Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 142/2020 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2020, částka 51, ze dne 30. 3. 2020

142

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. března 2020 č. 334

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020

I. nařizuje
1. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, to neplatí:
a)   pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky a nezletilé děti občanů České republiky, kteří se nacházeli mimo území České republiky před vydáním usnesení o zákazu vycestování (repatriace),
b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),
c) pro občany Evropské unie, kteří jsou manželi občanů České republiky,
d) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
e) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní, a zároveň od posledního vstupu na území České republiky uplynulo alespoň 14 dnů,
f) pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném systému, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
g) pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
h) pro pracovníky mezinárodní dopravy,
i) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
j) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice,
k) v naléhavých mimořádných situacích,
přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice,
2. zákaz vycestování z území České republiky, to neplatí:
a) pro cizince, kteří chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování,
b) pro občany České republiky, kteří jsou držiteli pobytového oprávnění v jiné zemi a chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování do této země,
c) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní,
d) pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném systému, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
e) pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
f) pro pracovníky mezinárodní dopravy,
g) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
h) pro diplomaty a jiné zaměstnance státu při plnění naléhavých úkolů,
i) v naléhavých mimořádných situacích,
přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice,
3. všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu do České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost; to neplatí pro osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. b), e), f), g) a v bodě 2 písm. d) a e). Pro osoby, které přicestovaly na základě výjimky podle bodu 1 písm. h) až k), platí povinnost podle věty první, pokud doba jejich předpokládaného pobytu na území České republiky bude delší než 21 kalendářních dní. Pro osoby, které vycestovaly z území České republiky na základě výjimky podle bodu 2 písm. f) až i), platí povinnost podle věty první, pokud doba jejich vycestování trvala déle než 21 kalendářních dní,
4. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodu 3, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů,
5. všem osobám, pro které neplatí povinnost uvedená v bodu 3 větě první:
a) v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,
b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19,
c) v případě vycestovávání maximálně omezit přímý kontakt s místním personálem na cizím území;
II. zakazuje
všem osobám, které vstoupí na území České republiky a pro které neplatí povinnost uvedená v bodu I/3 větě první, volný pohyb na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
e) cest zpět do místa svého bydliště,
f) pohřbů;
III.   ukládá
1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
a) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice dle bodu I/1 tohoto usnesení,
b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice podle bodu I/2 tohoto usnesení;
IV. zrušuje
1. body I/1 a I/5 usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č.  198, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 71/2020 Sb.,
2. usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 203, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 76/2020 Sb.,
3. body II. až IV. usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č.  247, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 106/2020 Sb.,
4. usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 281, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 128/2020 Sb.,
5. usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 209 o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 81/2020 Sb.

Provedou:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

E-shop

Etický kodex advokáta, Komentář

Etický kodex advokáta, Komentář

Daniela Kovářová, Tomáš Sokol - Wolters Kluwer, a. s.

Advokát je při výkonu svého povolání vázán nejen zákony jako všichni ostatní podnikatelé, ale navíc ještě řadou stavovských předpisů, v jejichž spleti nemusí být vždy snadné se vyznat. Jedním ze základních stavovských předpisů je tzv. etický kodex ČAK – usnesení představenstva České ...

Cena: 575 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek č. 62

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek č. 62

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Zajištění a utvrzení dluhu v praxi

Zajištění a utvrzení dluhu v praxi

Mgr. Martin Pelikán - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha Zajištění a utvrzení dluhu v praxi je další praktickou příručkou z ediční řady Právo prakticky. Formou praktických příkladů, vzorů a tabulek seznamuje autor čtenáře s instituty používanými v právní praxi k zajištění a utvrzení dluhu, kterými jsou například ručení, finanční ...

Cena: 549 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.