Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


430

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č.  304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 tohoto zákona a podle § 20 odst. 6, § 30 odst. 2 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 484/2020 Sb. a zákona č.  251/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., vyhlášky č. 437/2011  Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb., vyhlášky č. 472/2013 Sb., vyhlášky č. 300/2014 Sb., vyhlášky č. 370/2015 Sb., vyhlášky č. 447/2016 Sb., vyhlášky č. 274/2017 Sb., vyhlášky č. 398/2017 Sb. a vyhlášky č. 341/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. d) se za slovy „samosprávných celků“ čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti“ se nahrazují slovy „pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu“.

2. V § 2 písm. k) se slova „rozpočtů regionálních rad“ nahrazují slovy „pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu“.

3. § 23 zní:

㤠23

Obecně k předávání finančních údajů

(1) Správci kapitol, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní fondy, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí sestavují a předávají do centrálního systému účetních informací státu pro potřeby státu též finanční údaje podle právního předpisu upravujícího předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu nebo právního předpisu upravujícího předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu.

(2) Pro formát, strukturu, přenos, zabezpečení, rozsah a četnost předávání finančních údajů se použijí ustanovení části druhé obdobně, pokud nestanoví část třetí nebo právní předpis upravující předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu nebo právní předpis upravující předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu jinak.

(3) Pro předávání finančních údajů obcí a dobrovolných svazků obcí se použije § 5 odst. 5 a 7 obdobně, pokud nestanoví právní předpis upravující předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu nebo právní předpis upravující předkládání údajů pro vypracování státního závěrečného účtu jinak.“.
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

4. V § 24 odst. 1 se slova „jiným právním předpisem2)“ nahrazují slovy „právním předpisem upravujícím předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu nebo právním předpisem upravujícím předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu“.

5. V § 24 odst. 2 se slova „jiný právní předpis2)“ nahrazují slovy „právní předpis upravující předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu nebo právní předpis upravující předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu“.

6. V příloze č. 2a Pomocný analytický přehled v části Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech se položka

16803201 Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla

nahrazuje položkou

16803200 Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům

“.

7. V příloze č. 2a Pomocný analytický přehled v části Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech se položka

16803209 Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - ostatní

“.

zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.