Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


429

VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry

Ministerstvo financí stanoví podle § 133 odst. 1 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách:

Čl. I

Vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry, se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

2. V § 8 odst. 1 se slova „jedinečným identifikačním štítkem ve formě registrační známky vydávané“ nahrazují slovy „registrační známkou podle vyhlášky upravující výstupní dokumenty v oblasti hazardních her (dále jen „registrační známka“) vydávanou“.

3. V § 8 odst. 2 se slova „pevně připevněna“ nahrazují slovem „přilepena“.

4. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Lepidlo použité k nalepení registrační známky a materiál použitý k výrobě registrační známky musí mít takové vlastnosti, aby nemohlo dojít k odlepení registrační známky bez jejího porušení, a to ani vlivem povětrnostních nebo jiných vnějších vlivů.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky lze namísto registrační známky splňující podmínky podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 208/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, použít registrační známku vyrobenou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Na registrační známku vydanou podle vyhlášky č.  208/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se po dobu její platnosti hledí, jako by splňovala podmínky podle této vyhlášky, pokud je přilepena do dne nabytí účinnosti této vyhlášky na koncové zařízení nebo samostatně stojící generátor náhodných čísel, které jsou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky provozovány jako součást zařízení.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

E-shop

Zákoník práce s komentářem 2023/2024

Zákoník práce s komentářem 2023/2024

JUDr. Michael Košnar, JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Dana Roučková, - Anag, spol. s r. o.

Transpoziční novela zákoníku práce a dalších 9 souvisejících zákonů vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 přináší pro praxi zásadní změny zejména ve vztahu k tzv. dohodářům, zaměstnancům vykonávajícím práci v režimu home office či pracujícím rodičům a pečujícím osobám. Změnám ...

Cena: 1 189 KčKOUPIT

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Michaela Dražková - C. H. Beck

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Ivan Chalups, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.