Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 154/2018 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2018, částka 80, ze dne 3. 8. 2018

154

VYHLÁŠKA

ze dne 24. července 2018,

kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene h) slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno i), které zní:

„i)   rozvod tepelné energie a“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

2. V § 3 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

„j)   rozvod tepelné energie sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 15 k této vyhlášce,“.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).

3. V příloze č. 1 bodě 8 název výkazu zní: „Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění“.

4. V příloze č. 1 se za bod 8 vkládá nový bod 9, který zní:

„9. Držitel licence na rozvod tepelné energie

Držitel licence na rozvod tepelné energie zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu teplo.statistika@eru.cz.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní bod 9 se označuje jako bod 10.

5. Příloha č. 8 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

6. Příloha č. 10 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

7. V příloze č. 15 nadpis výkazu zní:

„ERÚ-T1: Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:
Ing. Outrata v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.