Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


340

VYHLÁŠKA

ze dne 13. září 2021,

kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku
(konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. k), l), p) až t) a § 23b odst. 5:

Čl. I

Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění vyhlášky č. 373/2015 Sb. a vyhlášky č. 396/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 26 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) "Oprávky ke konsolidačnímu rozdílu" obsahuje vyjádření promítnutí odpisu konsolidačního rozdílu a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky "A.I.A. Konsolidační rozdíl" ve sloupci "Korekce".".

2. V § 28 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

3. V § 28 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Konsolidační rozdíl vypočtený ministerstvem se začíná odpisovat v účetním období následujícím po rozvahovém dni, k němuž vznikl, a odpisuje se po dobu 5 let rovnoměrným způsobem odpisování.".

4. V § 52 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i) "A.I.C. Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu" obsahuje odpis kladného konsolidačního rozdílu do nákladů.".

5. V § 56 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) "B.I.B. Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu" obsahuje odpis záporného konsolidačního rozdílu do výnosů.".

6. § 63 se včetně nadpisu zrušuje.

7. V § 65 odst. 7 se číslo "2022" nahrazuje číslem "2027".

8. V příloze č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu se za položku A.I.B. doplňuje položka "A.I.C. Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu".

9. V příloze č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu se za položku B.I.A. doplňuje položka "B.I.B. Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu".

10. V příloze č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu se v součtovém řádku "A.I. Náklady z činnosti" ve sloupcích "Běžné účetní období" a "Minulé účetní období" text "a A.I.B." nahrazuje textem "až A.I.C.".

11. V příloze č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu se v součtovém řádku "B.I. Výnosy z činnosti" ve sloupcích "Běžné účetní období" a "Minulé účetní období" slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňuje text "a B.I.B.".

12. V příloze č. 5 - Kniha podrozvahových účtů se část přílohy "Vysvětlení významných částek" zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. V účetním období započatém před 1. lednem 2022 se použije vyhláška č. 312/2014  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Konsolidační rozdíl vypočtený Ministerstvem financí vzniklý přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se mimořádně odepíše v účetním období roku 2022 do výsledku hospodaření předcházejících účetních období.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

E-shop

Zákon o geologických pracích - Komentář

Zákon o geologických pracích - Komentář

Ondřej Vícha - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha obsahuje podrobný praktický komentář k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Výklad je doplněn aktuální relevantní judikaturou zejména Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, ale i dalších článků soudní soustavy. Komentář je praktickým návodem ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o realitním zprostředkování - Komentář

Zákon o realitním zprostředkování - Komentář

Markéta Selucká, Martin Losenický, Ludvík Matoušek, Jana Mlýnková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Komentář k zákonu o realitním zprostředkování umožní čtenáři pochopit dopady nové právní úpravy, která obor výrazně ovlivnila. Autorský kolektiv díky přesahu svých znalostí a dovedností poskytuje odpovědi na řadu praktických otázek, které mohou při poskytování či čerpání realitních ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Zákon o vyvlastnění - Praktický komentář

Zákon o vyvlastnění - Praktický komentář

Jakub Hanák, Dominik Žídek, Robert Černocký - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), popisuje vyvlastnění jako standardní nástroj k prosazení veřejného zájmu. Předkládaný komentář není pouze přepisem jednotlivých ustanovení a citací ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.