Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


570

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2020

o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

Ministerstvo financí stanoví podle § 199 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 56/2006  Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb., k provedení § 129b odst. 3 tohoto zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podrobnosti, formu, způsob a strukturu plnění informační povinnosti povinnou osobou vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen „Garanční fond“).

§ 2
Povinná osoba

Pro účely této vyhlášky se povinnou osobou rozumí

a)   obchodník s cennými papíry,
b)   banka, která má v licenci jí udělené Českou národní bankou povoleno poskytování hlavní investiční služby,
c)   investiční společnost nebo zahraniční osoba, pokud splňují podmínky podle § 132a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
d)   zahraniční osoba podle § 28 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, které Česká národní banka udělila povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky.

§ 3
Předkládání informace o výši majetku zákazníků

(1) Povinná osoba nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního roku předá Garančnímu fondu informaci vyjádřenou v korunách českých o souhrnné výši majetku zákazníků ke konci posledního pracovního dne příslušného roku, za který by Garanční fond v případě jeho nevydání povinnou osobou poskytl náhradu vypočtenou podle § 130 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tato souhrnná výše majetku se určí jako součin součtu hodnot majetku všech zákazníků podle § 128 odst. 12 zákona o podnikání na kapitálovém trhu stanovených podle s § 130 odst. 7 a 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a koeficientu 0,9. Hodnota majetku jednoho zákazníka se započte nejvýše do částky 20 000 EUR.

(2) Při stanovení výše majetku zákazníků podle odstavce 1 povinná osoba započte rovněž majetek zákazníků, kteří nemají nárok na náhradu z Garančního fondu podle § 130 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, s výjimkou majetku zákazníků podle § 130 odst. 4 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

(3) Povinná osoba přepočítává údaj vyjádřený v cizí měnové jednotce na údaj vyjádřený v korunách českých kurzem vyhlášeným Českou národní bankou pro poslední den příslušného roku.

§ 4
Opravy a změny v předložených informacích

Zjistí-li povinná osoba po předání informace podle § 3 odst. 1 chybu nebo došlo-li ke změně v některém z údajů, na jejichž základě je stanovena výše majetku zákazníků podle § 3 odst. 1, předá povinná osoba souhrnně opravenou informaci Garančnímu fondu do konce příslušného kalendářního pololetí.

§ 5
Způsob a forma předávání informací

Povinná osoba předává informaci podle § 3 odst. 1 Garančnímu fondu prostřednictvím datové schránky.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

E-shop

Abeceda personalisty 2021

Abeceda personalisty 2021

JUDr. Domink Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 599 KčKOUPIT

ÚZ č. 1391 - Silniční doprava, pozemní komunikace, veřejné služby v přepravě cestujících, dráhy

ÚZ č. 1391 - Silniční doprava, pozemní komunikace, veřejné služby v přepravě cestujících, dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od 1. 10. došlo k velkým změnám u zákona o silniční dopravě (66 změn a ...

Cena: 165 KčKOUPIT

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.