Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 294/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 147, ze dne 20. 12. 2018

294

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011  Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 81/2015 Sb., k provedení § 13 odst. 3 a § 49 odst. 5 zákona:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 a 4 a v § 10 odst. 1 písm. c) se za slovo „délce“ vkládá slovo „trupu“.

2. V § 10 odst. 4 se slovo „tiskopisů“ zrušuje.

3. V § 11 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

4. V § 18 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   plavební nauka
1. v ovládání jachet s oplachtěním vybavených motorovým pohonem, má-li být průkaz způsobilosti určen k vedení jachet bez omezení, nebo
2. v ovládání jachet motorových bez oplachtění, má-li být průkaz způsobilosti omezen na vedení jachet motorových,“.

5. V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Tematické okruhy zkušebních otázek ověřujících požadované teoretické znalosti podle odstavce 1 jsou uvedeny v části A přílohy č. 4 k této vyhlášce.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

6. V § 20 odst. 3 se slova „vykonaném písemném testu z“ nahrazují slovy „úspěšném vypracovaní písemné úlohy z námořní“.

7. V § 20 odst. 3 se slovo „minimálně“ zrušuje.

8. V § 20 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Podrobnosti o provádění zkoušky stanoví zkušební řád, který je uveden v části B přílohy č. 4 k této vyhlášce.“.

9. V § 25 odst. 1 a § 25 odst. 2 písm. a) se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“.

10. V § 25 odst. 1 se slova „nejméně 2 měsíce“ zrušují.

11. V § 25 odst. 1 se slova „rodné číslo, a není-li rodné číslo,“ zrušují.

12. Příloha č. 3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. Příloha č. 4 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. Příloha č. 5 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Průkazy způsobilosti k vedení námořní jachty vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pozbývají platnosti uplynutím doby, na kterou byly vydány.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

E-shop

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

JUDr. Václav Pilík, Ph.D, Mgr. Martina Kostková, Mgr. Martina Ventluková - Wolters Kluwer, a. s.

Struktura praktického komentáře zahrnuje nejen vlastní výklad, ale také jeho kontext a odkazy na další zdroje informací (kterých je za krátkou dobu fungování dětských skupin podle nové úpravy pomálu). Text ...

Cena: 355 KčKOUPIT

Zákon o ochraně přírody a krajiny - Praktický komentář

Zákon o ochraně přírody a krajiny - Praktický komentář

Jitka Jelínková - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, od dr. Jitky Jelínkové seznámí čtenáře s výkladem nejfrekventovanějších ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a "průřezových" otázek typu účasti veřejnosti a použití administrativních (rozhodnutí, ...

Cena: 1 275 KčKOUPIT

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2023

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2023

Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

Většina organizací a firem v České republice, ale i v okolních státech, využívá možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výdajů a různých benefitů. Přehledný výklad nejasné problematiky tvorby a čerpání FKSP a sociálních fondů Jedním ze základních nástrojů při poskytování ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.