Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


301

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č.  291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007  Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb., vyhlášky č.  354/2017 Sb. a vyhlášky č. 143/2018 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 1 bod 8 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

2. V příloze v Kapitole 3 bodu 4.1 se slovo „Dispensární“ nahrazuje slovem „Dispenzární“.

3. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 3 doplňuje bod 3.2, který včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

4. V příloze v Kapitole 4 bod 19.3 včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

5. V příloze v Kapitole 4 bodu 34 název výkonu č.  06713 zní: „Přednemocniční neodkladná péče, sledování, případně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo sestrou pro intenzivní péči á 15 minut“ a název výkonu č. 79111 zní: „Lékařské vyšetření a odborná přednemocniční neodkladná péče á 15 minut, poskytované lékařem zdravotnické záchranné služby“.

6. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se za položku 23 vkládá nová položka 24, která zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Dosavadní položky 24 až 45 se označují jako položky 25 až 46.

7. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se za položku 00032 vkládá položka 00033, která zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

8. V příloze v Kapitole 5 se za bod 7.1.8 doplňuje bod 7.1.9, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

 9. V příloze v Kapitole 5 se na konci bodu 9 doplňuje položka 26, která zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

11. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

12. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.1 se text „30,57-99,31“ nahrazuje textem „31,33-101,79“.

13. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.2 se text „183,33“ nahrazuje textem „187,91“.

14. V příloze v Kapitole 8 se na konci bodu 7 doplňuje tabulka, která zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

15. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01185 vkládají výkony č. 01186 a 01188, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

16. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01445 vkládají výkony č. 15118 a 15119, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

17. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství výkony č. 15120 a 15121 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

18. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost výkon č. 02200 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

19. V příloze se na konci Kapitoly 002 – praktické lékařství pro děti a dorost doplňují výkony č. 02245 a 02250, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

20. V příloze v Kapitole 014 – klinická stomatologie výkony č. 04201 a 04202 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

21. V příloze v Kapitole 101 – vnitřní lékařství se za výkon č. 11130 vkládá výkon č. 11140, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

22. V příloze v Kapitole 103 – diabetologie se za výkon č. 13051 vkládá výkon č. 13053, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

23. V příloze se na konci Kapitoly 103 – diabetologie doplňuje výkon č. 13077, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

24. V příloze v Kapitole 107 – kardiologie výkon č. 17277 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

25. V příloze v Kapitole 108 – nefrologie se za výkon č. 18052 vkládá výkon č. 18053, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

26. V příloze v Kapitole 202 – hematologie výkon č. 22109 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

27. V příloze v Kapitole 304 – neonatologie se za výkon č. 00130 vkládají výkony č. 34045 a 34046, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

28. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie se za výkon č. 35050 vkládá výkon č. 35060, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

29. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie výkon č. 35117 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

30. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie výkon č.  51611 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

31. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie výkon č.  51619 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

32. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 výkony č. 51231 a 51233 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

33. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 výkon č. 51395 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

34. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 výkon č. 51417 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

35. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 výkon č. 51425 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

36. V příloze v Kapitole 521 – chirurgie – skupina 2 výkon č. 51123 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

37. V příloze v Kapitole 531 – chirurgie – skupina 3 výkon č. 51819 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

38. V příloze v Kapitole 522 – dětská chirurgie – skupina 2 výkon č. 52115 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

39. V příloze v Kapitole 522 – dětská chirurgie – skupina 2 výkon č. 52313 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

40. V příloze v Kapitole 513 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 1 výkony č. 53515 a 53517 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

41. V příloze v Kapitole 523 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 2 výkony č. 53151 a 53152 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

42. V příloze v Kapitole 523 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 2 výkon č. 53157 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

43. V příloze v Kapitole 523 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 2 výkon č. 53161 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

44. V příloze v Kapitole 523 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 2 výkony č. 53257 a 53259 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

45. V příloze v Kapitole 523 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 2 výkony č. 53421, 53451 a 53453 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

46. V příloze v Kapitole 523 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 2 výkon č. 53511 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

47. V příloze v Kapitole 523 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 2 výkon č. 53519 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

48. V příloze v Kapitole 514 – cévní chirurgie – skupina 1 výkon č. 54930 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

