Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


227

VYHLÁŠKA

ze dne 27. května 2021,

kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 zákona č.  283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb., zákona č.  192/2003 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb., vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky č. 311/2000 Sb., vyhlášky č. 183/2001 Sb., vyhlášky č. 468/2001 Sb., vyhlášky č. 88/2005 Sb., vyhlášky č. 252/2007 Sb., vyhlášky č. 7/2010 Sb., vyhlášky č. 462/2011  Sb., vyhlášky č. 4/2014 Sb., vyhlášky č. 263/2015 Sb., vyhlášky č. 226/2016 Sb., vyhlášky č. 166/2017 Sb. a vyhlášky č. 363/2017 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 7c se slovo „Karviná“ nahrazuje slovy „v Karviné“.

2. V § 11 písm. b) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo ve výkonu zabezpečovací detence“.

3. V § 11 písmena e) až k) znějí:

„e)   sepisování podání státnímu zastupitelství včetně návrhů,
f)   rozhodnutí o výši odměny obhájce a zmocněnce poškozeného, kteří mají vůči státu nárok na odměnu, a o výši náhrad jejich výdajů,
g)   rozhodnutí o svědečném, znalečném, tlumočném a odměně konzultanta přibraného pro účely trestního řízení, o výši náhrad jejich výdajů a o odměně za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení,
h)   přípravu podkladů pro rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, podmíněném zastavení trestního stíhání nebo narovnaní a zpracování návrhu písemného vyhotovení těchto rozhodnutí,
i)   rozhodnutí o zápočtech podle trestního řádu, o kterých rozhoduje státní zástupce,
j)   přípravu podkladů pro rozhodnutí o
1. tom, zda zbytek závazku zdržet se během zkušební doby podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání určité činnosti, včetně držení a chovu zvířat nebo péče o ně, nebude vykonán,
2. tom, zda se zruší uložené přiměřené omezení, přiměřená povinnost, výchovné opatření nebo dohled,
3. osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, včetně podkladů pro rozhodnutí o ponechání podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání v platnosti anebo pro rozhodnutí o pokračování v trestním stíhání obviněného, který se ve stanovené zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání neosvědčil, nebo pro pokyn k zahájení trestního stíhání podezřelého, který se ve stanovené zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání neosvědčil,
k)   zpracování návrhu písemného vyhotovení rozhodnutí podle písmene j),“.

4. V § 12 odst. 3 větě druhé se slova „státnímu zastupitelství místně a věcně příslušnému“ nahrazují slovy „místně a věcně příslušnému státnímu zastupitelství nebo o takové věci uvědomí Úřad evropského veřejného žalobce, jde-li o věc, v níž je nebo může být dána věcná příslušnost Úřadu evropského veřejného žalobce“ a ve větě třetí se slova „postoupení věci“ nahrazují slovy „postupu podle věty druhé“.

5. V § 17 odst. 2 větě první se za slova „státnímu zastupitelství“ vkládají slova „nebo Úřadu evropského veřejného žalobce, pokud z jeho obsahu vyplývá, že jde o věc, v níž je nebo může být dána věcná příslušnost Úřadu evropského veřejného žalobce,“, ve větě druhé se za slovo „zastupitelství“ vkládají slova „nebo Úřadu evropského veřejného žalobce“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „nebo Úřad evropského veřejného žalobce“.

6. V § 20 větě druhé se slova „o dalším trvání vazby nebo“ zrušují.

7. V § 27 odstavec 2 zní:

„(2) V rámci dosažitelnosti státní zástupce zajišťuje plnění dalších úkonů trestního řízení, pokud jejich provedení nesnese odkladu.“.

8. V nadpisu části páté se slova „O ZASTAVENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ A POSTOUPENÍ VĚCI JINÉMU ORGÁNU V ŘÍZENÍ“ zrušují.

9. V § 56 a § 57 větě první se za slovo „zástupce“ vkládají slova „o nestíhání podezřelého podle § 159d odst. 1 trestního řádu,“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.