Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


301

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č.  291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007  Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb., vyhlášky č.  354/2017 Sb. a vyhlášky č. 143/2018 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 1 bod 8 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

2. V příloze v Kapitole 3 bodu 4.1 se slovo „Dispensární“ nahrazuje slovem „Dispenzární“.

3. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 3 doplňuje bod 3.2, který včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

4. V příloze v Kapitole 4 bod 19.3 včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

5. V příloze v Kapitole 4 bodu 34 název výkonu č.  06713 zní: „Přednemocniční neodkladná péče, sledování, případně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo sestrou pro intenzivní péči á 15 minut“ a název výkonu č. 79111 zní: „Lékařské vyšetření a odborná přednemocniční neodkladná péče á 15 minut, poskytované lékařem zdravotnické záchranné služby“.

6. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se za položku 23 vkládá nová položka 24, která zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Dosavadní položky 24 až 45 se označují jako položky 25 až 46.

7. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se za položku 00032 vkládá položka 00033, která zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

8. V příloze v Kapitole 5 se za bod 7.1.8 doplňuje bod 7.1.9, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

 9. V příloze v Kapitole 5 se na konci bodu 9 doplňuje položka 26, která zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

11. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

12. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.1 se text „30,57-99,31“ nahrazuje textem „31,33-101,79“.

13. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.2 se text „183,33“ nahrazuje textem „187,91“.

14. V příloze v Kapitole 8 se na konci bodu 7 doplňuje tabulka, která zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

15. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01185 vkládají výkony č. 01186 a 01188, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

16. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01445 vkládají výkony č. 15118 a 15119, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

17. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství výkony č. 15120 a 15121 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

18. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost výkon č. 02200 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

19. V příloze se na konci Kapitoly 002 – praktické lékařství pro děti a dorost doplňují výkony č. 02245 a 02250, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

20. V příloze v Kapitole 014 – klinická stomatologie výkony č. 04201 a 04202 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

21. V příloze v Kapitole 101 – vnitřní lékařství se za výkon č. 11130 vkládá výkon č. 11140, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

22. V příloze v Kapitole 103 – diabetologie se za výkon č. 13051 vkládá výkon č. 13053, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

23. V příloze se na konci Kapitoly 103 – diabetologie doplňuje výkon č. 13077, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

24. V příloze v Kapitole 107 – kardiologie výkon č. 17277 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

25. V příloze v Kapitole 108 – nefrologie se za výkon č. 18052 vkládá výkon č. 18053, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

26. V příloze v Kapitole 202 – hematologie výkon č. 22109 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

27. V příloze v Kapitole 304 – neonatologie se za výkon č. 00130 vkládají výkony č. 34045 a 34046, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

28. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie se za výkon č. 35050 vkládá výkon č. 35060, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

29. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie výkon č. 35117 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

30. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie výkon č.  51611 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

31. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie výkon č.  51619 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

32. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 výkony č. 51231 a 51233 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

33. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 výkon č. 51395 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

34. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 výkon č. 51417 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

35. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 výkon č. 51425 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

36. V příloze v Kapitole 521 – chirurgie – skupina 2 výkon č. 51123 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

37. V příloze v Kapitole 531 – chirurgie – skupina 3 výkon č. 51819 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

38. V příloze v Kapitole 522 – dětská chirurgie – skupina 2 výkon č. 52115 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

39. V příloze v Kapitole 522 – dětská chirurgie – skupina 2 výkon č. 52313 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

40. V příloze v Kapitole 513 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 1 výkony č. 53515 a 53517 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

41. V příloze v Kapitole 523 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 2 výkony č. 53151 a 53152 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

42. V příloze v Kapitole 523 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 2 výkon č. 53157 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

43. V příloze v Kapitole 523 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 2 výkon č. 53161 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

44. V příloze v Kapitole 523 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 2 výkony č. 53257 a 53259 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

45. V příloze v Kapitole 523 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 2 výkony č. 53421, 53451 a 53453 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

46. V příloze v Kapitole 523 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 2 výkon č. 53511 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

47. V příloze v Kapitole 523 – úrazová chirurgie (traumatologie) – skupina 2 výkon č. 53519 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

48. V příloze v Kapitole 514 – cévní chirurgie – skupina 1 výkon č. 54930 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

