Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


287

VYHLÁŠKA

ze dne 27. července 2021,

kterou se mění vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 29a odst. 8 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 89/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. f) se za slovo „uloženého“ vkládají slova „ , popřípadě odebraného“.

2. V § 2 odst. 2 písm. c) bodu 8 se čárka nahrazuje písmenem „a“ a bod 9 se zrušuje.
Dosavadní bod 10 se označuje jako bod 9.

3. V § 2 odst. 2 písm. c) bod 9 zní:

„9. produkci neupravené a upravené nerostné suroviny.“.

4. V § 2 odst. 2 písm. d) se slova „a čerpání“ nahrazují slovy „ , čerpání, výběr, převod a zrušení“.

5. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   nákladech na těžbu,
f)   průměrné tržní ceně za jednotku množství stanovenou nařízením vlády upravujícím sazby úhrady z vydobytých nerostů, a to za jednotlivé druhy vydobytých nerostů, které jsou předmětem úhrady.“.

6. V § 2 odst. 3 písm. a) se slova „ , je-li známo“ zrušují.

7. V § 2 odst. 3 písm. b) bodu 4 se čárka nahrazuje písmenem „a“ a bod 5 se zrušuje.
Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 5.

8. V § 2 odst. 3 písm. b) bod 5 zní:

„5. produkci neupravené a upravené nerostné suroviny.“.

9. V § 2 odstavec 4 zní:

„(4) Údaje podle odstavce 2 se poskytují samostatně za každý dobývací prostor a údaje podle odstavce 3 se poskytují samostatně za každé ložisko nevyhrazených nerostů, pro jehož dobývání bylo vydáno povolení.“.

10. V § 2 odst. 5 se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „na svých internetových stránkách“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2021.

Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

E-shop

Daňový řád. Komentář. 5. vydání

Daňový řád. Komentář. 5. vydání

Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

Správu daní lze za více jak 10 let od účinnosti DŘ označit již za ustálenou oblast. Výklad daňového řádu je dnes jen výjimečně předmětem významnějších judikatorních zásahů a změn. Judikatura k tomuto zákonu zůstává něčím, co by daňový profesionál měl průběžně sledovat, zejména, když ... pokračování

Cena: 2 290 KčKOUPIT

Listina základních práv a svobod, Velký komentář

Listina základních práv a svobod, Velký komentář

Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař, Marek Antoš, Daniel Askari, Lenka Bahýľová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Listina základních práv a svobod představuje nejvýznamnější pramen lidských práv pro českou právní praxi. Tento velký komentář je cennou pomůckou k její správné aplikaci. Komentář je určen především pro praxi. Je založen na pečlivé kritické analýze judikatury Ústavního soudu, ... pokračování

Cena: 3 480 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní samosprávný celek při výkonu veřejné moci svěřené ... pokračování

Cena: 915 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.