Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


397

VYHLÁŠKA

ze dne 21. října 2021

o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000  Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 139/2014  Sb. a zákona č. 180/2016 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a)   způsob poskytování informací o konzervovaném ovoci a konzervované zelenině, skořápkových plodech, houbách, bramborách a výrobcích z nich a banánech,
b)   druhy konzervovaného ovoce a konzervované zeleniny, skořápkových plodů, hub, brambor a výrobků z nich a banánů s členěním na skupiny a podskupiny,
c)   pro jednotlivé druhy konzervovaného ovoce a konzervované zeleniny, skořápkových plodů, hub, brambor a výrobků z nich a banánů požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní odchylky,
d)   pro konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, houby, brambory a výrobky z nich a banány
1. teplotní režimy a relativní vlhkost vzduchu při uchovávání,
2. způsoby uchovávání a manipulace během uvádění na trh,
3. minimální technologické požadavky.

§ 2

Vymezení některých pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   ovocem celé, čerstvé, zdravé ovoce, bez známek hniloby a plísní, obsahující všechny základní části, ve stadiu technologické zralosti, očištěné, zbavené cizích příměsí,
b)   konzervovaným ovocem potravina, jejíž charakteristickou složku tvoří ovoce a která byla upravena konzervováním, s výjimkou ovocného alkoholického a nealkoholického nápoje a zmrazeného ovoce,
c)   kompotem ovoce s nálevem nebo bez nálevu, v neprodyšně uzavřeném obalu, konzervované sterilací,
d)   džemem výběrovým (Extra) potravina vyrobená ze směsi přírodních sladidel3), vody a nezahuštěné pulpy jednoho nebo více druhů ovoce, přivedené do vhodné rosolovité konzistence,
e)   džemem výběrovým (Extra) se sníženým obsahem cukru potravina splňující požadavky pro džem výběrový (Extra) s tím, že tento výrobek je se sníženým obsahem cukru a splňuje podmínky pro relevantní výživové tvrzení4); výživové tvrzení je uvedeno v názvu výrobku,
f)   džemem výběrovým (Extra) speciálním potravina splňující požadavky pro džem výběrový (Extra) s tím, že tento výrobek obsahuje méně cukru než džem výběrový (Extra) a zároveň více cukru než džem výběrový (Extra) se sníženým obsahem cukru,
g)   džemem potravina vyrobená ze směsi přírodních sladidel, vody, pulpy nebo dřeně, nebo z přírodních sladidel, vody a dřeně, jednoho nebo více druhů ovoce, přivedené do vhodné rosolovité konzistence,
h)   marmeládou potravina vyrobená ze směsi přírodních sladidel, vody a jedné nebo více surovin získaných z citrusových plodů, přivedené do vhodné rosolovité konzistence, přičemž za suroviny získané z citrusových plodů se považují pulpy, dřeně, šťávy, vodné extrakty a kůry,
i)   rosolem a rosolem výběrovým (Extra) potravina vyrobená ze směsi přírodních sladidel a šťávy nebo ze směsi přírodních sladidel a vodných extraktů z jednoho nebo více druhů ovoce, přivedená do vhodné rosolovité konzistence,
j)   povidly potravina vyrobená z meruněk nebo z jednoho nebo více druhů ovoce, a to jablek, hrušek nebo švestek, s přídavkem přírodních sladidel nebo bez přídavku, přivedená do polotuhé až tuhé konzistence s jemnými až hrubšími částicemi dužniny ovoce,
k)   klevelou potravina vyrobená z jednoho nebo více druhů ovoce, s přídavkem přírodních sladidel nebo bez přídavku, přivedená do kašovité, roztékavé konzistence se zřetelnými hrubými částmi dužniny ovoce,
l)   ovocným protlakem nebo ovocným pyré potravina řídké až kašovité konzistence vyrobená z jedlé části ovoce bez kůry, slupky, jader, pecek, jádřinců propasírováním nebo obdobným procesem, s případným přidáním přírodních sladidel; vodu nebo ovocnou šťávu5) ze stejného druhu ovoce lze přidat pouze v technologicky nezbytném případě a množství,
m)   sušeným ovocem ovoce konzervované sušením bez použití přírodních sladidel,
n)   směsí sušeného ovoce různé druhy sušeného ovoce, kde podíl sušeného ovoce je nejméně 60 % hmotnostních,
o)   ovocem proslazeným nebo kandovaným ovocem potravina konzervovaná zvýšením sušiny přídavkem přírodních sladidel,
p)   ovocem v lihu nebo ovocnou bowlí potravina z čerstvého ovoce nebo kompotu, zalitého vodou, lihem kvasným rafinovaným6) nebo lihovinou, která může obsahovat přidaná přírodní sladidla a látky určené k aromatizaci,
q)   upraveným chlazeným čerstvým ovocem potravina z čerstvého celého nebo děleného ovoce s případným přidáním kompotu nebo ochucujících přísad, uzavřená ve spotřebitelském obalu, určená k přímému použití,
r)   kaštanovým krémem nebo pyré potravina vyrobená ze směsi vody, přírodních sladidel a kaštanového protlaku získaného z plodů kaštanu jedlého Castanea sativa,
s)   zázvorem jedlý kořen rostliny zázvoru v čerstvém nebo konzervovaném stavu, který může být sušen nebo uchováván v sirupu,
t)   ovocnou dužninou nebo pulpou jedlá část ovoce, podle potřeby bez kůry, slupky, jader, pecek a jádřinců, která je tvořena ovocem celým, hrubě nakrájeným nebo rozdrceným, ale která nebyla rozmělněna na dřeň,
u)   ovocnou dření surovina získaná pasírováním jedlých částí ovoce podle potřeby zbaveného kůry, slupek, jader a pecek, která byla rozmělněna na dřeň propasírováním nebo obdobným procesem a je určená k dalšímu zpracování,
v)   vodním extraktem ovoce vodní výluh z ovoce, který s ohledem na ztráty nutně vzniklé při řádném zpracování obsahuje všechny ve vodě rozpustné složky použitého ovoce,
w)   banány zralé plody odrůd nebo kultivarů rodu Musa ssp., s výjimkou banánů plantejnů, fíkových banánů a banánů určených pro průmyslové zpracovaní.

