Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 399/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 140, ze dne 30. 11. 2017

399

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. listopadu 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010  Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014  Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 116 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, se mění takto:

1. V písmenu A 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.13 se ve sloupci Platová třída číslo „15“ nahrazuje číslem „14“.

2. V písmenu A 1. ČÁSTI DÍLU 1.02 v povolání 1.02.03 se ve sloupci Platová třída číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

3. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.02 v povolání 2.02.01 se ve sloupci Platová třída číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

4. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „2.04.32 EDUKÁTOR V KULTUŘE“ a ve sloupci Platová třída čísla „8-12“.

5. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „2.04.33 REGISTRÁTOR SPECIALISTA“ a ve sloupci Platová třída čísla „10-12“.

6. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.07 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „2.07.04 TLUMOČNÍK ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA“ a ve sloupci Platová třída čísla „10-13“.

7. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.07 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „2.07.05 PŘEPISOVATEL PRO NESLYŠÍCÍ“ a ve sloupci Platová třída čísla „9-11“.

8. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.08 v povolání 2.08.01 se ve sloupci Platová třída číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

9. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.08 v povolání 2.08.02 se ve sloupci Platová třída číslo „8“ nahrazuje číslem „10“.

10. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍL 2.10 včetně nadpisu zní:

„DÍL 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY 4-16
2.10.02 REFERENT FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ 8-14
2.10.03 REFERENT MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU 11-14
2.10.04 REFERENT FINANČNÍ KONTROLY A PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10-12
2.10.05 REFERENT SPRÁVY CEN 8-12
2.10.06 REFERENT SPRÁVY DANĚ, POPLATKU NEBO JINÉHO OBDOBNÉHO PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ 6-14
2.10.07 REFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9-15
2.10.08 REFERENT ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ 9-15
2.10.09 REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 8-11, 13, 14
2.10.10 REFERENT PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT 9-13
2.10.11 REFERENT SPRÁVY VÝZKUMU A VÝVOJE 11-15
2.10.12 REFERENT SPRÁVY KULTURY A OCHRANY PAMÁTKOVÉHO FONDU 6-12
2.10.13 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 6, 8-13
2.10.14 REFERENT SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ 6-12
2.10.15 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU 6-11, 14, 15
2.10.16 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY 8-13
2.10.17 REFERENT SPRÁVY PRŮMYSLU A OBCHODU 6-15
2.10.18 REFERENT ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU 7-12
2.10.19 REFERENT SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE 10-15
2.10.20 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 8-15
2.10.21 REFERENT PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 7-13
2.10.22 REFERENT BEZPEČNOSTI STÁTU 6-15
2.10.23 REFERENT SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY STÁTU 10-15
2.10.24 REFERENT PRO DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVU 9-12
2.10.25 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU 8-13
2.10.26 REFERENT PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 10-12
2.10.27 REFERENT PRO VNITROZEMSKOU PLAVBU A VODNÍ CESTY 10-13
2.10.28 REFERENT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE 9-13
2.10.29 REFERENT ROZVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY 10-13
2.10.30 REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6-12
2.10.31 REFERENT ODBORNÉHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI VLÁDY 10-14
2.10.32 REFERENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY 6-13
2.10.33 REFERENT ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9-14
2.10.34 REFERENT SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 10-13
2.10.35 PRACOVNÍK INFORMAČNÍHO CENTRA 8-11“.

11. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.14 v povolání 2.14.09 se ve sloupci Část, díl, povolání slova „ČLEN SOUBORU“ nahrazují slovy „SOUBORU, SBORU“ a ve sloupci Platová třída se text „8-12“ nahrazuje textem „8, 10-13“.

12. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.14 v povolání 2.14.14 Platová třída se text „ , 13“ nahrazuje textem „-14“.

13. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍL 2.19 včetně nadpisu zní:

„DÍL 2.19 ZDRAVOTNICTVÍ

2.19.01 SANITÁŘ 3-5
2.19.02 AUTOPTICKÝ LABORANT 5
2.19.03 ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 5-8
2.19.04 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA 5, 6
2.19.05 MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ, MASÉR NEVIDOMÝ A SLABOZRAKÝ VE ZDRAVOTNICTVÍ 5
2.19.06 OŠETŘOVATEL 5-7
2.19.07 DEZINFEKTOR 5
2.19.08 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA 7
2.19.09 NUTRIČNÍ ASISTENT 7
2.19.10 ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK 7
2.19.11 LABORATORNÍ ASISTENT 7
2.19.12 PRAKTICKÁ SESTRA 7-9
2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA 10-12
2.19.14 PORODNÍ ASISTENTKA 10-12
2.19.15 ERGOTERAPEUT 9-11
2.19.16 RADIOLOGICKÝ ASISTENT 9-11
2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT 9-11
2.19.18 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 9-11
2.19.19 OPTOMETRISTA 9, 10
2.19.20 ORTOPTISTA 9, 10
2.19.21 ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 9, 10
2.19.22 ORTOTIK-PROTETIK 9, 10
2.19.23 NUTRIČNÍ TERAPEUT 9-11
2.19.24 ZUBNÍ TECHNIK 9, 10
2.19.25 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA 9-11
2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ 10-12
2.19.27 FARMACEUTICKÝ ASISTENT 9, 10
2.19.28 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK 9-11
2.19.29 BIOTECHNICKÝ ASISTENT 9-11
2.19.30 RADIOLOGICKÝ TECHNIK 9-11
2.19.31 DIKTOLOGA 9-11
2.19.32 PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ PSYCHOLOG 11-14
2.19.33 LOGOPED VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ LOGOPED 12, 13
2.19.34 ZRAKOVÝ TERAPEUT 11-13
2.19.35 FYZIOTERAPEUT, ODBORNÝ FYZIOTERAPEUT 9-13
2.19.36 RADIOLOGICKÝ FYZIK 11-14
2.19.37 ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 11-13
2.19.38 BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR 11-14
2.19.39 ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 11-14
2.19.40 FARMACEUT 11-14
2.19.41 ZUBNÍ LÉKAŘ 11-15
2.19.42 LÉKAŘ 11-15
2.19.43 ARTETERAPEUT, PRACOVNÍ TERAPEUT 7-10
2.19.44 DĚTSKÁ SESTRA 10-12
2.19.45 BEHAVIORÁLNÍ TECHNIK 7-9
2.19.46 ASISTENT BEHAVIORÁLNÍHO ANALYTIKA 9, 10
2.19.47 BEHAVIORÁLNÍ ANALYTIK 11-13
2.19.48 TERAPEUT TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY 9-11
2.19.49 SPECIALISTA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY 11-13“.

14. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.21 v povolání 2.21.31 se ve sloupci Platová třída číslo „12“ nahrazuje číslem „13“.

15. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.03 v 11. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

„2. Sledování, zjišťování a pojmenovávání obsahu, rozsahu a závažnosti společenských potřeb, problémů a nedostatků v dané politické oblasti a možností jejich řešení se zainteresovanými osobami pro účely formulace politik pro člena vlády.“.

16. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.03 ve 12. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

„2. Analýza příčin společenských potřeb, problémů a nedostatků a navrhování alternativ jejich řešení a posuzování a vyhodnocování jejich dopadů a důsledků v rámci formulace politik pro člena vlády.“.

17. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.03 ve 13. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:

„3. Navrhování komplexních systémových řešení společenských potřeb, problémů a nedostatků a stanovování cílů v rámci formulování politik pro člena vlády.“.

18. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.06 v 8. platové třídě se bod 6 zrušuje.

19. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.06 v 9. platové třídě se bod 2 zrušuje.

20. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.11 v 11. platové třídě se doplňují body 3 až 5, které znějí:

„3. Metodické usměrňování a výběr lektorů pro výuku v oblasti výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou působností včetně přednáškové činnosti.

4. Koordinace projektů a programů školení a kurzů v oblasti výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně jejich vyhodnocování s celorepublikovou působností a zpracovávání návrhů na zkvalitnění výuky po stránce pedagogické i odborné.

5. Komplexní provádění auditů a prověrek u certifikovaných osob v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“.

21. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.11 ve 12. platové třídě se doplňují body 4 a 5, které znějí:

„4. Tvorba koncepce výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou působností.

5. Tvorba koncepce a celostátní koordinace certifikačních procesů při řízení jakosti a auditů v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.“.

22. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.12 v 10. platové třídě se doplňují body 7 až 9, které znějí:
„7. Zajišťování administrace projektů a programů ústředního správního úřadu při přípravě a v průběhu realizace projektů a programů. 8. Realizace dobrovolnického programu doplňující léčebný proces, ovlivňující systém poskytování zdravotních služeb směrem k důraznější podpoře zdraví pacientů, ke zvyšování spokojenosti pacientů, osob pacientům blízkých a snížení zátěže zdravotnických pracovníků. 9. Konzultační a poradenské činnosti v oblasti zvyšování kvality dobrovolnických služeb ve zdravotnickém zařízení.“.

23. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.12 v 11. platové třídě se doplňují body 5 až 7, které znějí:

„5. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti, poskytování metodické pomoci v oblasti řízení projektů a programů pro potřeby ústředního správního úřadu, kraje nebo hlavního města Prahy.

6. Koordinace dobrovolnického programu s léčebným procesem, činnostmi zdravotnických pracovníků a provozem zdravotnického zařízení napomáhajícím zlepšit psychosociální podmínky pacientů, vedoucí ke zlepšení léčebného stavu pacienta a jeho uzdravení, ovlivňující systém poskytování zdravotních služeb směrem k důraznější podpoře zdraví pacientů, ke zvyšování spokojenosti pacientů, osob pacientům blízkých a snížení zátěže zdravotnických pracovníků. Metodické usměrňování dobrovolnictví u poskytovatele zdravotních služeb.

7. Tvorba dobrovolnického programu a jeho koordinace s léčebným procesem, činnostmi zdravotnických pracovníků a provozem zdravotnického zařízení včetně jeho zavedení do nemocničního systému řízení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.“.

24. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.12 ve 12. platové třídě se doplňuje bod 4, který zní:

„4. Tvorba metodik, komplexních pravidel, procedurálních postupů a manuálů pro projektové a programové řízení pro potřeby ústředního správního úřadu, kraje nebo hlavního města Prahy.“.

25. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.13 ve 13. platové třídě bod 20 zní:

„20. Tvorba komunikačních plánů a jejich naplňování v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů na národní úrovni včetně koordinační a metodické role pro všechny operační programy.“.

26. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.13 ve 14. platové třídě se v bodě 1 za slovo „rámce,“ vkládají slova „Dohody o partnerství,“ a v bodě 2 se za slovo „politiky“ vkládají slova „ , sledování jejího vývoje, její hodnocení a strategické řízení na národní úrovni a“.

27. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.13 ve 14. platové třídě se bod 7 zrušuje.

28. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.13 se 15. platová třída zrušuje.

29. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU v povolání 1.02.01 ve 12. platové třídě se bod 4 zrušuje.
Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 4.

30. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.02 v povolání 1.02.01 ve 13. platové třídě se bod 3 zrušuje.

31. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.02 povolání 1.02.03 včetně nadpisu zní:

„1.02.03 ÚČETNÍ

6. platová třída

1. Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.

2. Výpočet cestovních náhrad podle zvláštního předpisu.

7. platová třída

1. Provádění dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů.

2. Zajišťování podkladů ke zjištění, výpočtu a placení daní, například pro stanovování základu daně a výpočet daně z účetních záznamů, provádění registračních a oznamovacích činností a zajišťování dalších vztahů se správci daní.

8. platová třída

1. Provádění účetních záznamů na jednotlivých syntetických nebo analytických účtech a podrozvahových účtech. Zpracovávání průkazných účetních záznamů a provádění zápisů v účetních knihách. Správa dílčích číselníků pro vedení účetnictví v návaznosti na povinnosti dané účetní jednotce zákonem o účetnictví. Vedení knihy analytických účtů pro účely dílčích agend účetnictví v rámci účetní jednotky.

2. Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a zajišťování daňového řízení se správcem daně. 3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.

9. platová třída

1. Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, například majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek a závazků včetně dluhů, zúčtovávání daní a dotací a finančních prostředků a zdrojů včetně řešení případů porušení povinnosti podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány. Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.

2. Vedení účetních knih, například deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.

3. Zjišťování a zadávání údajů v rámci účetních záznamů sestavovaných a předávaných účetní jednotkou do Centrálního systému účetních informací státu pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku například sestavování Pomocného analytického přehledu.

4. Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí.

10. platová třída

1. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.

