Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


287

VYHLÁŠKA

ze dne 27. července 2021,

kterou se mění vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 29a odst. 8 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 89/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. f) se za slovo „uloženého“ vkládají slova „ , popřípadě odebraného“.

2. V § 2 odst. 2 písm. c) bodu 8 se čárka nahrazuje písmenem „a“ a bod 9 se zrušuje.
Dosavadní bod 10 se označuje jako bod 9.

3. V § 2 odst. 2 písm. c) bod 9 zní:

„9. produkci neupravené a upravené nerostné suroviny.“.

4. V § 2 odst. 2 písm. d) se slova „a čerpání“ nahrazují slovy „ , čerpání, výběr, převod a zrušení“.

5. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   nákladech na těžbu,
f)   průměrné tržní ceně za jednotku množství stanovenou nařízením vlády upravujícím sazby úhrady z vydobytých nerostů, a to za jednotlivé druhy vydobytých nerostů, které jsou předmětem úhrady.“.

6. V § 2 odst. 3 písm. a) se slova „ , je-li známo“ zrušují.

7. V § 2 odst. 3 písm. b) bodu 4 se čárka nahrazuje písmenem „a“ a bod 5 se zrušuje.
Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 5.

8. V § 2 odst. 3 písm. b) bod 5 zní:

„5. produkci neupravené a upravené nerostné suroviny.“.

9. V § 2 odstavec 4 zní:

„(4) Údaje podle odstavce 2 se poskytují samostatně za každý dobývací prostor a údaje podle odstavce 3 se poskytují samostatně za každé ložisko nevyhrazených nerostů, pro jehož dobývání bylo vydáno povolení.“.

10. V § 2 odst. 5 se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „na svých internetových stránkách“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2021.

Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

E-shop

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Lobbing, nebo korupce?

Lobbing, nebo korupce?

Jana Tlapák Navrátilová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie odpovídá na otázku, kde leží hranice mezi lobbingem a korupcí a zda vůbec nějaká existuje. Zjišťuje také, proč je někdy využíván lobbing a jindy korupce. Autorka se tématem zabývá z historického, srovnávacího, a především trestněprávního hlediska. Uvádí také návrh ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Excesivní uplatnění a zneužití směnky

Excesivní uplatnění a zneužití směnky

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnku lze považovat za právní nástroj, jehož využití má velkou tradici. Zdaleka ne vždy však lze uplatnění směnečných nároků v soudních řízení považovat za řádný (poctivý) výkon směnečného práva. Stále častěji je možné se setkat s takovým uplatněním směnečných nároků, které ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.