Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 110/2018 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2018, částka 55, ze dne 15. 6. 2018

110

VYHLÁŠKA

ze dne 12. června 2018

o tabákových nálepkách

Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 157/2015  Sb., k provedení § 131 písm. a) až g):

Rozměr a vzory tabákové nálepky
§ 1

(1) Tabáková nálepka je vydávána v těchto rozměrech:

a)   16 mm x 32 mm,
b)   20 mm x 44 mm.

(2) Tabáková nálepka je tištěna ofsetovým ceninovým podtiskovým rastrem a liniovým hlubotiskem.

(3) Ofsetový ceninový podtiskový rastr

a)   je vytvořen kombinací ofsetových barev světle šedé, světle zelené a žluté, které společně tvoří jednotný celek symetrický k oběma osám tabákové nálepky a
b)   obsahuje prvek z mikrotextu vytištěný světlemodrou ofsetovou barvou obsahující opakující se text „ČESKÁ REPUBLIKA“.

(4) Liniovým hlubotiskem je v šedé barvě vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky stylizovaný stočenými tabákovými lístky překrytými ve střední části tabákové nálepky oválem, ve kterém se při naklopení nálepky zobrazí písmena „CZ“.

§ 2

(1) Tabáková nálepka obsahuje:

a)   v případě cigaret
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,
3. cenu pro konečného spotřebitele,
b)   v případě doutníků a cigarillos
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,
c)   v případě tabáku ke kouření
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. množství tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech.

(2) Údaje podle odstavce 1 jsou vytištěné černou barvou na obou stranách tabákové nálepky rovnoběžně s kratšími stranami tabákové nálepky.

(3) Vzory tabákové nálepky jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3
Umístění tabákové nálepky

(1) Tabáková nálepka se nalepí rubovou stranou na jednotkové balení určené k přímé spotřebě způsobem, který vyloučí její opakované použití.

(2) Tabáková nálepka musí být umístěna pod průhledný přebal jednotkového balení, pokud se tento přebal používá.

§ 4
Objednávání tabákových nálepek

(1) V objednávce tabákových nálepek odběratel uvede rozměr tabákové nálepky a jejich počet, který u

a)   cigaret odpovídá násobkům počtu tabákových nálepek na jednom archu,
b)   doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření odpovídá násobkům čísla
1. 15 v případě tabákových nálepek o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo
2. 11 v případě tabákových nálepek o rozměru 20 mm x 44 mm.

(2) Vzor tiskopisu objednávky tabákových nálepek je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5
Odběr a distribuce tabákových nálepek

(1) Tabákové nálepky se odebírají v arších formátu 500 mm x 450 mm. Na jednom archu je vytištěno

a)   375 ks tabákových nálepek v případě tabákové nálepky o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo
b)   220 ks tabákových nálepek v případě tabákové nálepky o rozměru 20 mm x 44 mm.

(2) Tabákové nálepky pro doutníky, cigarillos a tabák ke kouření lze odebrat na části archu v množství odpovídající násobkům čísla

a)   15 v případě tabákových nálepek o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo
b)   11 v případě tabákových nálepek o rozměru 20 mm x 44 mm.

(3) Pokud na základě požadavku odběratele vydá pověřený správce daně tabákové nálepky na vratné paletě, je odběratel povinen uhradit zálohu ve výši pořizovací ceny této palety. Záloha na vratnou paletu se odběrateli vrátí při vrácení této palety.

§ 6
Evidence tabákových nálepek

(1) Vzory evidence odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek jsou uvedeny samostatně pro tabákové nálepky určené pro

a)   cigarety,
b)   doutníky a cigarillos,
c)   tabák ke kouření.

(2) Vzory evidence podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7
Inventura tabákových nálepek

(1) Při inventuře tabákových nálepek se porovná skutečný stav tabákových nálepek se stavem evidovaným a výsledek se zapíše do záznamu o výsledku inventury tabákových nálepek.

(2) Vzor záznamu o výsledku inventury tabákových nálepek je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8
Vracení poškozených tabákových nálepek

Poškozené tabákové nálepky se vrací

a)    vylepené na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce, nebo
b)    v arších, pokud je zachován plný počet tabákových nálepek; na okraj lícové strany archu se uvede jméno a podpis úřední osoby pověřeného správce daně a podpis odběratele.

§ 9
Oznámení vyhlášky Evropské unii

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 10
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků.
2. Vyhláška č. 276/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků.
3. Vyhláška č. 72/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb.
4. Vyhláška č. 203/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2019.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 110/2018 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 110/2018 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 110/2018 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 110/2018 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 110/2018 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Boleslav a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny tak, že pokrývají materii trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) i procesního i zákona o trestní odpovědnosti ...

Cena: 180 KčKOUPIT

Zákon o krajích - Komentář, 2. vydání

Zákon o krajích - Komentář, 2. vydání

Rudolf Cogan - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání komentáře zákona o krajích poskytuje podrobný výklad všech ustanovení zákona, včetně citace relevantní judikatury, bohatého přehledu související literatury a souvisejících ustanovení a předpisů. Díky autorovým zkušenostem z působení v krajské a obecní samosprávě ...

Cena: 930 KčKOUPIT

Transformace a restrukturalizace podniku

Transformace a restrukturalizace podniku

Jaroslav Schönfeld a kolektiv - C. H. Beck

Jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat? Jakými způsoby je možné řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě? Jak lze tato řešení krize podniku financovat? Jak se projevuje úpadek podniku, co to je mezera krytí a jaké důsledky má úpadek pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.