Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


317

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. srpna 2021

o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu

Vláda nařizuje k provedení § 74a odst. 4 zákona č.  358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 300/2021  Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje formát a náležitosti dokumentu v elektronické podobě, u nějž lze provést legalizaci elektronického podpisu, a postup při provádění legalizace na dokumentu v elektronické podobě.

§ 2
Formát a náležitosti dokumentu

(1) Dokument podepsaný elektronickým podpisem, který má být legalizován, musí být ve formátu Portable Document Format verze 1.3 a vyšší nebo ve formátu Portable Document Format/Archive a notář nebo jeho pracovník pověřený podle notářského řádu1) (dále jen „notář“) jej přijme prostřednictvím

a)   datového úložiště elektronické aplikace Centrálního informačního systému Notářské komory České republiky,
b)   elektronické pošty, nebo
c)   datové schránky.

(2) Notář nemůže přijmout dokument prostřednictvím přenosného technického nosiče dat.

(3) Dokument podepsaný elektronickým podpisem, který má být legalizován, nesmí obsahovat škodlivý kód, který je způsobilý přivodit újmu na Centrálním informačním systému Notářské komory České republiky nebo na programovém vybavení notáře, který legalizaci provádí.

(4) Elektronický podpis na dokumentu musí být viditelný, nejedná-li se o elektronický podpis založený na certifikátu.

(5) Nesplňuje-li dokument požadavky podle odstavce 1, 3 nebo 4, nebo je-li zjištěno porušení integrity dokumentu, notář legalizaci neprovede.

§ 3
Postup při provádění legalizace na dokumentu v elektronické podobě

(1) K dokumentu, který splňuje náležitosti podle § 2, připojí notář ověřovací doložku, kterou podepíše kvalifikovaným elektronickým podpisem notáře, a k elektronickému podpisu připojí kvalifikované elektronické časové razítko. Ověřovací doložku spojí s elektronicky podepsaným dokumentem prostřednictvím kontejneru ve formátu Associated Signature Containers – Extended (ASiC-E) tak, aby nedošlo k porušení integrity dokumentu, na němž je elektronický podpis legalizován.

(2) Dokument, na kterém byla provedena legalizace, předá notář po jejím provedení žadateli. Pro způsob předání platí § 2 odst. 1 a 2 obdobně.

§ 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.


1)   § 19 a 23 a § 26 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 3 vydání

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 3 vydání

Anna Pelikánová - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Autorka se zabývá vybranými problémy, s nimiž se neziskovky ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Matěj Řičánek - C. H. Beck

Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.