Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


592

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 k provedení § 42 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2013 Sb., vyhlášky č. 343/2015 Sb. a vyhlášky č. 323/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. o) se číslo „16“ nahrazuje číslem „1“.

2. V § 1 písm. r) se slova „a bažant královský – kohout slepice pouze v části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona] od 1. ledna do 31. prosince“ nahrazují slovy „s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit bažanta královského – kohouta i slepici od 1. ledna do 31. prosince“.

3. V § 1 písm. s) se slova „31. prosince, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona]“ nahrazují slovy „31. ledna s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona)“, slova „16. října do 31. ledna“ se nahrazují slovy „1. ledna do 31. prosince“ a číslo „5“ se nahrazuje slovy „4 a 5“.

4. V § 1 se na konci textu písmene z) doplňují slova „s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit krocana a krůtu od 1. ledna do 31. prosince“.

5. V § 1 se na konci textu písmene bb) doplňují slova „s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit perličku od 1. ledna do 31. prosince“.

6. V § 1 se na konci písmene ff) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno gg), které zní:
„gg) *orebice rudá od 1. září do konce února s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit orebici rudou od 1. ledna do 31. prosince, a s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 4.“.

7. V § 2 odst. 4 se slova „bažanta obecného od 1. září do 31. prosince“ nahrazují slovy „bažanta obecného od 1. září do 31. ledna“, za slova „lovit bažanta obecného“ se vkládají slova „a orebici rudou“ a slova „loveckého dravce od 1. září do 31. prosince“ se nahrazují slovy „loveckého dravce od 1. ledna do 31. prosince“.

8. V § 2 odst. 5 se slova „od 1. února do 31. března“ nahrazují slovy „od 1. ledna do 31. prosince“.

9. V § 2a se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   sika Dybowského – jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

10. V § 3 odst. 1 se za slova „lov bažanta obecného“ vkládají slova „ , bažanta královského, orebici rudou, krocana divokého a perličky kropenaté“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Jana Šustová - C. H. Beck

Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti právnických profesí, ale též v oblasti poskytování zdravotních služeb a mnohých dalších. Jedná se o téma ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Daňový řád - Praktický komentář

Daňový řád - Praktický komentář

Tomáš Rozehnal - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového práva. Komentář k daňovému řádu není pojat čistě formou strojového komentování jednotlivých paragrafů. Cílem autora bylo ...

Cena: 835 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.