(2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a)   zeleninou celá, čerstvá, zdravá zelenina bez známek hniloby a plísní, očištěná, zbavená cizích příměsí,
b)   konzervovanou zeleninou výrobky, jejichž charakteristickou složku tvoří zelenina a které byly upraveny konzervováním, s výjimkou zeleninových nealkoholických nápojů, dresinků, studených omáček a zeleniny hluboce zmrazené,
c)   pasterovanou zeleninou výrobek s nálevem v neprodyšně uzavřeném obalu, jehož pH je nižší nebo rovno 4,0 a při tepelném ošetření bylo dosaženo prohřátí obsahu spotřebitelského balení na 80 až 90 °C,
d)   sterilovanou zeleninou výrobek s nálevem v neprodyšně uzavřeném obalu, jehož pH je vyšší než 4,0 a při tepelném ošetření bylo dosaženo prohřátí obsahu spotřebitelského balení nejméně na 121,1 °C nebo byl zvolen takový sterilační postup, kdy došlo k usmrcení vegetativních forem mikroorganismů a jejich spór,
e)   zeleninou mléčně kvašenou nebo kysanou výrobek konzervovaný působením bakterií mléčného kvašení,
f)   zeleninovým protlakem potravina řídké až kašovité konzistence s případnými jemnými nebo hrubšími kousky použitých surovin vyrobená z jedlých částí zeleniny bez slupek a jader propasírováním nebo obdobným procesem, konzervovaná snížením obsahu vody, přidáním soli, pasterací, sterilací nebo přidáním konzervačního prostředku, popřípadě kombinací uvedených způsobů; přidání vody nebo zeleninové šťávy není přípustné,
g)   zeleninovým pyré potravina řídké až kašovité konzistence s případnými jemnými nebo hrubšími kousky použitých surovin vyrobená z jedlých částí zeleniny bez slupek a jader propasírováním nebo obdobným procesem; vodu nebo zeleninovou šťávu ze stejného druhu zeleniny lze přidat pouze v technologicky nezbytném případě a množství,
h)   sušenou zeleninou potravina konzervovaná sušením bez použití přírodních sladidel nebo sladidel,
i)   zeleninou proslazenou nebo kandovanou potravina konzervovaná zvýšením sušiny přídavkem přírodních sladidel,
j)   upravenou chlazenou čerstvou zeleninou potravina z čerstvé celé nebo dělené zeleniny s případným přidáním zeleniny sterilované nebo pasterované nebo ochucujících přísad, uzavřená ve spotřebitelském obalu, určená k přímému použití,
k)   zeleninou v octu zelenina zalitá kvasným octem7) tak, aby výsledná koncentrace kyseliny octové činila nejméně 4 % hmotnostní,
l)   zeleninou v soli zelenina konzervovaná přídavkem jedlé soli,
m)   koncentrovaným rajčatovým protlakem rajčatový protlak obsahující nejméně 24 % refraktometrické sušiny vnesené rajčatovou sušinou,
n)   nekoncentrovaným rajčatovým protlakem rajčatový protlak obsahující nejméně 4,2 % refraktometrické sušiny vnesené rajčatovou sušinou,
o)   rajčatovým pyré potravina vyrobená z rajčatového protlaku, vody a jedlé soli, popřípadě dalších přísad, popřípadě cukru, koření a dalších přísad pouze v technologicky nezbytném případě a množství,
p)   kečupem potravina vyrobená z rajčatového protlaku, vody, přírodních sladidel, kvasného octa, jedlé soli, popřípadě koření a dalších přísad pouze v technologicky nezbytném případě a množství,
q)   zeleninovými lupínky výrobek ze zeleniny upravený smažením,
r)   zeleninou v oleji zelenina zalitá rostlinným olejem,
s)   chemicky konzervovanou zeleninou potravina konzervovaná přídavkem chemického konzervačního prostředku.

