Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


236

VYHLÁŠKA

ze dne 14. června 2021

o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:

§ 1

Lékař může po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického bez odborného dohledu

a)   provádět a kontrolovat šetření v ohnisku nákazy, stanovit nezbytná protiepidemická opatření,
b)   zpracovat a vyhodnocovat nálezy, spisovou a zdravotnickou dokumentaci z epidemiologických a hygienických šetření z hlediska vlivu na zdraví,
c)   zpracovávat výsledky měření fyzikálních, chemických a biologických faktorů, zejména hluku, vibrací, osvětlení, neionizujícího záření, mikroklimatických podmínek z hlediska vlivu na zdraví a vyhodnocovat je,
d)   hodnotit zdravotní riziko a provádět opatření v oblasti výživy, bezpečnosti potravin a předmětů běžného užívání,
e)   hodnotit zdravotní riziko a provádět opatření ve školách, školských zařízeních a na zotavovacích akcích pro děti,
f)   hodnotit zdravotní riziko a provádět opatření v problematice pitné vody, teplé vody, vody jiné jakosti a vody ke koupání,
g)   hodnotit zdravotní riziko a provádět opatření na pracovištích, posuzovat riziko pro šetření chorob z povolání,
h)   hodnotit zdravotní riziko a provádět opatření v oblasti prevence nákaz spojených s poskytováním zdravotních služeb,
i)   hodnotit zdravotní riziko v rámci preventivního dozoru,
j)   podílet se na šetření v rámci státního zdravotního dozoru,
k)   provádět šetření zdravotního stavu vybraných skupin populace, včetně růstu a vývoje dětí,
l)   provádět šetření nutričního stavu vybraných skupin populace,
m)   navrhovat a provádět intervenční opatření ke zlepšení zdravotního stavu populace,
n)   podílet se na realizaci epidemiologických studií v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví,
o)   sledovat proočkovanost populace, zejména prostřednictvím sběru a vyhodnocení dat v rámci činnosti příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nebo zdravotního ústavu nebo Státního zdravotního ústavu,
p)   provádět činnosti v rámci systému epidemiologické bdělosti u infekčních a neinfekčních onemocnění.

§ 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

E-shop

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI, Služby informační společnosti

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI, Služby informační společnosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor předpisů, jejichž cílem je ochrana spotřebitelů, a to různými prostředky pro různé výrobky a služby. Od dubna 2023 mezi tyto předpisy nově přibyl zákon o dozoru nad trhem s ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Lesní zákon, 2. vydání - Komentář

Lesní zákon, 2. vydání - Komentář

Petr Dvořák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), je základním předpisem, který upravuje hospodaření a ochranu lesů v České republice. Druhé vydání komentáře k lesnímu zákonu v sobě zahrnuje jednak důležité novely samotného předpisu, ale zároveň ... pokračování

Cena: 510 KčKOUPIT

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Ondřej Pavelek - C. H. Beck

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně soukromého práva. Tato zásadní změna se vztahuje také k novému pojetí náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení a způsobu určení jejich výše. V případě náhrady nemajetkové újmy na zdraví byl zrušen systém, ... pokračování

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.