Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 322/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 157, ze dne 20. 12. 2018

322

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. prosince 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005  Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005  Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:

Čl. I

Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. a nařízení vlády č. 360/2017 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 bodě 3 se slovo „důležitých“ zrušuje.

2. V příloze č. 1 bodě 4 se slova „ , jakož i další“ nahrazují slovy „a další“.

3. V příloze č. 1 bodě 7 se slova „Závažné politické“ nahrazují slovem „Politické“.

4. V příloze č. 2 bodě 2 se slova „důležitých pro obranu a bezpečnost státu“ nahrazují slovy „ , které jsou kritickou infrastrukturou podle krizového zákona“.

5. V příloze č. 2 bodě 3 se slova „důležité pro obranu a bezpečnost státu“ nahrazují slovy „ , která je kritickou infrastrukturou podle krizového zákona“.

6. V příloze č. 2 bodě 4 se slovo „speciálních“ zrušuje a za slovo „přeprav“ se vkládají slova „ , které se týkají obrany a bezpečnosti státu,“.

7. V příloze č. 3 bodě 5 se slova „celních orgánů“ nahrazují slovy „pověřeného celního orgánu“.

8. V příloze č. 3 bodě 6 se slova „celních orgánů“ nahrazují slovy „orgánů Celní správy České republiky“.

9. V příloze č. 3 bodě 8 se slova „pověřených celních orgánech, vystupujících“ nahrazují slovy „pověřeném celním orgánu, vystupujícím“.

10. V příloze č. 3 bodě 10 se slova „celních a daňových podvodů“ nahrazují slovy „daňových trestných činů“.

11. V příloze č. 3 se za bod 10 vkládá nový bod 11, který zní:

„11. Opatření v oblasti odhalování trestných činů spáchaných porušením celních předpisů, v jejichž případě je dána působnost pověřeného celního orgánu podle trestního řádu V-T“.
Dosavadní body 11 až 28 se označují jako body 12 až 29.

12. V příloze č. 3 bodech 17 až 21 se text „V“ nahrazuje textem „V-D“.

13. V příloze č. 3 bod 23 zní:

„23. Činnost Finančního analytického úřadu V-D“.

14. V příloze č. 3 bodech 24 a 25 se za slovo „hospodářské“ vkládají slova „a další“.

15. V příloze č. 5 bodě 1 se slova „Zvláštní programové“ nahrazují slovem „Programové“ a za slovo „vybavení“ se vkládají slova „ , které se týká obrany a bezpečnosti státu“.

16. V příloze č. 5 bodě 6 se slova „Inspekce ministra obrany“ nahrazují slovy „Ministerstva obrany“.

17. V příloze č. 5 bodě 13 se slova „Vlastní informace“ nahrazují slovem „Informace“.

18. V příloze č. 5 bodě 37 se slovo „zvláštní“ zrušuje.

19. V příloze č. 5 bodě 38 se slovo „vojenských“ zrušuje a za slovo „objektů“ se vkládají slova „podle zákona upravujícího zajišťování obrany České republiky“.

20. V příloze č. 5 bodě 41 se slova „zvlášť určených zařízení nebo pracovišť Ministerstva obrany“ nahrazují slovy „staveb, zařízení nebo pracovišť Ministerstva obrany zvlášť určených podle zákona upravujícího zajišťování obrany České republiky“.

21. V příloze č. 6 bod 3 zní:

„3. Výzkum, vývoj a inovace výrobků zbrojního průmyslu V“.

22. V příloze č. 6 bodě 4 se slovo „důležitých“ zrušuje.

23. V příloze č. 6 bodě 7 se slova „Zásadní obchodně“ nahrazují slovem „Obchodně“.

24. V příloze č. 6 bodech 10 a 11 se slovo „důležitých“ zrušuje.

25. V příloze č. 6 bodě 13 se slova „Konkrétní údaje“ nahrazují slovem „Údaje“.

26. V příloze č. 7 bodě 8 se slova „zajištění důležitých“ nahrazují slovem „zabezpečení“.

27. V příloze č. 8 bodě 3 se slovo „terorizmu“ nahrazuje slovem „terorismu“.

28. V příloze č. 8 bodě 5 se slova „Speciální technická“ nahrazují slovem „Technická“.

29. V příloze č. 8 bodě 6 se slova „jakož i oponentní posudky“ nahrazují slovy „včetně oponentních posudků“.

30. V příloze č. 8 bodě 10 se slovo „důležité“ zrušuje a slovo „speciálních“ se nahrazuje slovem „bezpečnosti“.

31. V příloze č. 8 bodě 12 se slova „Utajované bezpečnostní“ nahrazují slovem „Bezpečnostní“.

32. V příloze č. 8 bodě 16 se slovo „určených“ a slovo „důležitých“ zrušuje.

33. V příloze č. 8 bod 20 zní:

„20. Dokumentace sítí elektronických komunikací pro období krizových situací V-T“.

34. V příloze č. 8 se za bod 20 vkládá nový bod 21, který zní:

„21. Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění správních úřadů V-T“.
Dosavadní body 21 až 24 se označují jako body 22 až 25.

35. V příloze č. 9 bodě 5 se slova „ve zvláštním zájmu“ zrušují.

36. V příloze č. 10 bodě 3 se slova „důležitých pro obranu a bezpečnost státu“ nahrazují slovy „ , které se týkají obrany a bezpečnosti státu“.

37. V příloze č. 10 bodě 4 se slovo „stanovené“ zrušuje a slova „důležité pro bezpečnost státu“ se nahrazují slovy „ , která se týká obrany a bezpečnosti státu“.

38. V příloze č. 11 bodě 2 se slova „Speciální charakteristiky“ nahrazují slovem „Charakteristiky“.

39. V příloze č. 11 bodě 7 se slova „Vybrané informace“ nahrazují slovem „Informace“.

40. V příloze č. 14 se bod 3 zrušuje.
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

41. V příloze č. 18 bodě 5 se slovo „důležitých“ zrušuje.

42. V příloze č. 18 bodě 8 se slova „Stanovené údaje“ nahrazují slovem „Údaje“.

43. V příloze č. 18 bodech 12, 13 a 17 se slovo „stanovených“ zrušuje.

44. V příloze č. 19 bodě 21 se slova „Provozní bezpečnostní“ nahrazují slovem „Bezpečnostní“.

45. V příloze č. 19 se doplňuje bod 22, který zní:

„22. Způsob a metody zjišťování, zda v jednací oblasti nedochází k nedovolenému použití technických prostředků určených k získávání informací V-T“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

E-shop

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Ladislav Ullrich - C. H. Beck

Publikace přináší obecné vzory nejčastějších podání v exekučním řízení. Každý vzor je doplněn o komentář, který komplexně pojednává o dané oblasti exekučního práva, zasazuje podání do širších souvislostí a přibližuje procesní situace, v rámci kterých jej lze využít k obraně svých ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o státním zastupitelství - Komentář

Zákon o státním zastupitelství - Komentář

Jan Lata, Jiří Pavlík, Jana Zezulová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona o státním zastupitelství (zákon č. 283/1993 Sb.), který je odrazem deseti let nové praxe za dobu, kdy byl publikován zatím poslední komentář tohoto druhu, je dílem autorů JUDr. Jana Laty, Ph.D., Mgr. Jiřího Pavlíka a JUDr. Jany Zezulové, Ph.D. Komentář zachycuje ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Právní psaní

Právní psaní

Jan Vučka - C. H. Beck

Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost právního psaní přitom nepřijde sama od sebe; je nutné ji cíleně trénovat. První ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.