Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


202

VYHLÁŠKA

ze dne 17. května 2021

o lesní hospodářské evidenci

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 314/2019 Sb.:

§ 1
Předmět vyhlášky

Tato vyhláška upravuje obsah lesní hospodářské evidence o plnění závazných ustanovení plánu (dále jen „evidence o plnění závazných ustanovení plánu“) a obsah lesní hospodářské evidence o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech (dále jen „evidence o provedené obnově lesa“), způsob jejich vedení a předávání souhrnných údajů těchto evidencí místně příslušnému orgánu státní správy lesů.

§ 2
Obsah a způsob vedení evidence o plnění závazných ustanovení plánu a evidence o provedené obnově lesa

(1) Vlastník lesa, který hospodaří podle lesního hospodářského plánu, vede evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, a to pro nejnižší jednotky prostorového rozdělení lesa vylišené v lesním hospodářském plánu.

(2) Vlastník lesa, který nehospodaří podle lesního hospodářského plánu, vede evidenci o provedené obnově lesa v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, a to pro nejnižší jednotky prostorového rozdělení lesa vylišené v lesní hospodářské osnově.

(3) V případě, že pro pozemky určené k plnění funkcí lesa není zpracována lesní hospodářská osnova nebo lesní hospodářský plán, vede vlastník lesa evidenci o provedené obnově lesa v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, k příslušné parcele katastru nemovitostí.

(4) Vlastník lesa uchovává evidenci vedenou podle odstavců 1 až 3 nejméně po dobu 10 let ode dne vykázání evidované činnosti.

§ 3
Předávání souhrnných údajů evidence o plnění závazných ustanovení plánu a souhrnných údajů evidence o provedené obnově lesa

(1) Vzor formuláře, na kterém vlastník lesa, který hospodaří podle lesního hospodářského plánu, předává souhrnné údaje evidence o plnění závazných ustanovení plánu a souhrnné údaje evidence o provedené obnově lesa (dále jen „souhrnné údaje“), je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Vlastník lesa, který hospodaří podle lesního hospodářského plánu, předává souhrnné údaje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází největší část jeho lesního hospodářského celku.

(3) Pokud vlastník lesa předává souhrnné údaje v elektronické podobě, může tak učinit také prostřednictvím elektronické aplikace portálu Ministerstva zemědělství.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 202/2021  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 202/2021  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 202/2021  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva je praktickou publikací, která má advokátům a soudcům posloužit během řízení o určení a popření otcovství, o osvojení a o výživném ...

Cena: 421 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním ...

Cena: 385 KčKOUPIT

ÚZ č. 1403 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1403 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Sagit, a. s.

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – od minulého vydání se změnil zákon o ochraně spotřebitele, zákon o posuzování shody, zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o České ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.