Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 490/2020 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2020, částka 201, ze dne 2. 12. 2020

490

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2020,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Český statistický úřad stanoví podle § 28 zákona č. 332/2020  Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 16 odst. 2, § 17 odst. 3 a § 22 odst. 2:

§ 1
Vzory sčítacích formulářů

Vzory sčítacích formulářů v listinné podobě jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2
Přístup k elektronickému formuláři a způsob ověřování oprávnění k jeho zpřístupnění

(1) Elektronický formulář Český statistický úřad zpřístupní prostřednictvím

a)   internetových stránek www.onlinescitani.cz a
b)   mobilní aplikace.

(2) Oprávnění ke zpřístupnění elektronického formuláře podle odstavce 1 se ověřuje

a)   s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace1),
b)   s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky2), nebo
c)   zadáním údajů o datu narození, čísle a druhu elektronicky čitelného identifikačního dokladu vedeného v základním registru obyvatel3).

§ 3
Vzor průkazu sčítacího komisaře

(1) Průkaz sčítacího komisaře má formu plastové karty o rozměrech 86 x 54 mm a jsou na něm uvedeny tyto údaje:

a)   značka a logotyp Sčítání lidu, domů a bytů 2021,
b)   titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení sčítacího komisaře,
c)   vymezení územní působnosti sčítacího komisaře,
d)   číslo průkazu sčítacího komisaře,
e)   doba platnosti průkazu,
f)   fotografie sčítacího komisaře a
g)   ochranný prvek znesnadňující padělání průkazu.

(2) Vzor průkazu sčítacího komisaře je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 490/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 490/2020 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1) § 2 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.
2) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 18 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Elektronizace správy daní, právní spekty

Elektronizace správy daní, právní spekty

Michal Tuláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním. Elektronizace správy daní je specifickou oblastí elektronizace veřejné správy, ve které se do značné míry uplatní omezení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Finanční crowfunding

Finanční crowfunding

Libor Němec, Jana Zahránková - Wolters Kluwer, a. s.

Crowdfunding představuje alternativní způsob financování. Pojem crowdfunding lze volně přeložit jako „financování veřejností“, kdy se osoba poptávající cizí kapitál přímo obrací na veřejnost se žádostí o poskytnutí těchto prostředků např. formou půjčky či úvěru. Crowdfunding je ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Svoboda, Smolík, Levý, Šínová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.