2. Komplexní a samostatné účtování složitých účetních operací v rámci uceleného okruhu účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500 000 000 Kč, zejména dlouhodobého majetku, jeho přeceňování na reálnou hodnotu, časové rozlišování investičních transferů, dále záloh na transfery, jejich vyúčtovávání a časové rozlišování.

11. platová třída

1. Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, způsobu získávání údajů pro monitorování a řízení veřejných financí, dále uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení.

2. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500 000 000 Kč včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky a jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu. 3. Zabezpečení analytických a metodických prací nad daty účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu předávanými pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku do Centrálního systému účetních informací státu, a to včetně předkládání návrhů opatření.

12. platová třída

1. Koordinace sestavování účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu rezortem, krajem, hlavním městem Prahou nebo územně členěným statutárním městem pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku, a to včetně poskytování metodické podpory jimi zřízeným účetním jednotkám.

2. Metodické usměrňování aplikace zákona o účetnictví a Českých účetních standardů na úrovni kraje nebo hlavního města Prahy v rámci zajišťování metodické podpory pro vybrané účetní jednotky na území příslušného kraje nebo pro městské části hlavního města Prahy.

3. Provádění analytických a metodických prací v oboru účetnictví, součinnost s daňovými odbory na metodice statistiky a vyhodnocování obvyklých cen majetku.“.

32. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.02 v povolání 1.02.05 v 7. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

„2. Přebírání poštovních zásilek nebo poukazovaných peněžních částek k poskytnutí poštovní služby veřejnosti, vydávání poštovních zásilek nebo výplata poukázané peněžní částky příjemci v provozovně poštovních služeb a poskytování dalších poštovních nebo jiných služeb veřejnosti podle podmínek sjednaných s provozovatelem poštovních služeb.“.

33. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.03 v povolání 1.03.07 ve 13. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:

„3. Vývoj specializovaných nástrojů pro návrhy, zavádění a testování mechanismů v oblastech řešení kybernetických bezpečnostních incidentů nebo tvorba nástrojů pro hledání vzorů v datech, programování skriptů pro manipulaci s daty včetně jejich interpretace a vyhodnocování za pomoci statistických a vizualizačních metod pro výstupy určené k rozhodnutím s celostátním dopadem.“.

34. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.02 v povolání 2.02.01 se 6. platová třída zrušuje.

35. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.02 v povolání 2.02.01 v 7. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:

„3. Zajišťování přípravy a průběhu soudního jednání, vyhotovování rozhodnutí a vyřizování porozsudkové agendy včetně vyhotovování zápisů ze soudních jednání.“.

36. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.02 v povolání 2.02.01 v 8. platové třídě se doplňuje bod 4, který zní:

„4. Samostatné organizování rozhodovací činnosti soudu v rámci pracovního týmu nebo soudního oddělení spadajícího podle rozvrhu práce do jejich působnosti.“.

37. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.02 v povolání 2.02.01 ve 13. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

„2. Samostatná rozhodovací činnost namísto zákonného soudce podle zvláštního zákona v odborně nejnáročnějších věcech na základě rozvrhu práce, například rozhodování o nařizování výkonu trestu a ochranného léčení, o zastavení exekuce, o zajištění majetku nebo o odmítnutí insolvenčního návrhu.“.

38. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.03 v povolání 2.03.01 v 8. platové třídě se doplňuje bod 7, který zní:

„7. Tvorba metadat a vkládání digitálních objektů do digitální knihovny v knihovně s lokální působností.“.

39. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.03 v povolání 2.03.01 v 9. platové třídě se doplňuje bod 9, který zní:

„9. Správa digitální knihovny včetně programu pro prezentaci digitálních dat v knihovně s regionální působností.“.

40. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.03 v povolání 2.03.01 v 10. platové třídě se doplňuje bod 11, který zní:

„11. Samostatná administrace knihovnického informačního systému nebo digitální knihovny v knihovně s regionální působností.“.

41. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.03 v povolání 2.03.01 v 11. platové třídě bod 11 zní:

„11. Samostatná koordinace automatizovaných knihovnických procesů v kooperativních projektech knihoven na regionální úrovni.“.

42. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.03 v povolání 2.03.01 v 11. platové třídě se doplňuje bod 12, který zní:

„12. Navrhování a optimalizace procesů digitalizace, tvorba a analýza obsahu rozsáhlé digitální knihovny.“.

43. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.03 v povolání 2.03.01 ve 12. platové třídě v bodě 1 se slova „(systémový knihovník)“ zrušují.

44. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.03 v povolání 2.03.01 ve 12. platové třídě se doplňuje bod 7, který zní:

„7. Celostátní koordinace digitalizace knihovních fondů, návrhy změn standardů, správa a organizace rozsáhlé digitální knihovny, správa a aktualizace informačního portálu.“.

45. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.01 ve 13. platové třídě v bodě 1 se slovo „celostátních“ zrušuje a slovo „Národní“ se nahrazuje slovem „národní“.

46. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.01 ve 13. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:

„3. Komplexní vyhodnocování výsledků základních a speciálních průzkumů archeologického fondu a zpracovávání komplexních, velmi náročných odborných vyjádření zejména k ochraně a využívání archeologických lokalit prohlášených za národní kulturní památky a archeologického potenciálu lokalit památek zapsaných do seznamu světového dědictví.“.

47. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.01 ve 14. platové třídě v bodě 1 se slovo „Tvorba“ nahrazuje slovy „Koordinace tvorby“.

48. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.05 v 9. platové třídě se bod 4 zrušuje.

49. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.05 v 10. platové třídě se bod 4 zrušuje.

50. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.05 v 11. platové třídě se bod 4 zrušuje.

51. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.07 v 7. platové třídě se v bodě 3 za slovo „fondu“ vkládají slova „nebo sbírkách“, v 8. platové třídě v bodě 1 se na konci textu doplňují slova „nebo sbírek“ a v bodě 2 se za slova „památkového fondu“ vkládají slova „nebo sbírek“.

52. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.07 v 9. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

„2. Zajišťování katalogizace, inventarizace a evidence dokumentačních podkladů včetně digitálních, zajišťování vytváření základní identifikační dokumentace památkového fondu nebo sbírek a podsbírek a spolupráce při průzkumech a šetřeních a vytváření odborných informačních fondů.“.

53. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.07 se v 10. platové třídě doplňuje bod 3, který zní:

„3. Vytváření komplexní identifikační dokumentace památkového fondu nebo sbírek a podsbírek včetně katalogizace, inventarizace a evidence dokumentačních podkladů včetně digitálních.“.

54. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.07 ve 12. platové třídě v bodě 2 se slova „včetně koordinace vývozu kulturních památek do zahraničí z více organizací“ zrušují.

55. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 se doplňují povolání 2.04.32 a 2.04.33, která včetně nadpisů znějí:

„2.04.32 EDUKÁTOR V KULTUŘE

8. platová třída

1. Podávání výkladu k určité problematice nebo expozičnímu objektu, poskytování informačních a demonstrátorských služeb v kulturních institucích včetně předvádění tradičních technologií či prací a aktivit spojených s prezentovanou expozicí či příslušným objektem.

9. platová třída

1. Realizace a lektorování připravených vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro jednotlivé cílové skupiny spadající do oblasti neformálního nebo formálního vzdělávání s využitím vzdělávacího potenciálu výstupů kulturních institucí a uplatňováním vhodných metodických postupů.

10. platová třída

1. Tvorba vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro jednotlivé cílové skupiny, jejich příprava a realizace.

2. Poskytování metodické a konzultační pomoci v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pedagogům a subjektům působícím ve vzdělávání a volnočasových aktivitách.

11. platová třída

1. Zpracovávání samostatné koncepce vzdělávací činnosti instituce v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví.

2. Tvorba krajské koncepce edukace v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví.

3. Tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v návaznosti na rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací programy včetně jejich vyhodnocování a vedení odborných praxí pro studenty středních škol.

4. Tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro skupiny se speciálními potřebami.

5. Tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví spadajících do širokého rámce neformálního a formálního vzdělávání pro nejrůznější cílové skupiny.

12. platová třída

1. Tvorba celostátních koncepcí edukace v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví.

2. Tvorba, organizace a realizace meziinstitucionálních vzdělávacích projektů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví včetně koordinace specializované vzdělávací činnosti.

3. Vedení stáží a odborných praxí v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro studenty pregraduálních a postgraduálních programů vysokých škol.

