Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 251/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 127, ze dne 7. 11. 2018

251

VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2018,

kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 194 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, se mění takto:

1. V § 1 se slova „a na dráze včetně zařízení na dráze“ zrušují.

2. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Tato vyhláška se nevztahuje na dokumentaci pro vydání společného povolení stavby drah a dokumentaci pro vydání společného povolení stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.“.

3. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2
Projektová dokumentace

Rozsah a obsah projektové dokumentace

a)   leteckých staveb pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b)   leteckých staveb pro provádění stavby je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c)   staveb drah a staveb na dráze pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d)   staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e)   staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f)   staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.“.

4. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

㤠2a

(1) Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace musí odpovídat druhu a významu stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

(2) K projektové dokumentaci se přikládá dokladová část.“.

5. Přílohy č. 1 až 6 včetně poznámek pod čarou č.  1 až 11 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

6. Přílohy č. 7 až 9 se zrušují.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Projektová dokumentace zpracovaná podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d), e), g) a h) vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a předložená stavebnímu úřadu do 31. prosince 2020, se posuzuje podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Pokud bude stavba zahájena nejpozději do 31. prosince 2020, může být projektová dokumentace této stavby zpracována podle § 2 odst. 1 písm. c), f) a i) vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2018.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1367 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1367 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný stavební zákon se změnami, které se týkají menších vodních děl a terénních úprav k zadržování vody v krajině, oznamování dokončených staveb, podrobností územního a regulačního plánu, a další změny. Dále je zde 10 prováděcích vyhlášek ke stavebnímu ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.