(3) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a)   skořápkovými plody plody nebo jejich semena uvedené pod písmeny b) až l) v surovém stavu, upražené nebo solené,
b)   vlašskými ořechy jádra plodů ořešáku vlašského Juglans regia L. a jeho odrůd,
c)   lískovými ořechy jádra suchých plodů lísky Corylus avellana (L.) a Corylus maxima (Mill.) a jejich hybridů,
d)   mandlemi jádra suchých plodů mandloně obecné druhu Prunus amygdalus - Batsch neboli Prunus dulcis (Mill.) včetně loupaných mandlí,
e)   kešu ořechy semena plodů ledvinovníku západního Anacardium occidentale (L.),
f)   para ořechy semena juvie ztepilé Bertholletia excelsa (L.),
g)   kokosovými ořechy plody palmy kokosové Cocos nucifera (L.),
h)   piniovými oříšky semena borovice pinie Pinus pinea (L.), Pinus koraiensis, Pinus sibirica, Pinus yunnanensis, Pinus wallichiana, Pinus gerardiana a Pinus pumila,
i)   makadamovými ořechy suché plody makadámie druhů Macadamia integrifolia, Macadamia tetraphylla, Macadamia ternifolia a jejich hybridů,
j)   pekanovými ořechy suché plody ořechovce pekanového Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch,
k)   pistáciemi sušená semena plodů pistácie pravé Pistacia vera (L.),
l)   jedlými kaštany jedlé plody kaštanovníku setého Castanea sativa Mill.,
m)   arašídy nebo buráky plody odrůd podzemnice olejné Arachis hypogaea v., Arachis hypogaea L. a Arachis hypogaea h.,
n)   pastou nebo krémem ze suchých skořápkových plodů nebo arašídů jemně mělněný výrobek ze suchých skořápkových plodů nebo arašídů,
o)   upravenými suchými skořápkovými plody nebo arašídy suché skořápkové plody nebo jejich semena nebo arašídy v polevě, čokoládě, těstíčku, cukru, koření nebo za použití dalších ochucujících přísad,
p)   moukou ze suchých skořápkových plodů nebo arašídů jemně mletý výrobek ze suchých skořápkových plodů nebo arašídů.