49. V příloze v Kapitole 534 – cévní chirurgie – skupina 3 výkon č. 54340 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

50. V příloze v Kapitole 616 – ortopedie – skupina 1 se výkon č. 66035 zrušuje.

51. V příloze v Kapitole 616 – ortopedie – skupina 1 výkony č. 66037, 66039 a 66041 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

52. V příloze v Kapitole 626 – ortopedie – skupina 2 se před výkon č. 66133 vkládá výkon č. 66043, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

53. V příloze se na konci Kapitoly 631 – plastická chirurgie – skupina 3 doplňují výkony č. 61481 a 61483, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

54. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71111 vkládá výkon č. 71112, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

55. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71133 vkládají výkony č. 71135 a 71139, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

56. V příloze v Kapitole 702 – foniatrie se za výkon č. 72113 vkládá výkon č. 72114, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

57. V příloze v Kapitole 705 – oftalmologie se za výkon č. 75151 vkládá výkon č. 75152, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

58. V příloze v Kapitole 706 – urologie výkony č.  76119 a 76120 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

59. V příloze v Kapitole 706 – urologie výkon č.  76217 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

60. V příloze v Kapitole 709 – urgentní medicína výkon č. 06713 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

61. V příloze v Kapitole 709 – urgentní medicína výkon č. 79111 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

62. V příloze v Kapitole 709 – urgentní medicína se v názvu výkonu č. 06715 slova „VŠEOBECNOU SESTROU SE SPECIALIZACÍ V ARIP“ nahrazují slovy „SESTROU PRO INTENZIVNÍ PÉČI“.

63. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81269 vkládá výkon č. 81272, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

64. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81357 vkládá výkon č. 81358, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

65. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie výkon č. 81733 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

66. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkony č. 91111, 91113, 91115, 91116, 91117, 91119, 91121, 91123 a 91125 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

67. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkony č. 91197, 91199 a 91211 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

68. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkon č. 91327 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

69. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkon č. 91339 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

70. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkony č. 91349 a 91351 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

71. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkon č. 91363 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

72. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkony č. 91399 a 91411 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

73. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkon č. 91469 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

74. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkon č. 91495 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

75. V příloze se na konci Kapitoly 816 – laboratoř lékařské genetiky doplňuje výkon č. 94365, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

76. V příloze se na konci Kapitoly 818 – laboratoř hematologická doplňují výkony č. 96895 a 96896, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

77. V příloze v Kapitole 902 – fyzioterapeut výkon č. 21221 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

78. V příloze v Kapitole 902 – fyzioterapeut výkon č. 21225 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

79. V příloze v Kapitole 910 – psychoterapie výkony č. 35610, 35620 a 35630 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

80. V příloze v Kapitole 910 – psychoterapie výkon č. 37125 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

81. V příloze v Kapitole 913 – všeobecná sestra v sociálních službách název výkonu č. 06631 zní: „KOMPLEX - KLYSMA, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ A ZAVÁDĚNÍ PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ“.

82. V příloze v Kapitole 913 – všeobecná sestra v sociálních službách se za výkon č. 06645 vkládá výkon č. 06648, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

83. V příloze v Kapitole 914 – psychiatrická sestra se slova „Kapitola 914 – psychiatrická sestra“ mění na „Kapitola 914 – sestra pro péči v psychiatrii“.

84. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii výkony č. 35811, 35815 a 35821 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

85. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony výkon č. 09552 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

86. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09566 vkládají výkony č. 09567, 09569 a 09572, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

E-shop

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

JUDr. Věra Novotná, JUDr. Jana Riedlová Jurková, JUDr. Eva Burdová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v aktuálním znění k 30. 4. 2022, a společně s řadou tematicky souvisejících mezinárodních smluv a zákonů tvoří ucelený komplex právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

Petr Pospíšil, Václav Těžký a kolektiv - C. H. Beck

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Právo proti nekalé soutěži

Právo proti nekalé soutěži

Daniel Patěk - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se v monografii Právo proti nekalé soutěži pokouší o formulaci „průvodce“ nabízejícího předporozumění a autorovo uchopení deliktního jednání označovaného jako nekalá soutěž. Vychází přitom ze svých dlouholetých zkušeností s touto tematikou. Čtenářům je tak předkládán rozbor ...

Cena: 535 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.