49. V příloze v Kapitole 534 – cévní chirurgie – skupina 3 výkon č. 54340 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

50. V příloze v Kapitole 616 – ortopedie – skupina 1 se výkon č. 66035 zrušuje.

51. V příloze v Kapitole 616 – ortopedie – skupina 1 výkony č. 66037, 66039 a 66041 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

52. V příloze v Kapitole 626 – ortopedie – skupina 2 se před výkon č. 66133 vkládá výkon č. 66043, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

53. V příloze se na konci Kapitoly 631 – plastická chirurgie – skupina 3 doplňují výkony č. 61481 a 61483, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

54. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71111 vkládá výkon č. 71112, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

55. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71133 vkládají výkony č. 71135 a 71139, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

56. V příloze v Kapitole 702 – foniatrie se za výkon č. 72113 vkládá výkon č. 72114, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

57. V příloze v Kapitole 705 – oftalmologie se za výkon č. 75151 vkládá výkon č. 75152, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

58. V příloze v Kapitole 706 – urologie výkony č.  76119 a 76120 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

59. V příloze v Kapitole 706 – urologie výkon č.  76217 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

60. V příloze v Kapitole 709 – urgentní medicína výkon č. 06713 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

61. V příloze v Kapitole 709 – urgentní medicína výkon č. 79111 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

62. V příloze v Kapitole 709 – urgentní medicína se v názvu výkonu č. 06715 slova „VŠEOBECNOU SESTROU SE SPECIALIZACÍ V ARIP“ nahrazují slovy „SESTROU PRO INTENZIVNÍ PÉČI“.

63. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81269 vkládá výkon č. 81272, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

64. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81357 vkládá výkon č. 81358, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

65. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie výkon č. 81733 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

66. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkony č. 91111, 91113, 91115, 91116, 91117, 91119, 91121, 91123 a 91125 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

67. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkony č. 91197, 91199 a 91211 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

68. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkon č. 91327 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

69. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkon č. 91339 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

70. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkony č. 91349 a 91351 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

71. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkon č. 91363 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

72. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkony č. 91399 a 91411 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

73. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkon č. 91469 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

74. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkon č. 91495 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

75. V příloze se na konci Kapitoly 816 – laboratoř lékařské genetiky doplňuje výkon č. 94365, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

76. V příloze se na konci Kapitoly 818 – laboratoř hematologická doplňují výkony č. 96895 a 96896, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

77. V příloze v Kapitole 902 – fyzioterapeut výkon č. 21221 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

78. V příloze v Kapitole 902 – fyzioterapeut výkon č. 21225 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

79. V příloze v Kapitole 910 – psychoterapie výkony č. 35610, 35620 a 35630 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

80. V příloze v Kapitole 910 – psychoterapie výkon č. 37125 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

81. V příloze v Kapitole 913 – všeobecná sestra v sociálních službách název výkonu č. 06631 zní: „KOMPLEX - KLYSMA, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ A ZAVÁDĚNÍ PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ“.

82. V příloze v Kapitole 913 – všeobecná sestra v sociálních službách se za výkon č. 06645 vkládá výkon č. 06648, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

83. V příloze v Kapitole 914 – psychiatrická sestra se slova „Kapitola 914 – psychiatrická sestra“ mění na „Kapitola 914 – sestra pro péči v psychiatrii“.

84. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii výkony č. 35811, 35815 a 35821 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

85. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony výkon č. 09552 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

86. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09566 vkládají výkony č. 09567, 09569 a 09572, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

E-shop

Ústava v kontextu společenských změn

Ústava v kontextu společenských změn

Jan Kudrna - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přijetí Ústavy České republiky 16. prosince 1992 znamenalo položení symbolického základního kamene nově vznikajícího státu. Kniha, která je čtenáři předkládána 30 let poté, se soustřeďuje na uplynulé tři dekády, v nichž Ústava působila a které současně působily na ni. Mimochodem, je ... pokračování

Cena: 735 KčKOUPIT

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Ondřej Pavelek - C. H. Beck

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně soukromého práva. Tato zásadní změna se vztahuje také k novému pojetí náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení a způsobu určení jejich výše. V případě náhrady nemajetkové újmy na zdraví byl zrušen systém, ... pokračování

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do šesti kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.