Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


394

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017  Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020  Sb.

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   Kříž bezpečnosti státu,“.

Dosavadní písmena a) až j) se označují jako písmena b) až k).

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

㤠1a
Kříž bezpečnosti státu

(1) Kříž bezpečnosti státu se uděluje fyzické osobě, která

a)   projevila mimořádnou osobní odvahu nebo mimořádnou osobní iniciativu při zajišťování bezpečnosti České republiky a jejích obyvatel,
b)   dosáhla vynikajících výsledků při zajišťování bezpečnosti České republiky a jejích obyvatel,
c)   podstatným způsobem přispěla k mezinárodní spolupráci v oblasti zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatel nebo k vybudování dobrého jména České republiky v této oblasti v zahraničí,
d)   podstatným způsobem přispěla svou vědeckou, odbornou nebo publikační činností ke zvýšení úrovně bezpečnosti České republiky a jejích obyvatel, nebo
e)   jinou svou činností podstatným způsobem přispěla k prohlubování bezpečnosti České republiky a jejích obyvatel.

(2) Ocenění má tři stupně, z nichž první stupeň je nejvyšší.

(3) Ocenění tvoří v prvním stupni pozlacený kříž a diplom, ve druhém stupni stříbrný kříž a diplom a ve třetím stupni bronzový kříž a diplom.“.

3. V § 4 odst. 1 se slova „a 3 obecním úřadům obce s pověřeným obecním úřadem“ zrušují.

4. V § 12 se slova „§ 1 písm. c) až j)“ nahrazují slovy „§ 1 písm. d) až k)“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.

E-shop

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2020

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2020

Mgr. Tomáš Červinka - Anag, spol. s r. o.

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Aktuální legislativa a podrobné výklady Zohledněny jsou veškeré změny, které jsou platné k počátku roku 2020. Pozornost je věnována plnění zákonných povinností jednotlivými skupinami plátců, ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Rodinné právo, 2. vydání

Rodinné právo, 2. vydání

Hrušáková, Králíčková, Westphalová a kol. - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotkly. Některé uvedené závěry v učebnici bylo nutné s odstupem času ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Média a trestní řízení

Média a trestní řízení

Doc. JUDr. Jiří Herczeg, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se zabývá kolizí mezi právem veřejnosti na informace o probíhajícím trestním řízení a právem obviněného na spravedlivý proces. Tato aktuální problematika je rozebrána z hlediska české právní úpravy (včetně tzv. náhubkového zákona) i některých zahraničních úprav (německé, ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.