Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 373/2020 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2020, částka 151, ze dne 17. 9. 2020

373

VYHLÁŠKA

ze dne 4. září 2020

o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu

Národní sportovní agentura stanoví podle § 3e odst. 3 a 4 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 178/2019 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje rozsah údajů, které sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. a) zákona a osoby žádající o podporu ze státního rozpočtu, které nejsou sportovní organizací podle § 6b odst. 1 písm. b) nebo c) zákona, zapisují do rejstříku, a způsob jejich zápisu.

§ 2
Osoba žádající o podporu

Osobou žádající o podporu se pro účely této vyhlášky rozumí sportovní organizace anebo jiná osoba, která podala žádost o podporu sportu formou dotace ze státního rozpočtu podle zákona, od okamžiku podání žádosti o podporu do okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti.

§ 3
Zapisované údaje a způsob jejich zápisu

(1) Osoba žádající o podporu podle § 6b odst. 1 písm. a) zákona zapíše do rejstříku prostřednictvím internetové aplikace kromě údajů stanovených v § 3e odst. 2 zákona tyto údaje:

a)   název sportovního zařízení nebo jeho obecné pojmenování,
b)   typ sportovního zařízení,
c)   adresu sportovního zařízení, je-li přidělena, obec a poštovní směrovací číslo, není-li adresa přidělena, a
d)   název, sídlo a identifikační číslo sportovní organizace, které je osoba žádající o podporu členem.

(2) Osoba žádající o podporu podle § 6b odst. 1 písm. b) zákona zapíše do rejstříku prostřednictvím internetové aplikace tyto údaje:

a)   název a sídlo, jde-li o právnickou osobu,
b)   jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu místa pobytu, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě obchodní firmu a sídlo, jde-li o podnikající fyzickou osobu,
c)   identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a
d)   údaje o sportovním zařízení, které je předmětem žádosti o podporu ze státního rozpočtu, v rozsahu:

1. *název sportovního zařízení nebo jeho obecné pojmenování,

2. typ sportovního zařízení,

3. *právní titul, na základě kterého osoba žádající o podporu disponuje sportovním zařízením,

4. *adresa sportovního zařízení, je-li adresa přidělena, obec a poštovní směrovací číslo, není-li adresa přidělena.

(3) Osoba žádající o podporu podle § 6b odst. 1 písm. c) zákona zapíše do rejstříku prostřednictvím internetové aplikace tyto údaje:

a)   název a sídlo, jde-li právnickou osobu,
b)   jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu místa pobytu, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě obchodní firmu a sídlo, jde-li o podnikající fyzickou osobu,
c)   identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
d)   název významné sportovní akce mimořádné důležitosti,
e)   druh sportu nebo druhy sportů významné sportovní akce mimořádné důležitosti,
f)   místo konání významné sportovní akce mimořádné důležitosti,
g)   datum konání významné sportovní akce mimořádné důležitosti a
h)   název organizace přidělující pořádání významné sportovní akce mimořádné důležitosti podle § 2 odst. 7 zákona.

§ 4
Změny údajů a způsob jejich zápisu

Osoba žádající o podporu zapisuje do rejstříku prostřednictvím internetové aplikace změny zapsaných údajů.

§ 5
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 134/2018 Sb., o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních, se zrušuje.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.

Předseda:
Hnilička v. r.

E-shop

Občanský zákoník, velký komentář, IV. svazek - 2 díly (§ 655 až 975)

Občanský zákoník, velký komentář, IV. svazek - 2 díly (§ 655 až 975)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrtý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován rodinnému právu, tedy druhé části kodexu. Svazek je rozdělen na dva díly, IV/1 (§ 655–793) a IV/2 (§ 794–975). První díl obsahuje právní úpravu ...

Cena: 2 990 KčKOUPIT

Zákon o volbě prezidenta republiky - přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států EU

Zákon o volbě prezidenta republiky - přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států EU

Pavel Šutka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Historicky první přímá volba prezidenta v roce 2013 vzbudila mezi širokou i odbornou veřejností na české poměry do té doby nezvyklé emoce, jejichž pozůstatkem je patrné rozdělení společnosti přetrvávající do ...

Cena: 390 KčKOUPIT

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb

Tomáš Hajdušek, Milan Vodička - Wolters Kluwer, a. s.

Účelem publikace je podat jejím čtenářům ucelenou informaci o elektronické evidenci tržeb, a to nejen z hlediska legislativní úpravy a stanovené metodiky, ale zejména z hlediska konkrétních praktických kroků a postupů při jejím zavádění ve firmách a provozu v praxi. Snahou autorů ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.