Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


143

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. května 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008  Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008  Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády č.  368/2012 Sb., nařízení vlády č. 365/2013 Sb., nařízení vlády č. 155/2016 Sb. a nařízení vlády č. 178/2017 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Pekařství, cukrářství“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slova „ , dále provádět úpravu cukrářských a pekařských výrobků, zmrzlin a zmražených krémů a specialit a prodej kávy, čaje a nealkoholických nápojů“ nahrazují slovy „a dopékat zmrazené polotovary pekařských výrobků. Rovněž lze upravovat cukrářské a pekařské výrobky, zmrzliny, zmražené krémy a speciality, prodávat kávu, čaje a nealkoholické nápoje“.

2. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Opravy silničních vozidel“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se za slovo „elektrických“ vkládají slova „a elektronických“ a slovo „(LPG)“ se zrušuje.

3. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se za živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ vkládá nová živnost, která zní:

„Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“
a text ve sloupci Obsahová náplň živnosti zní:

„Činnosti spočívající v komunikaci s klientem a příslušnými institucemi, v ověřování informací podaných klientem tak, aby pojistná událost byla vyřízena v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a právními předpisy. Posuzování možnosti uplatnění nároku na pojistné plnění a provádění výpočtu jeho výše.“.

4. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se živnost „Zpracování návrhu katalogizačních dat“ zrušuje.

5. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vázané“ se za živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ vkládá nová živnost, která zní:

„Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.

6. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vázané“ se živnost „Zpracování návrhu katalogizačních dat“ zrušuje.

7. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti „Provozování cestovní kanceláře“ ve sloupci Živnost text zní:

„Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů - zprostředkování spojených cestovních služeb“ a text ve sloupci Obsahová náplň živnosti zní:

„Sestavování souborů alespoň dvou různých služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu tak, aby vytvořily zájezd, nabízení a prodej zájezdů a zprostředkování spojených cestovních služeb podle zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

V rámci živnosti lze rovněž organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři a zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář. Dále lze nabízet, prodávat a zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo kombinace jednotlivých služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ani spojenými cestovními službami nebo na které se zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu nevztahuje. Rovněž lze prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.“.

8. V příloze č. 3 v části „OBSAH Živnosti koncesované“ se živnost „Provozování cestovní kanceláře“ nahrazuje živností „Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů - zprostředkování spojených cestovních služeb“.

9. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 7 „Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků“ text ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti zní:

„Výroba potravinářských výrobků zpracováním rostlinných a živočišných surovin a doplňků stravy, přídatných a pomocných látek na potraviny určené k lidské výživě, zejména zpracování drůbeže, králíků, zvěřiny, ryb, vodních živočichů, vajec, medu, ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, včetně výroby ovocných a zeleninových šťáv a nápojových koncentrátů, zpracování brambor a hub, výroba jedlých tuků a olejů, cukru a přírodních sladidel, kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem, cukrovinek, čokolády a čokoládových bonbónů, úprava rýže a luštěnin, kávy, čaje, koření, výroba doplňků stravy, přídatných a pomocných látek, barviv a aromat, potravin určených pro zvláštní výživu (dětská a kojenecká výživa, obilné příkrmy a potraviny pro malé děti, bezlepkové potraviny, náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové, redukční, nízkoproteinové diety, potraviny pro zvláštní lékařské účely a podobně), kvasného octa a droždí, těstovin, müsli a směsí obilovin, konzervovaných a dehydratovaných výrobků. Výroba nealkoholických nápojů, stáčení a úprava balených vod a výroba dalších nápojů. Výroba vína, ovocných a ostatních vín, cidru, perry, medoviny a dezertní medoviny. Výroba škrobu, potravin na bázi škrobu a dalších škrobárenských výrobků, zejména dextrinových a škrobových lepidel, hydrolyzovaných a modifikovaných škrobů pro impregnační, ztužovací a jiné nepotravinářské účely. Výroba pokrmů bez možnosti přímé konzumace v hostinské provozovně. Dopečení zmrazených pekařských polotovarů.

Obsahem činnosti není zpracování masa velkých a malých jatečných zvířat, kromě drůbeže, králíků a zvěřiny, zpracování masa na polotovary a masné výrobky, zpracování zrnin na mouku a další mlýnské výrobky, zpracování mléka a výroba mléčných výrobků, výroba pekařských a cukrářských výrobků, zmrzliny, piva, kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů.“.

10. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností obor činnosti „17“ zní:

„17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků“.

11. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 60 „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se za větu první vkládá věta „Zpracování návrhu katalogizačních dat.“, za slova „společenského vystupování,“ se vkládají slova „komunikačních dovedností,“ a slova „ , logopedie s výjimkou klinické logopedie“ se zrušují.

12. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 65 „Testování, měření, analýzy a kontroly“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se na konci prvního odstavce doplňuje věta „Měření emisí motorových vozidel.“ a v druhém odstavci se slova „měření emisí motorových vozidel,“ zrušují.

13. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 71 „Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se věta první nahrazuje větami „Nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ani spojenými cestovními službami nebo na které se zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu nevztahuje. Organizování kombinací služeb cestovního ruchu, jejich nabízení a prodej cestovní kanceláři; zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář.“, za slovo „ubytování,“ se vkládají slova „nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla,“, za slovo „stravování“ se vkládají slova „ , s výjimkou stravování, které je poskytováno jako součást ubytování“, slova „zprostředkování víz,“ se zrušují, slova „dalších sportovních potřeb“ se nahrazují slovy „dalšího sportovního vybavení“ a za slovo „jednáním“ se vkládají slova „ , pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů“.

14. V příloze č. 4 v části „OBSAH Obory činnosti živnosti volné“ se obor činnosti „Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků“ nahrazuje oborem činnosti „Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od roku 2023 došlo k dalším změnám živnostenského zákona, jehož aktuální znění se všemi tučně zvýrazněnými novelami najdete v úzetku č. 1522. Dále zde najdete nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.