Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


469

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 247/2008  Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 252/2017 Sb., zákona č. 311/2019 Sb., zákona č. 150/2021  Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., k provedení § 33 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:

Čl. I

Vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání, se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slova „tísňového volání“ nahrazují slovy „tísňové komunikace“.

2. V § 1 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Pro účely výpočtu účelně vynaložených nákladů podle § 33 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích se za odpisy majetku považují účetní odpisy technologických zařízení využívaných pro vedení databáze, včetně serverů, nehmotného majetku, zejména licencí a softwaru, nutného k vedení databáze, a za provozní náklady takové provozní náklady, které byly vynaloženy na zřízení, údržbu a provoz těchto zařízení.

(2) Do výpočtu účelně vynaložených nákladů podle odstavce 1 se zahrnou pouze takové náklady, o nichž vede podnikatel zajišťující připojení centra tísňové komunikace k veřejné pevné komunikační síti účetní záznamy podle zákona o účetnictví.

(3) Výše měsíční úhrady fakturované centru tísňové komunikace, se určuje podle vzorce

   P     Oi   
 Ui = 
 . 
 . N, 
   Pc     O   

kde:

Ui   je výše měsíční úhrady účelně vynaložených nákladů podle odstavce 1 fakturovaná jednotlivému centru tísňové komunikace,
P je počet dnů v příslušném kalendářním měsíci, kdy je databáze schopna po dobu celého dne poskytovat osobní a identifikační údaje v souladu s vyhláškou o lokalizaci a identifikaci účastníka tísňové komunikace,
Pc je počet dnů v příslušném kalendářním měsíci celkem,
Oi je počet obyvatel přiřazený k příslušnému tísňovému číslu, kterému se přisuzuje pro jednotlivá tísňová čísla následující hodnota:
pro tísňové číslo 112 počet obyvatel České republiky,
pro tísňové číslo 150 počet obyvatel České republiky,
pro tísňové číslo 155 počet obyvatel příslušného kraje, který je zřizovatelem poskytovatele zdravotnické záchranné služby tohoto kraje,
pro tísňové číslo 156 počet obyvatel obce, která je zřizovatelem příslušné obecní policie,
pro tísňové číslo 158 počet obyvatel České republiky,
O je součet všech Oi
N je celková výše měsíčních nákladů podle odstavce 1.“.

Poznámky pod čarou č. 1 až 3 se zrušují.

3. V § 2 odst. 1 se za slovo „podnikateli“ vkládají slova „podle § 1 odst. 2“ a slova „o předávání údajů pro účely tísňových volání3)“ se nahrazují slovy „o lokalizaci a identifikaci účastníka tísňové komunikace“.

4. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

5. V § 2 odst. 2 se za slovo „podnikatel“ vkládají slova „podle § 1 odst. 2“ a slova „pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání“ se nahrazují slovy „centrum tísňové komunikace“.

6. V § 2 odst. 4 písm. c) se slova „v souvislosti se zřízením a vedením databáze“ nahrazují slovy „podle § 1 odst. 1“.

7. V § 2 odst. 4 písm. f) se za slovo „příslušném“ vkládá slovo „kalendářním“ a slova „číslo tísňového volání“ se nahrazují slovy „tísňové číslo“.

8. V § 2 odst. 5 se slova „pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání“ nahrazují slovy „centrum tísňové komunikace“, za slovo „podnikatel“ se vkládají slova „podle § 1 odst. 2“ a slova „odstavci 5“ se nahrazují slovy „odstavci 4“.

9. V § 2 odst. 6 se za slovo „podnikatel“ vkládají slova „podle § 1 odst. 2“, slova „5 nebo 6“ se nahrazují slovy „4 nebo 5“ a slova „pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání“ se nahrazují slovy „centrum tísňové komunikace“.

10. V § 2 odst. 7 se slova „pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání“ nahrazují slovy „centrum tísňové komunikace“, za slovo „podnikatel“ se vkládají slova „podle § 1 odst. 2“, slova „5 nebo 6“ se nahrazují slovy „4 nebo 5“ a slova „odstavci 7“ se nahrazují slovy „odstavci 6“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu:
Mgr. Ing. Továrková v. r.

E-shop

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu 1. část

Praktikum civilního procesu 1. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová, Marek Juráš, Petr Podrazil, Ondřej Šmíd - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje na Praktikum civilního procesu 2. část. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v sobě ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Obchodní korporace - VOS, KS, SRO VII

Obchodní korporace - VOS, KS, SRO VII

Chalupa, Reitermann, Grinc - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva osobních obchodních společností a společnosti s ručením omezeným a navazuje na čtvrtou, pátou a šestou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V) a na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.