Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 266/2019 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2019, částka 116, ze dne 29. 10. 2019

266

VYHLÁŠKA

ze dne 16. října 2019

o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) a Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 237 odst. 1 zákona č.  263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 108 odst. 3 písm. a) až c):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu1) a stanoví

a)   obsah koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem (dále jen „koncepce“),
b)   způsob hodnocení a aktualizace koncepce a
c)   způsob informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci koncepce.

§ 2
Obsah koncepce

Koncepce obsahuje

a)   odůvodněné a vědecky, technologicky, ekologicky, finančně a společensky přijatelné cíle při nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem v České republice,
b)   mezníky naplňování cílů podle písmene a) a časové harmonogramy jejich dosahování,
c)   inventář radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva a odhad jejich budoucích množství, včetně radioaktivního odpadu vzniklého při vyřazování z provozu jaderného zařízení, který uvádí umístění a množství radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva v souladu s odpovídající klasifikací radioaktivního odpadu,
d)   strategie nebo plány a technická řešení pro nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem od jejich vzniku po uložení,
e)   strategie nebo plány pro fázi životního cyklu úložiště radioaktivního odpadu po jeho uzavření, včetně doby, po kterou bude prováděna jeho institucionální kontrola, a popis dlouhodobého uchovávání znalostí o úložišti radioaktivního odpadu,
f)   popis výzkumu, vývoje a prokazování činností, které jsou nezbytné pro řešení nakládání s radioaktivním odpadem,
g)   povinnosti správních orgánů při provádění koncepce a významné ukazatele výkonnosti pro sledování pokroku při jejím provádění,
h)   posouzení nákladů na provádění koncepce a podklady a hypotézy pro toto posouzení, které musí obsahovat časový profil,
i)   schéma financování provádění koncepce,
j)   popis zajištění transparentnosti provádění koncepce a
k)   seznam smluv uzavřených s členským státem Euratomu nebo s jiným státem ohledně nakládání s radioaktivním odpadem nebo vyhořelým jaderným palivem, včetně využívání úložiště radioaktivního odpadu.

§ 3
Způsob hodnocení a aktualizace koncepce

(1) Ministerstvo zohledňuje při hodnocení a aktualizaci koncepce vývoj a současnou úroveň vědy a techniky a doporučení, získané zkušenosti a osvědčené postupy vyplývající z mezinárodního vzájemného hodnocení v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem.

(2) Při hodnocení koncepce provádí ministerstvo analýzu plnění cílů koncepce a stavu nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem.

§ 4
Způsob informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci koncepce

Požádá-li Evropská komise o vysvětlení koncepce nebo vyjádří-li svůj názor na koncepci, ministerstvo ji informuje písemně a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců od obdržení požadavku. Pro informování o vyhodnocení a aktualizaci koncepce platí věta první obdobně.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
Předsedkyně:
Ing. Drábová, Ph.D.

1) Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

E-shop

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

Ivana Štenglová - C. H. Beck

Publikace se zabývá právní úpravou smlouvy o dílo v občanském zákoníku, včetně úpravy řady souvisejících institutů (prodlení, odstoupení od smlouvy apod.). Text doplňuje rozsáhlá sbírka judikatury. Autorka čerpá ze svých zkušeností s investiční výstavbou i z rozhodovací praxe ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zákon o geologických pracích - Komentář

Zákon o geologických pracích - Komentář

Ondřej Vícha - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha obsahuje podrobný praktický komentář k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Výklad je doplněn aktuální relevantní judikaturou zejména Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, ale i dalších článků soudní soustavy. Komentář je praktickým návodem ...

Cena: 765 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty 2022

Daň z přidané hodnoty 2022

Zdeněk Kuneš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace svým základním obsahem navazuje na publikaci vydanou nakladatelstvím 1. VOX, a. s., k datu 1. 4. 2019. Jedná se již o desáté, aktualizované a přepracované vydání, které obsahuje všechna novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, včetně již ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.