(4) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a)   houbami jedlé čerstvé plodnice vyšších hub,
b)   houbami volně rostoucími houby získané sběrem v prostředí přirozeném jejich výskytu,
c)   houbami pěstovanými houby získané pěstováním v podmínkách uměle vytvořených,
d)   sušenými houbami houby upravené sušením, u nichž obsah vody činí nejvýše 12 % a jednotlivé druhy hub jsou makroskopicky určitelné,
e)   konzervovanými houbami houby upravené, a to sterilací, pasterací nebo jiným vhodným způsobem,
f)   hluboce zmrazenými houbami houby upravené zmrazením na teplotu – 18 °C nebo nižší, u nichž jsou jednotlivé druhy hub makroskopicky určitelné,
g)   ostatními výrobky z hub houby upravené drcením, mletím, granulací nebo extrakcí.

(5) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a)   bramborami konzumními hlízy brambor odrůd a kříženců Solanum tuberosum L.,
b)   bramborami konzumními ranými brambory konzumní sklízené před dosažením úplné zralosti hlíz se snadno odstranitelnou slupkou bez loupání,
c)   bramborami konzumními pozdními brambory konzumní sklízené po dosažení úplné zralosti hlíz s dobře vyvinutou a pevnou slupkou,
d)   odrůdou s podlouhlými hlízami brambory konzumní s průměrnou délkou hlízy alespoň dvojnásobně větší, než je průměrná šířka hlízy,
e)   varným typem označení konzistenčních vlastností odrůd hlíz brambor konzumních pozdních, které určuje vhodnost kuchyňského užití,
f)   výrobky z brambor výrobky z brambor konzumních upravené technologickým procesem, a to loupáním, konzervací, smažením, vařením, drcením nebo sušením, pro přímou spotřebu nebo další kuchyňskou úpravu.

(6) Pro účely této vyhlášky se cizími příměsmi rozumí všechny nežádoucí organické nebo anorganické příměsi, které jsou v potravině obsaženy, aniž mají být její součástí.

Konzervované a upravené chlazené čerstvé ovoce

§ 3

(1) Členění konzervovaného a upraveného chlazeného čerstvého ovoce na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům8), v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin9) se u konzervovaného a upraveného chlazeného čerstvého ovoce uvede

a)   v názvu použitý druh nebo druhy ovoce v sestupném pořadí podle hmotnosti použité suroviny,
b)   u ovoce v lihu obsah alkoholu v procentech objemových,
c)   název skupiny,
d)   u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) se sníženým obsahem cukru, marmelád, rosolů, rosolů výběrových (Extra), kaštanového pyré, povidel, klevel, ovocných protlaků a ovocného pyré množství ovoce v gramech, které bylo použito pro výrobu 100 g hotového výrobku; tento údaj se uvede ve stejném zorném poli jako název výrobku a jasně viditelnými písmeny,
e)   u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) se sníženým obsahem cukru, marmelád, rosolů, rosolů výběrových (Extra), kaštanového pyré, povidel, klevel, ovocných protlaků a ovocného pyré celkový obsah přírodních sladidel v gramech obsažených ve 100 g výrobku, přičemž uvedené číslo představuje množství stanovené refraktometricky při 20 °C u hotového výrobku s tolerancí +/- 3 refraktometrické stupně,
f)   u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) se sníženým obsahem cukru, marmelád, rosolů, rosolů výběrových (Extra), kaštanového pyré, povidel a klevel přítomnost zbytkového oxidu siřičitého, jestliže jeho obsah ve výrobku je vyšší než 10 mg/kg,
g)   u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) se sníženým obsahem cukru, marmelád, rosolů, rosolů výběrových (Extra), rosolové marmelády a kaštanového pyré v názvu výrobku jméno použitého druhu nebo použitých druhů ovoce v sestupném pořadí podle hmotnosti použité suroviny,
h)   u upraveného chlazeného čerstvého ovoce na obalu určeném pro spotřebitele datum použitelnosti a teplota skladování.

(3) U výrobků podle odstavce 2 písm. e) se údaj o obsahu přírodních sladidel uvede ve stejném zorném poli jako název výrobku a jasně viditelnými písmeny; obsah cukru nemusí být uveden, pokud jsou výrobky označeny výživovými údaji.

