Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


389

VYHLÁŠKA

ze dne 13. října 2021,

kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění vyhlášky č. 115/2019 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb., k provedení § 78 zákona o zdravotních službách:

Čl. I

Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění vyhlášky č. 115/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   identifikační číslo subjektu oprávněného k předložení žádosti,“.

2. V § 2 odst. 1 písm. c) se za slova „vědecko-pedagogický titul,“ vkládají slova „datum narození,“.

3. V § 2 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 1 se zrušuje.

4. V příloze č. 1 části 13 bodu 13.2 podbod 13.2.1 zní:

„13.2.1 Údaje, s výjimkou údaje o významných zdravotnických prostředcích, se předávají za každého poskytovatele ve lhůtě podle § 75 odst. 3 zákona o zdravotních službách.“.
 

5. V příloze č. 1 části 13 bodu 13.2 podbodu 13.2.2 se slova „a to do 15 pracovních dnů ode dne zahájení poskytování zdravotních služeb; v případě změny v uvedených údajích, přerušení nebo ukončení poskytování zdravotních služeb se údaje předávají do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala“ nahrazují slovy „a to ve lhůtě podle § 75 odst. 3 zákona o zdravotních službách, s výjimkou údaje o významných zdravotnických prostředcích“.

6. V příloze č. 1 části 13 bodu 13.2 se doplňuje podbod 13.2.4, který zní:

„13.2.4  Údaje o počtu lůžek jsou předávány podle formy a oboru zdravotní péče, popřípadě druhu zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i) zákona o zdravotních službách.“.

7. V příloze č. 1 části 13 bodu 13.2 podbod 13.2.4 zní:

„13.2.4 Údaje o počtu lůžek jsou předávány podle formy a oboru zdravotní péče, popřípadě druhu zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i) zákona o zdravotních službách. Údaje o obsazenosti lůžek jsou předávány v následující struktuře:
a) Forma péče:
  - akutní lůžková péče intenzivní,
  - akutní lůžková péče standardní,
  - následná lůžková péče,
  - dlouhodobá lůžková péče.
b) Vybavení lůžek:
  - přístroj pro podporu a udržování respiračního kyslíku nebo jiné vybavení pro podávání kyslíku,
  - přístroje pro podporu a udržování respiračního systému,
- přístroje pro podporu a udržování oběhového systému,
  - přístroje pro dialýzu,
  - přístroje pro monitorování vitálních funkcí.“.

8. V příloze č. 1 části 14 bodu 14.2 se slova „do 10 pracovních dnů ode dne získání odborné nebo specializované způsobilosti anebo zvláštní odborné způsobilosti nebo po zahájení, přerušení či ukončení zdravotnického povolání. V případě nových skutečností a změn v již uvedených údajích se údaje předávají nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala“ nahrazují slovy „ , a to ve lhůtě podle § 77 odst. 4 zákona o zdravotních službách“.

9. V příloze č. 1 části 18 bod 18.1 zní:

„18.1 Okruh zdravotních pojišťoven a poskytovatelů předávajících údaje:
a) všechny zdravotní pojišťovny podle zákona upravujícího Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky a zákona upravujícího resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny,
b) poskytovatel, který podle § 77a odst. 4 písm. a) nebo b) zákona o zdravotních službách provedl vyžádaná laboratorní vyšetření a tuto zdravotní službu vykázal zdravotní pojišťovně.“.

10. V příloze č. 1 části 18 bodu 18.2 se doplňuje podbod 18.2.4, který zní:

„18.2.4 Údaje podle § 77a odst. 4 zákona o zdravotních službách se předávají ve lhůtě do 24 hodin poté, co poskytovatel zdravotních služeb vykáže provedená vyžádaná laboratorní vyšetření zdravotní pojišťovně.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud skutečnost rozhodná pro předávání údajů podle vyhlášky č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nastala přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a lhůta pro předávání těchto údajů stanovená vyhláškou č.  373/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, neuplynula do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předají se údaje do příslušného registru ve lhůtě podle vyhlášky č. 373/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 7, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

E-shop

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob

Šámal, Dědič, Gřivna, Púry, Říha - C. H. Beck

Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální podobě je tak značně přepracované a doplněné. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i o změny výkladu k jednotlivým jeho ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 4. vydání

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 4. vydání

Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Bc. Martin Durec - Anag, spol. s r. o.

Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Restituce podle zákona o půdě

Restituce podle zákona o půdě

Vojtěch Příkopa - C. H. Beck

Publikace se věnuje restituční problematice v podobě převodů náhradních pozemků na oprávněné osoby podle zákona o půdě. Na ty mají restituenti nárok, není-li možné navrátit jim původní nemovitosti, o které přišli mezi lety 1948 až 1989. Přestože od přijetí zákona o půdě již uplynulo ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.