenovou lokalitu,
f)   podíly paliv spotřebovaných při výrobě tepelné energie,“.

5. V § 16 odst. 3 se slova „vnitropodnikové výnosy a tržby“ nahrazují slovy „přiměřený zisk a průměrné ceny tepelné energie na jednotlivých úrovních předání“.

6. V § 17 odst. 2 větě druhé se za slovo „o“ vkládá slovo „průměrných“.

7. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 262/2015  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

8. V příloze č. 2 v seznamu výkazů… body 17 a 18 znějí:

„17.   Výkaz 12-T1b) i-2: Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN – kategorie maloodběru podnikatelů,
18. Výkaz 12-T1b) i-3: Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN – kategorie maloodběru podnikatelů,“.

9. V příloze č. 2 v seznamu výkazů se za bod 18 vkládají body 19 a 20, které znějí:

„19.   Výkaz 12-T1c) i-2: Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN – kategorie maloodběru obyvatelstva,
20. Výkaz 12-T1c) i-3: Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN – kategorie maloodběru obyvatelstva,“.

Dosavadní bod 19 se označuje jako bod 21.

10. V příloze č. 2 výkaz 12-B1 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

11. V příloze č. 2 se výkazy 12-T1b) a 12-T1c) nahrazují výkazy 12-T1b) i-2, 12-T1b) i-3, 12-T1c) i-2 a 12-T1c) i-3, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

12. V příloze č. 5 výkazy 15-HV, 15-N a) a 15-N b) znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

13. V příloze č. 6 výkaz 22-A zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

14. V příloze č. 6 výkaz 22-HV-V zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

15. V příloze č. 7 výkaz 23-A zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

16. V příloze č. 9 výkazy 31, 32-CL a 31, 32-CP znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

17. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 262/2015  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Držitel licence na činnost číslo 31 nebo 32 odpisuje pro účely regulace majetek uvedený do užívání v roce 2021 minimálně po dobu stanovenou v příloze č. 10 k vyhlášce č. 262/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Držitel licence na činnost číslo 31 nebo 32 sestaví a předloží výkaz 31, 32-CL za rok 2021 podle vyhlášky č. 262/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1292 - Energetika

ÚZ č. 1292 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty tří nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou dostupné ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.