Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


508

VYHLÁŠKA

ze dne 26. listopadu 2020

o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 157 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 255/2019 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   výši a způsob určení odměny konzultanta přibraného orgánem činným v trestním řízení pro účely trestního řízení,
b)   výši a způsob určení náhrady účelně vynaložených hotových výdajů konzultanta a
c)   způsob výplaty odměny podle písmene a) a náhrady hotových výdajů podle písmene b).

§ 2
Odměna konzultanta

(1) Konzultantovi náleží za každou započatou hodinu práce účelně vynaložené na poskytnutí odborné pomoci odměna ve výši 150 až 225 Kč. 

(2) V odměně konzultanta je zahrnuta náhrada jeho ušlé mzdy nebo platu a náklady

a)   vynaložené na obstarání materiálního zabezpečení pro poskytnutí odborné pomoci,
b)   vynaložené na přípravné a administrativní práce vykonané v souvislosti s poskytnutím odborné pomoci,
c)   na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
d)   na úhradu daně, kromě částky odpovídající dani z přidané hodnoty, o kterou se zvyšuje odměna za poskytnutou odbornou pomoc.

§ 3
Krácení a odepření odměny

(1) Pokud konzultant poskytl odbornou pomoc opožděně nebo nekvalitně, může být odměna zkrácena až o 50 %.

(2) Pokud jde o zvlášť závažný případ nekvalitního poskytnutí odborné pomoci, může být odměna zkrácena o více než 50 % nebo může být zcela odepřena.

§ 4
Zvýšení odměny

(1) Pokud je nutné, aby konzultant poskytl odbornou pomoc urychleně, odměnu lze zvýšit až o 50 %.

(2) Pokud je nutné, aby konzultant poskytl odbornou pomoc v den pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noční době určené podle zákoníku práce, rozmezí odměny za každou započatou hodinu práce podle § 2 lze zvýšit až o 50 %; zvýšení odměny podle odstavce 1 tím není dotčeno.

§ 5
Náhrada hotových výdajů

(1) Konzultantovi náleží náhrada hotových výdajů, které musel účelně vynaložit v souvislosti s poskytnutím odborné pomoci, zejména náhrada nákladů na cestovní výdaje a na úhradu telekomunikačních služeb, poštovné, překlady, opisy a fotokopie.

(2) Konzultantovi náleží náhrada účelně vynaložených cestovních výdajů spojených s použitím veřejného hromadného dopravního prostředku. Pokud se souhlasem orgánu činného v trestním řízení použil konzultant vlastního motorového vozidla, poskytne se mu náhrada podle právních předpisů upravujících cestovní náhrady.

(3) Konzultantovi se náhrada hotových výdajů uvedených v příloze k této vyhlášce poskytuje v paušální částce, pokud neprokáže jejich výši; výše této paušální náhrady je uvedena v příloze k této vyhlášce. Náhrada ostatních hotových výdajů se poskytuje v prokázané výši na základě předložených dokladů.

§ 6
Způsob výplaty

(1) Odměna a náhrada hotových výdajů konzultanta je splatná do 30 dnů od jejich přiznání.

(2) Odměna a náhrada hotových výdajů konzultanta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.

Příloha k vyhlášce č. 508/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Základy sportovního práva

Základy sportovního práva

Martin Maisner, Petr Doubrava, Jiří Janák, Barbora Vlachová, Michaela Dombrovská - C. H. Beck

Publikace přibližuje některé obecné právní aspekty sportovní činnosti (například problematiku dopingu, pojištění ve sportu, řešení sporů či postavení dítěte-sportovce). Zároveň se zaměřuje na právní úpravu a vnitřní organizaci v rámci vybraných sportovních odvětví – fotbalu, bojových ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Mgr. Vladimír Syruček, JUDr. Vencislav Sabotinov, JUDr. Marie Moravcová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší ucelený soubor vzorů pokrývajících celou materii rozhodčího řízení, počínaje smlouvou o rozhodci přes předžalobní upomínku, přijetí funkce rozhodce, rozhodčí žalobu až po samotný rozhodčí nález, resp. jeho uložení u obecného soudu. Každý vzor je opatřen podrobným ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.