(4) U výrobků podle odstavce 2 písm. g) vyrobených ze 3 nebo více druhů ovoce může být údaj o druzích použitého ovoce nahrazen slovy „směs ovoce“, podobnou formulací nebo počtem použitých druhů ovoce.

(5) Sušené bobule hroznů révy vinné lze označit názvem „Rozinky“ nebo „Hrozinky“.

§ 4

(1) Označení „rosolová marmeláda“ lze použít pro marmelády, pokud výrobek neobsahuje žádnou nerozpustnou hmotu citrusových plodů, s výjimkou malého množství jemně krájené kůry citrusů.

(2) U konzervovaného ovoce lze v jeho názvu použít spojení „s džemem“, „s marmeládou“, „s rosolem“, „s kaštanovým krémem“ nebo obdobu těchto spojení pouze za předpokladu, že konzervované ovoce odpovídá definicím uvedeným v § 2 odst. 1 písm. d) až i) a r) a fyzikálním a chemickým požadavkům na jakost podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

(1) Průměrným množstvím spotřebitelského balení konzervovaného a upraveného chlazeného čerstvého ovoce je hmotnost spotřebitelského balení konzervovaného a upraveného chlazeného čerstvého ovoce bez obalu se zohledněním přípustné záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Fyzikální a chemické požadavky na jakost konzervovaného a upraveného chlazeného čerstvého ovoce jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Přípustný výskyt cizích příměsí u klevel a povidel je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(4) Smyslové požadavky na jakost konzervovaného a upraveného chlazeného čerstvého ovoce jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(5) Ovoce v lihu obsahuje nejméně 13 % objemových kvasného etanolu a vykazuje nejméně 18 % refraktometrické sušiny.

(6) Minimální hmotnostní podíl ovoce v 1 kg potraviny je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 6

(1) Při výrobě džemu, džemu výběrového (Extra), džemu výběrového (Extra) speciálního, džemu výběrového (Extra) se sníženým obsahem cukru, rosolu a rosolu výběrového (Extra) vyrobených z jiných druhů ovoce než citrusových plodů může být použita i šťáva a kůra z citrusových plodů.

(2) Džem výběrový (Extra), džem výběrový (Extra) speciální a džem výběrový (Extra) se sníženým obsahem cukru z šípků, malin, ostružin, černého rybízu, borůvek, červeného rybízu lze vyrábět pouze z nekoncentrovaného protlaku příslušného ovoce nebo nekoncentrovaný protlak může tvořit část vsádkové hmotnosti ovoce.

(3) Džem výběrový (Extra), džem výběrový (Extra) speciální, džem výběrový (Extra) se sníženým obsahem cukru a džem z citrusových plodů lze vyrábět jen z celých plodů citrusu nakrájených na proužky nebo na plátky.

(4) Při výrobě džemu výběrového (Extra), džemu výběrového (Extra) speciálního a džemu výběrového (Extra) se sníženým obsahem cukru a rosolu výběrového (Extra) nelze mísit jablka, hrušky, slívy s neoddělujícími se peckami, melouny, melouny vodní, hrozny, dýně, okurky a rajčata s jiným ovocem.

(5) Při výrobě džemu, džemu výběrového (Extra), džemu výběrového (Extra) speciálního a džemu výběrového (Extra) se sníženým obsahem cukru z šípků, jahod, malin, angreštu, červeného rybízu, slív a rebarbory lze přidávat červené ovocné šťávy.

(6) Při výrobě džemu a rosolu z jahod, malin, angreštu, červeného rybízu a slív lze přidávat šťávu z červené řepy.

§ 7

(1) Podíl ovoce pro výrobu rosolu a rosolu výběrového (Extra) při použití vodných extraktů z ovoce se vypočítá odečtením hmotnosti vody použité pro výrobu vodných extraktů od celkové hmotnosti vodného extraktu.

