Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 212/2021 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2021, částka 90, ze dne 31. 5. 2021

212

VYHLÁŠKA

ze dne 21. května 2021

o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

§ 1
Vyhlášení přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Přírodní rezervace Kaňon Blanice (dále jen „přírodní rezervace“).

(2) Za přírodní rezervaci se vyhlašuje území vymezené v odstavci 3, určené k ochraně

a)   přirozených lesních ekosystémů suťových lesů, suchých borů, bučin a lužních lesů,
b)   skalních ekosystémů skal a drolin,
c)   vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,
d)   travinných ekosystémů luk a pastvin,
e)   systému oligotrofních tekoucích vod sestávajícího z vodních toků řeky Blanice a jejích přítoků Milešického potoka a Křemenného potoka, včetně jejich pramenišť, koryt vodních toků a břehů,
f)   biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), mihule potoční (Lampetra planeri), vranky obecné (Cottus gobio) a netopýra velkého (Myotis myotis), včetně jejich populací.

(3) Přírodní rezervace se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Cudrovice, Hlásná Lhota, Krejčovice, Křišťanovice u Záblatí, Řepešín a Zvěřenice. Hranice přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č.  1 k této vyhlášce.

(4) Přírodní rezervace se vyhlašuje bez ochranného pásma.

(5) Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2
Bližší ochranné podmínky

Na celém území přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a)   povolovat nebo provádět změny druhů pozemků anebo způsobů jejich využití2),
b)   povolovat nebo provádět změny vodního režimu,
c)   upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného nebo obdobného geologického původu a chemického složení,
d)   ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na pozemcích,
e)   zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska, nebo
f)   přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení.

§ 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 212/2021 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 212/2021 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)   § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

E-shop

Zákon o místních poplatcích - komentář

Zákon o místních poplatcích - komentář

Václav Těžký, Michal Jantoš, Kamil Siuda - Wolters Kluwer, a. s.

Správa místních poplatků je v současné době jednou z nejnáročnějších činností, kterou může zaměstnanec ve veřejné správě v rámci pracovněprávního poměru vykonávat, a to jednak z důvodu množství poplatníků a také z důvodu nedokonalosti právní úpravy. Přes tuto náročnost a ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2020

Abeceda mzdové účetní 2020

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Jubilejní 30. vydání zcela jedinečné a nepostradatelné pomůcky všech mzdových účetních. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, ...

Cena: 689 KčKOUPIT

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.