Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 212/2021 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2021, částka 90, ze dne 31. 5. 2021

212

VYHLÁŠKA

ze dne 21. května 2021

o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

§ 1
Vyhlášení přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Přírodní rezervace Kaňon Blanice (dále jen „přírodní rezervace“).

(2) Za přírodní rezervaci se vyhlašuje území vymezené v odstavci 3, určené k ochraně

a)   přirozených lesních ekosystémů suťových lesů, suchých borů, bučin a lužních lesů,
b)   skalních ekosystémů skal a drolin,
c)   vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,
d)   travinných ekosystémů luk a pastvin,
e)   systému oligotrofních tekoucích vod sestávajícího z vodních toků řeky Blanice a jejích přítoků Milešického potoka a Křemenného potoka, včetně jejich pramenišť, koryt vodních toků a břehů,
f)   biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), mihule potoční (Lampetra planeri), vranky obecné (Cottus gobio) a netopýra velkého (Myotis myotis), včetně jejich populací.

(3) Přírodní rezervace se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Cudrovice, Hlásná Lhota, Krejčovice, Křišťanovice u Záblatí, Řepešín a Zvěřenice. Hranice přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č.  1 k této vyhlášce.

(4) Přírodní rezervace se vyhlašuje bez ochranného pásma.

(5) Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2
Bližší ochranné podmínky

Na celém území přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a)   povolovat nebo provádět změny druhů pozemků anebo způsobů jejich využití2),
b)   povolovat nebo provádět změny vodního režimu,
c)   upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného nebo obdobného geologického původu a chemického složení,
d)   ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na pozemcích,
e)   zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska, nebo
f)   přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení.

§ 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 212/2021 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 212/2021 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)   § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

E-shop

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2022

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2022

Mgr. Tomáš Červinka -

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Aktuální legislativa a podrobné výklady Zohledněny jsou veškeré změny z let 2020 a 2021 a rovněž ty, které nabydou účinnosti od 1. 1. 2022, publikace vychází z legislativního stavu platného k 1. ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Tvorba a distribuce pojištění osob

Tvorba a distribuce pojištění osob

Alexander Kult - C. H. Beck

Publikace se zabývá terminologií pojistného práva, pravidly tvorby a distribuce pojistného produktu, plněním informačních povinností a uzavíráním, obsahem, platností a konstrukčními prvky pojistné smlouvy. Autor v úvodu vysvětluje terminologii pojistného práva a upozorňuje na ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.