(2) K džemu, džemu výběrovému (Extra), džemu výběrovému (Extra) speciálnímu, džemu výběrovému (Extra) se sníženým obsahem cukru, rosolu a rosolu výběrovému (Extra) z kdoulí lze přidat list pelargónie vonné Pelargonium odoratissimum. Ovocnou šťávu lze přidat pouze do džemu.

(3) K potravinám podle § 2 odst. 1 písm. d) až i) a r) lze přidávat lihoviny, víno, dezertní víno, ořechy, aromatické byliny, koření, vanilku, vanilin, vanilkové extrakty a med jako částečnou nebo úplnou náhradu přírodního sladidla, jedlé tuky a oleje jako látky zabraňující pěnění a tekutý pektin.

(4) Při výrobě marmelády lze přidávat éterické oleje z citrusových plodů.

(5) Ovocné suroviny podle § 2 odst. 1 písm. a) a t) až v) se zpracovávají

a)   zahříváním, chlazením nebo zmrazením,
b)   sublimačním sušením, sušením za mrazeného stavu nebo
c)   zahušťováním do míry technicky možné.

(6) Meruňky a slívy určené pro výrobu džemu výběrového (Extra), džemu výběrového (Extra) speciálního a džemu výběrového (Extra) se sníženým obsahem cukru mohou být zpracovány také jinými dehydratačními procesy, než je sublimační sušení.

§ 8

(1) Citrusová kůra může být přechovávána v nálevu.

(2) U kompotu dosahuje pH hodnoty nejvýše 4,0.

(3) Sušina sušeného ovoce činí nejméně 70 %, u sušených švestek nejméně 67 %.

(4) Je-li refraktometrická sušina ovoce proslazeného nižší než 70 %, je nutno potravinu ještě konzervovat dalším konzervačním procesem.

(5) Sušené ovoce a ovoce proslazené nebalené se skladuje při relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 70 %.

(6) Sušené ovoce a ovoce proslazené nebalené se skladuje a přepravuje odděleně od látek s výraznými pachy a vůněmi.

(7) Upravené chlazené čerstvé ovoce se uvádí na trh při teplotách od 0 °C do 5 °C.

Konzervovaná a upravená chlazená čerstvá zelenina

§ 9

(1) Členění konzervované a upravené chlazené čerstvé zeleniny na skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin se u konzervované a upravené chlazené čerstvé zeleniny uvede

a)   botanický název použitého druhu zeleniny, pokud není zahrnut v názvu výrobku,
b)   použitý druh nálevu,
c)   název skupiny a podskupiny,
d)   u upravené chlazené čerstvé zeleniny a zeleniny mléčně kvašené datum použitelnosti a teplota skladování,
e)   údaj, zda se jedná o zeleninový výrobek pálivý.

(3) Fyzikální a chemické požadavky na jakost konzervované zeleniny jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(4) Smyslové požadavky na jakost konzervované a upravené chlazené čerstvé zeleniny jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(5) Průměrným množstvím spotřebitelského balení konzervované a upravené chlazené čerstvé zeleniny je hmotnost spotřebitelského balení konzervované a upravené chlazené čerstvé zeleniny bez obalu se zohledněním přípustné záporné hmotnostní odchylky podle tabulky 1 přílohy č. 9 k této vyhlášce.

(6) Průměrným množstvím stanovených hmotnostních podílů jednotlivých složek zeleniny u zeleninových salátů a směsí jsou stanovené hmotnostní podíly jednotlivých složek zeleniny u zeleninových salátů a směsí bez obalu se zohledněním přípustné záporné hmotnostní odchylky podle tabulky 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce.

§ 10

(1) Proslazená zelenina nebalená se skladuje při teplotě nejvýše 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 70 %.

(2) Sušená zelenina nebalená se skladuje při teplotě nejvýše 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 65 %.

(3) Sušená a proslazená zelenina se skladuje a přepravuje odděleně od látek s výraznými pachy a vůněmi, s výjimkou sušené a proslazené balené zeleniny v obalu zabraňujícímu pronikání výrazným pachům a vůním.

(4) Upravená chlazená čerstvá zelenina se uvádí na trh při teplotách od 0 °C do 5 °C.

