Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 468/2021 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2021, částka 211, ze dne 14. 12. 2021

468

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015  Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 70b odst. 6 zákona č. 221/1999  Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb., nařízení vlády č. 101/2019 Sb. a nařízení vlády č. 380/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. c) se za slovo „a“ vkládají slova „pro výkon této činnosti“.

2. V § 2 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo zahraničního“ se nahrazují slovy „anebo zahraničního“.

3. V § 2 písm. f) se za slovo „systémů“ vkládají slova „Ministerstva obrany“.

4. V § 2 písm. h) se za slova „informačních systémů“ vkládají slova „Ministerstva obrany“ a za slovo „kybernetickou“ se vkládají slova „bezpečnost a“.

5. V § 2 písm. i) se za slova „bezpečnosti informací“ vkládají slova „a kybernetické bezpečnosti“ a slovo „utajovaných“ se zrušuje.

6. V § 2 písm. z) bodě 2 se slovo „nebo“ zrušuje.

7. V § 2 se na konci písmene z) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 4 a 5, které znějí:

„4. příslušníka kybernetických sil a informačních operací spočívající v řízení výstavby, rozvoje a použití funkčních systémů k vedení operací v informačním prostředí nebo kybernetickém prostoru nebo ve velení, plánování a řízení operací v informačním prostředí nebo kybernetickém prostoru, nebo
5.   příslušníka kybernetických sil a informačních operací spočívající v provádění operací v kybernetickém prostoru nebo v soustavném udržování připravenosti k nim.“.

8. V § 3 odst. 2 se za text „z)“ vkládají slova „bodů 1 až 4“.

9. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při výkonu některé z činností podle § 2 písm. z) bodu 5 náleží stabilizační příspěvek ve výši 12 000 Kč měsíčně.“.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

10. V § 3 odst. 9 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.

E-shop

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 3. vydání

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 3. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací územních samosprávných celků. Zabývá se nejen samotným majetkem, ale také hospodařením, peněžními fondy a finanční kontrolou. Text je ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Zákon o státním zastupitelství - Komentář

Zákon o státním zastupitelství - Komentář

Jan Lata, Jiří Pavlík, Jana Zezulová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář zákona o státním zastupitelství (zákon č. 283/1993 Sb.), který je odrazem deseti let nové praxe za dobu, kdy byl publikován zatím poslední komentář tohoto druhu, je dílem autorů JUDr. Jana Laty, Ph.D., Mgr. Jiřího Pavlíka a JUDr. Jany Zezulové, Ph.D. Komentář zachycuje ...

Cena: 1 215 KčKOUPIT

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Martina Kasíková, Miroslava Jirmanová, Jaroslav Hubáček, Vladimír Plášil, Karel Šimka, Zdeněk Kučera - C. H. Beck

Časté novelizace exekučního řádu i občanského soudního řádu v jeho exekuční části a také četná judikatura soudů všech stupňů i Ústavního soudu vytvořily z exekučního práva nepřehlednou materii. Komentář podává aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona vycházející ze současné ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.