Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 468/2021 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2021, částka 211, ze dne 14. 12. 2021

468

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015  Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 70b odst. 6 zákona č. 221/1999  Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb., nařízení vlády č. 101/2019 Sb. a nařízení vlády č. 380/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. c) se za slovo „a“ vkládají slova „pro výkon této činnosti“.

2. V § 2 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo zahraničního“ se nahrazují slovy „anebo zahraničního“.

3. V § 2 písm. f) se za slovo „systémů“ vkládají slova „Ministerstva obrany“.

4. V § 2 písm. h) se za slova „informačních systémů“ vkládají slova „Ministerstva obrany“ a za slovo „kybernetickou“ se vkládají slova „bezpečnost a“.

5. V § 2 písm. i) se za slova „bezpečnosti informací“ vkládají slova „a kybernetické bezpečnosti“ a slovo „utajovaných“ se zrušuje.

6. V § 2 písm. z) bodě 2 se slovo „nebo“ zrušuje.

7. V § 2 se na konci písmene z) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 4 a 5, které znějí:

„4. příslušníka kybernetických sil a informačních operací spočívající v řízení výstavby, rozvoje a použití funkčních systémů k vedení operací v informačním prostředí nebo kybernetickém prostoru nebo ve velení, plánování a řízení operací v informačním prostředí nebo kybernetickém prostoru, nebo
5.   příslušníka kybernetických sil a informačních operací spočívající v provádění operací v kybernetickém prostoru nebo v soustavném udržování připravenosti k nim.“.

8. V § 3 odst. 2 se za text „z)“ vkládají slova „bodů 1 až 4“.

9. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při výkonu některé z činností podle § 2 písm. z) bodu 5 náleží stabilizační příspěvek ve výši 12 000 Kč měsíčně.“.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

10. V § 3 odst. 9 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.

E-shop

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice, problémy a perspektivy

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice, problémy a perspektivy

Jiří Jelínek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie pojednává o fenoménu trestní odpovědnosti právnických osob, který je jednou z mimořádně kontroverzních otázek trestněprávní teorie. Autor provádí rozbor vybraných problematických témat a otázek ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva. Publikace popisuje základní podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, včetně tvorby technických ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.