§ 11

Skořápkové plody a arašídy

(1) Členění skořápkových plodů a arašídů na skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin se u skořápkových plodů a arašídů uvede název skupiny a podskupiny, u kokosových ořechů a směsí skořápkových plodů a arašídů pouze název podskupiny, u pasty a mouky ze suchých skořápkových plodů a arašídů a upravených suchých skořápkových plodů a arašídů se v názvu uvedou všechny použité druhy skořápkových plodů a arašídů.

(3) Průměrným množstvím spotřebitelského balení skořápkových plodů a arašídů je hmotnost spotřebitelského balení skořápkových plodů a arašídů se zohledněním přípustné záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 11 k této vyhlášce.

(4) Fyzikální a chemické požadavky na jakost skořápkových plodů a arašídů jsou uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(5) Smyslové požadavky na jakost skořápkových plodů a arašídů jsou uvedeny v příloze č. 13 k této vyhlášce.

Houby

§ 12

(1) Členění hub na skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 14 k této vyhlášce.

(2) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin se uvede

a)   u skupiny houby český název hub a doba použitelnosti,
b)   u skupiny výrobky z hub a ostatní výrobky z hub název podskupiny a český název použitých druhů hub.

(3) Houby volně rostoucí a houby pěstované, s výjimkou pěstovaných žampionů, musí být pevné konzistence, dobře na sucho očištěné, bez cizích příměsí a nečistot. Houby nesmějí být přestárlé, plesnivé, zapařené nebo nadměrně vlhké. Mohou být rozděleny nejvýše jedním řezem, klobouk však musí být spojen s třeněm. Loupání klobouků hub není dovoleno s výjimkou klouzků.

(4) U hub uvedených v odstavci 3 se dovoluje perforace do 10 % povrchu plochy řezu, nejvýše však tři otvory, a menší poškození plodnic úlomky nebo požerky na dvou místech. Poškozených hub může být nejvýše 5 %, přičemž poškozenými houbami se rozumí houby, kterým chybí více než čtvrtina klobouku nebo v nichž se vyskytují škůdci.

(5) U sušených hub se dovoluje 10 % hmotnosti perforovaných. Sušené houby mají chuť typickou pro sušené houby, jsou bez cizích pachů a chutí, mají barvu odpovídající použitému druhu houby a jsou dostatečně vysušené, aby nedocházelo k plesnivění nebo zapaření.

§ 13

(1) Čerstvé houby volně rostoucí a čerstvé houby pěstované se skladují a přepravují při teplotách od 0 °C do 10 °C; při uvádění na trh se nevystavují slunečnímu záření.

(2) Sušené houby se uvádějí na trh balené, při teplotě nejvýše 24 °C a relativní vlhkosti nejvýše 65 %; nevystavují se přímému slunci.

(3) Čerstvé houby pěstované mohou být baleny nebo zabaleny v prodyšné nebo jiné vhodné fólii.

(4) Z volně rostoucích hub, včetně volně rostoucích hub určených výlučně k dalšímu průmyslovému zpracování pro potravinářské účely, lze na trh uvádět pouze druhy uvedené v tabulkách 1 a 2 přílohy č. 15 k této vyhlášce.

Brambory a výrobky z nich

§ 14

(1) Členění konzumních brambor a výrobků z brambor je uvedeno v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(2) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin se uvede

a)   u brambor konzumních název skupiny, odrůda a země původu,
b)   u brambor konzumních pozdních užití podle varného typu uvedeného v tabulce 1 přílohy č. 17 k této vyhlášce; jednotlivým odrůdám lze přiřadit i kombinace varných typů, kombinovat lze pouze sousedící varné typy,
c)   u brambor konzumních raných barva dužniny, popřípadě označení „drobné“,
d)   u výrobků z brambor název skupiny.

§ 15

(1) Hlízy brambor konzumních musí odpovídat deklarované odrůdě, musí být zdravé, celé, čisté, pevné, růstem nepopraskané a nedeformované, bez nadměrné povrchové vlhkosti, bez vnějších i vnitřních vad zhoršujících celkový vzhled, musí mít jakostní a uchovatelné hlízy, bez hnědých skvrn vzniklých teplem, mechanických prasklin nebo pohmožděnin, bez zeleného vybarvení, obecné a prašné strupovitosti, dutosti a rzivosti hlíz, nenamrzlé a prosté cizích pachů a příchutí, bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužninu.

