Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 373/2020 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2020, částka 151, ze dne 17. 9. 2020

373

VYHLÁŠKA

ze dne 4. září 2020

o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu

Národní sportovní agentura stanoví podle § 3e odst. 3 a 4 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 178/2019 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje rozsah údajů, které sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. a) zákona a osoby žádající o podporu ze státního rozpočtu, které nejsou sportovní organizací podle § 6b odst. 1 písm. b) nebo c) zákona, zapisují do rejstříku, a způsob jejich zápisu.

§ 2
Osoba žádající o podporu

Osobou žádající o podporu se pro účely této vyhlášky rozumí sportovní organizace anebo jiná osoba, která podala žádost o podporu sportu formou dotace ze státního rozpočtu podle zákona, od okamžiku podání žádosti o podporu do okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti.

§ 3
Zapisované údaje a způsob jejich zápisu

(1) Osoba žádající o podporu podle § 6b odst. 1 písm. a) zákona zapíše do rejstříku prostřednictvím internetové aplikace kromě údajů stanovených v § 3e odst. 2 zákona tyto údaje:

a)   název sportovního zařízení nebo jeho obecné pojmenování,
b)   typ sportovního zařízení,
c)   adresu sportovního zařízení, je-li přidělena, obec a poštovní směrovací číslo, není-li adresa přidělena, a
d)   název, sídlo a identifikační číslo sportovní organizace, které je osoba žádající o podporu členem.

(2) Osoba žádající o podporu podle § 6b odst. 1 písm. b) zákona zapíše do rejstříku prostřednictvím internetové aplikace tyto údaje:

a)   název a sídlo, jde-li o právnickou osobu,
b)   jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu místa pobytu, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě obchodní firmu a sídlo, jde-li o podnikající fyzickou osobu,
c)   identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a
d)   údaje o sportovním zařízení, které je předmětem žádosti o podporu ze státního rozpočtu, v rozsahu:

1. *název sportovního zařízení nebo jeho obecné pojmenování,

2. typ sportovního zařízení,

3. *právní titul, na základě kterého osoba žádající o podporu disponuje sportovním zařízením,

4. *adresa sportovního zařízení, je-li adresa přidělena, obec a poštovní směrovací číslo, není-li adresa přidělena.

(3) Osoba žádající o podporu podle § 6b odst. 1 písm. c) zákona zapíše do rejstříku prostřednictvím internetové aplikace tyto údaje:

a)   název a sídlo, jde-li právnickou osobu,
b)   jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu místa pobytu, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě obchodní firmu a sídlo, jde-li o podnikající fyzickou osobu,
c)   identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
d)   název významné sportovní akce mimořádné důležitosti,
e)   druh sportu nebo druhy sportů významné sportovní akce mimořádné důležitosti,
f)   místo konání významné sportovní akce mimořádné důležitosti,
g)   datum konání významné sportovní akce mimořádné důležitosti a
h)   název organizace přidělující pořádání významné sportovní akce mimořádné důležitosti podle § 2 odst. 7 zákona.

§ 4
Změny údajů a způsob jejich zápisu

Osoba žádající o podporu zapisuje do rejstříku prostřednictvím internetové aplikace změny zapsaných údajů.

§ 5
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 134/2018 Sb., o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních, se zrušuje.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.

Předseda:
Hnilička v. r.

E-shop

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Kamil Jelínek - C. H. Beck

Publikace je věnována analýze právních povinností, které plynou orgánům veřejné správy – zásadně v pozici veřejných zadavatelů ve smyslu § 4 ZVZ – z vybraných veřejnoprávních předpisů ve vztahu k pořizování a ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Reklamní právo

Reklamní právo

Rigel, Moravec, Ondrejová - C. H. Beck

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Komentář

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Komentář

Pavel Chlíbek, Vladimír Mana, Eva Mazancová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku je novým předpisem, jehož cílem je upravit postup a působnost správních orgánů při vydávání jednotného environmentálního stanoviska za účelem zajištění veřejného zájmu na ochraně životního prostředí jako celku a přispět k ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.