Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 241/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 121, ze dne 25. 10. 2018

241

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. října 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011  Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 a k provedení § 34 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 267/2015 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 se v textu pod tabulkou ve větě čtvrté slova „a v ochranném pásmu drah“ nahrazují slovy „v ochranném pásmu drah a pro hluk z tramvajových a trolejbusových drah“.

2. V příloze č. 3 části A se v textu pod tabulkou č. 1 v bodě 2 za slovo „drahách,“ vkládají slova „není-li dále uvedeno jinak, na“.

3. V příloze č. 3 části A se v textu pod tabulkou č. 1 na konci bodu 3 doplňuje věta „Použije se pro hluk z dopravy na tramvajových a trolejbusových drahách vedených po silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy.“.

4. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 v prvním řádku tabulky se slovo „železniční“ zrušuje.

5. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 v druhém řádku tabulky se za slova „komunikace I. a II. tř.“ vkládají slova „a tramvajové a trolejbusové dráhy vedené po silnicích I. a II. tř. a místních komunikacích I. a II. tř.“.

6. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 ve třetím řádku tabulky se slova „a účelové komunikace“ nahrazují slovy „ , účelové komunikace a tramvajové a trolejbusové dráhy vedené po silnicích III. tř. a místních komunikacích III. tř.“.

7. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 ve čtvrtém řádku tabulky se slova „Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy“ nahrazují slovy „Železniční, speciální a tramvajové dráhy v ochranném pásmu dráhy“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

E-shop

ÚZ č. 1426 - Celní předpisy

ÚZ č. 1426 - Celní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 se změnily všechny zákony upravující celní problematiku – celní zákon (změny v úpravě ručení, jistoty, doměření cla a další), zákon o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví (místní příslušnost, obsah rozhodnutí) a zákon o ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Zákon o ochranných známkách - Praktický komentář

Zákon o ochranných známkách - Praktický komentář

Eva Peřinová, Karin Pomaizlová, Martin Loučka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář zákona o ochranných známkách přináší pohled unikátního kolektivu, složeného z odborníků z Úřadu průmyslového vlastnictví a zároveň advokátů, kteří se tématu věnují při své každodenní praxi. Jde tedy o kompletní a skutečně praktický komentář, kde čtenář najde ...

Cena: 897 KčKOUPIT

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.