(2) Hlízy brambor konzumních pozdních musí mít dále vyvinutou pevnou slupku, nesmí mít klíčky delší než 3 mm a nesmí vykazovat šedé, modré nebo černé skvrny pod slupkou zasahující do hloubky dužniny nad 5 mm.

(3) Brambory konzumní musí být odrůdově jednotné a nesmějí obsahovat příměsi a vadné hlízy nad rámec přípustných odchylek uvedených v tabulce 2 přílohy č. 17 k této vyhlášce. Povolené odchylky na velikost hlíz brambor konzumních jsou uvedeny v tabulce 3 přílohy č. 17 k této vyhlášce.

(4) Fyzikální, chemické a smyslové požadavky na jakost výrobků z brambor jsou uvedeny v příloze č. 18 k této vyhlášce.

(5) Velikost hlíz brambor konzumních raných, které jsou označeny jako „drobné“, musí být 17 až 28 mm. Velikost hlíz ostatních brambor konzumních raných a hlíz brambor konzumních pozdních kulovitého nebo oválného tvaru musí být nejméně 28 mm.

(6) Pro hlízy podlouhlých odrůd brambor konzumních pozdních se požadavky na velikost nestanoví.

§ 16

(1) Před balením do spotřebitelských obalů mohou být hlízy brambor konzumních upravovány praním nebo kartáčováním.

(2) Syrové loupané brambory, předsmažené výrobky a vařené výrobky z brambor se uvádějí na trh pouze zchlazené nebo hluboce zmrazené.

§ 17

Banány

(1) Banány se uvádějí na trh celé, zdravé, čisté, pevné konzistence, typické vůně a chuti, žluté až zelenožluté barvy, dužnina je měkká, ale křehká. Nesmí být přezrálé, zapařené, jsou bez napadení plodu a krčku plísní nebo hnilobou, bez otlaků, bez poškození způsobeného nízkými teplotami, bez nadměrné povrchové vlhkosti, bez prasklin slupky, bez poškození škůdci, bez cizích příměsí a nečistot. Kropenatost, která je známkou plného vyzrání zdravých plodů, se nepovažuje za vadu.

(2) U banánů se dovoluje nejvýše 10 % početních nebo hmotnostních banánů nesplňujících minimální požadavky uvedené v odstavci 1; v rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou nebo plísní.

§ 18

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 19

Přechodná ustanovení

(1) Potraviny lze vyrábět, označovat a uvádět na trh podle vyhlášky č. 157/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, do 1. července 2022.

(2) Potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které jsou v souladu s vyhláškou č. 157/2003  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

§ 20

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování.
2. Vyhláška č. 650/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování.
3. Vyhláška č. 291/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění vyhlášky č. 650/2004 Sb.
4. Vyhláška č. 153/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů.

§ 21

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.


1) Směrnice Rady 2001/113/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.
3) § 1 písm. a) vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších předpisů.
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.
5) § 2 písm. e) vyhlášky č. 248/2018 Sb., o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí.
6) § 11 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 26 vyhlášky č. 248/2018 Sb.
8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v platném znění.
9)  Vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 397/2021  Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 397/2021  Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 397/2021  Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 397/2021  Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 397/2021  Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 397/2021  Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 397/2021  Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 397/2021  Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 397/2021  Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 397/2021  Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 397/2021  Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 397/2021  Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 397/2021  Sb.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 397/2021  Sb.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 397/2021  Sb.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 397/2021  Sb.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 397/2021  Sb.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 397/2021 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Jan Flídr - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá ... pokračování

Cena: 735 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání

Ing. Miloslav Kopřiva, JUDr. Jan Breburda, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Jedinečná kniha s úctyhodným obsahem je praktickým a uceleným průvodcem daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb.). Základní charakteristiky knihy: aktuálnost k 1. 1. 2023 praktické a fundované komentáře ke všem ustanovením daňového řádu zásadní pasáže z několika ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.