Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


465

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. října 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 248/2007  Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví, se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   Cenu PhDr. Alice Garrigue Masarykové,
f)   Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví.“.

2. Nadpis nad označením § 3 se zrušuje.

3. V § 3 se vkládá nadpis, který zní: „Cena ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením“.

4. Nadpis nad označením § 4 se zrušuje.

5. V § 4 se vkládá nadpis, který zní: „Cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče“.

6. Nadpis nad označením § 5 se zrušuje.

7. V § 5 se vkládá nadpis, který zní: „Cena Prof. MUDr. Gustava Kabrhela“.

8. Nadpis nad označením § 6 se zrušuje.

9. V § 6 se vkládá nadpis, který zní: „Cena Makropulos“.

10. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které včetně nadpisů znějí:

㤠6a

Cena PhDr. Alice Garrigue Masarykové

(1) Cena PhDr. Alice Garrigue Masarykové se uděluje k ohodnocení osob, které významným způsobem přispěly k rozvoji oboru ošetřovatelství v České republice.

(2) Cena PhDr. Alice Garrigue Masarykové se uděluje fyzické osobě; lze ji udělit též in memoriam.

(3) Cenu PhDr. Alice Garrigue Masarykové lze udílet každoročně k 12. květnu u příležitosti Mezinárodního dne sester. V kalendářním roce může být udělena pouze jedna Cena PhDr. Alice Garrigue Masarykové.

(4) Cenu PhDr. Alice Garrigue Masarykové tvoří pamětní list a peněžní ocenění ve výši 100 000 Kč. V případě jejího udělení in memoriam se neposkytuje peněžní ocenění.

§ 6b

Cena ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví

(1) Cena ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví se uděluje k ohodnocení poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, kteří významným způsobem přispěli k rozvoji dobrovolnictví v oblasti zdravotnictví v České republice a kteří mají zavedený program dobrovolnictví v oblasti zdravotnictví v České republice.

(2) Cena ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví se uděluje právnické osobě.

(3) Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví lze udílet každoročně k 5. prosinci u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků. V kalendářním roce může být udělena pouze jedna Cena ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví

(4) Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví tvoří plaketa a finanční ocenění ve výši 150 000 Kč.“.

11. V § 7 odst. 1 se slova „§ 3, 4, 5 a 6“ nahrazují slovy „§ 3 až 6b“.

12. V § 7 odst. 4 se slova „a 4“ nahrazují slovy „ , 4 a 6a“.

13. V § 7 odst. 6 se za číslo „6“ vkládají slova „a 6b“, za slova „odst. 2“ se vkládají slova „nebo § 6b odst. 2“ a za slovo „projekt“ se vkládají slova „nebo program“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

E-shop

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Pavel Mates a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.