2.04.33 REGISTRÁTOR SPECIALISTA

10. platová třída

1. Komplexní zajišťování agendy tuzemských a zahraničních výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů z jednooborového fondu nebo sbírky případně podsbírky podle mezinárodních standardů v rámci Evropské unie. 2. Komplexní zajišťování odborných kurýrních doprovodů výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů při transportech v rámci České republiky.

11. platová třída

1. Komplexní zajišťování agendy tuzemských a zahraničních výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů z víceoborových fondů nebo sbírek, případně podsbírek podle mezinárodních standardů v rámci Evropské unie s více než jedním subjektem.

2. Komplexní zajišťování odborných kurýrních doprovodů výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů při transportech v rámci Evropské unie.

12. platová třída

1. Komplexní zajišťování odborných kurýrních doprovodů výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů při transportech mimo Evropskou unii.

2. Metodické usměrňování agendy tuzemských a zahraničních výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů z více organizací.

3. Komplexní zajišťování agendy tuzemských a zahraničních výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů z jednooborového nebo víceoborových fondů nebo sbírek, případně podsbírek podle mezinárodních standardů mimo Evropskou unii s více než jedním subjektem.“.

56. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.05 povolání 2.05.02 včetně nadpisu zní:

„2.05.02 KUCHAŘ

3. platová třída

1. Dohotovování a regenerace jídel, výdej jídel a další práce v kuchyni spojené s výrobou částí jídel.

4. platová třída

1. Výroba běžných druhů jídel.

5. platová třída

1. Výroba technologicky náročných teplých jídel, specialit studené kuchyně nebo samostatná výroba jídel v souladu se závaznými výživovými normami.

6. platová třída

1. Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické skladby.

2. Výroba náročných specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur.

3. Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických zařízeních.

4. Výroba jídel s omezeními v dietním režimu nebo při zabezpečování preventivní a léčebné výživy v rámci standardizovaného poskytování nutriční péče.

7. platová třída

1. Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajišťování výroby náročných specialit.“.

57. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.05 v povolání 2.05.06 v 9. platové třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova „nebo provozů určených pro výrobu jídel pro rozsáhlé skupiny strávníků se zásadně rozdílnými stravovacími potřebami, podmínkami a návyky, například podle věku, zdravotního stavu, kulturních, náboženských a jiných specifik“.

58. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.06 v povolání 2.06.07 v 10. platové třídě v bodě 1 se slovo „uměleckých“ zrušuje a na konci textu bodu 1 se doplňují slova „včetně potřebné kalibrace skenovacího zařízení“.

59. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.07 se doplňují povolání 2.07.04 a 2.07.05, která včetně nadpisů znějí:

„2.07.04 TLUMOČNÍK ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA

10. platová třída

1. Překlad a simultánní tlumočení v rámci běžných každodenních situací.

11. platová třída

1. Simultánní tlumočení z/do českého znakového jazyka odborných témat, oficiálních jednání a řízení.

2. Simultánní tlumočení z/do českého znakového jazyka v rámci praktického vyučování, odborné praxe a odborného výcviku středních škol a při výuce všeobecně vzdělávacích předmětů.

3. Překlad a tlumočení do českého znakového jazyka pro klienta se sluchovou vadou vyžadujícího značnou míru přizpůsobení formy tlumočení.

4. Překlad odborných textů, oficiálních zpráv a dokumentů z/do českého znakového jazyka.

12. platová třída

1. Překlad a simultánní tlumočení v situacích nebo v prostředí mimořádného celostátního nebo mezinárodního významu a simultánní tlumočení v situacích, kde odbornost, hloubka a rozsah tématu klade nejvyšší nároky na odbornost tlumočníka a rozsáhlou terminologickou přípravu, například při výuce odborných předmětů.

13. platová třída

1. Rozvoj oboru tlumočnictví českého znakového jazyka.

2.07.05 PŘEPISOVATEL PRO NESLYŠÍCÍ

9. platová třída

1. Převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase umožňující účast na komunikaci žáků základních a středních škol.

10. platová třída

1. Převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase umožňující komunikaci studentů vyšších odborných škol a žáků vyšších ročníků gymnázií ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.

11. platová třída

1. Převod vysoce specializované mluvené řeči na vysokém stupni abstrakce a obecnosti, jejímž předmětem jsou například umělecká, vědecká nebo jinak náročná témata do písemné podoby v reálném čase.“.

60. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.08 v povolání 2.08.01 se 3. platová třída zrušuje.

61. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.08 v povolání 2.08.01 ve 4. platové třídě body 1 a 2 znějí:

„1. Provádění úkonů pečovatelské služby u mobilních a imobilních osob, komplexní péče o jejich domácnost. Provádění pečovatelských úkonů v péči o děti a dospělé osoby.

2. Poskytování přímé obslužné péče o osoby, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání osob, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u osob.“.

62. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.08 povolání 2.08.02 včetně nadpisu zní:

„2.08.02 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

10. platová třída

1. Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.

2. Posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení.

3. Zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám a dětem v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby a osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby včetně vedení případové dokumentace a zpracování citlivých dat.

4. Řešení nepříznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s využitím metod a technik sociální práce, která je souhrnem odborných činností a postupů k řešení sociálních problémů a utváření žádoucích životních podmínek pro sociální fungování jedince, skupiny či komunity a podporující sociální spravedlnost, sociální soudržnost, prosazování lidských práv, sociální změnu a rozvoj a respektování lidské důstojnosti.

5. Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky, obecní policií a orgány veřejné moci.

6. Tvorba koncepce sociální práce v zařízeních sociálních služeb, v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí, ve zdravotnických zařízeních nebo v záchytných zařízeních.

7. Zajišťování a provádění specializované sociální prevence, posuzování příčin negativních jevů a navrhování a realizace preventivních opatření.

8. Zajišťování a provádění sociálně-výchovné prevence negativních jevů a sociální práce s osobami, skupinami nebo komunitami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením.

9. Samostatné zpracovávání individuálních socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci.

11. platová třída

1. Samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích a poskytování krizové intervence, krizové pomoci a sociální rehabilitace.

2. Depistážní činnost zaměřená na vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb.

3. Provádění komplexního sociálního šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně ohroženém prostředí, jeho odborná analýza, poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci.

4. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji. Sociální práce ve střediscích drogové a jiné závislosti.

5. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, skupin nebo komunit.

12. platová třída

1. Poskytování odborného sociálně-právního poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně-patologických nebo kriminálních jevů.

2. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na jednotlivce, rodiny a skupiny osob se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.

3. Příprava a koordinace sociálně-preventivních programů na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, týraných a zanedbávaných seniorů nebo osob se zdravotním postižením, usměrňování péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, posuzování a řešení zvláště složitých a výjimečně obtížných případů ohrožených dětí.

13. platová třída

1. Tvorba a rozvoj metod sociální práce včetně aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd.“.

63. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍL 2.10 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

64. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.14 povolání 2.14.09 včetně nadpisu zní:

„2.14.09 ČLEN ORCHESTRU, SBORU, SOUBORU

8. platová třída

1. Interpretace lidových písní ve folklorních souborech.

2. Interpretace jednotlivých skladeb v tanečních souborech.

10. platová třída

1. Interpretace kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních děl.

11. platová třída

1. Interpretace kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních děl.

12. platová třída

1. Jedinečná interpretace kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních nejnáročnějších rozsáhlých děl.

2. Interpretace sólových částí náročných baletních, vokálních, instrumentálních a vokálně-instrumentálních děl.

13. platová třída

1. Jedinečná interpretace sólových částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních nejnáročnějších rozsáhlých děl.“.

65. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.14 v povolání 2.14.14 se doplňuje 14. platová třída, která zní:

„14. platová třída

1. Tvorba koncepce umělecké činnosti orchestru a umělecké vedení orchestru při nastudování díla ve spolupráci s dirigentem, samostatné umělecké vedení orchestru při nastudování a interpretaci díla a jedinečná interpretace nejnáročnějších baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních děl.“.

66. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.16 v povolání 2.16.01 v 9. platové třídě se bod 2 zrušuje.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

67. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.16 v povolání 2.16.01 v 10. platové třídě bod 2 zní:

„2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.“.

68. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.16 v povolání 2.16.01 v 11. platové třídě bod 3 zní:

„3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělání.“.

69. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.16 v povolání 2.16.01 v 11. platové třídě se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

„4. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.“.
Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 5 a 6.

70. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.16 v povolání 2.16.02 v 8. platové třídě v bodě 1 se slova „v zájmovém vzdělávání“ zrušují.

71. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.16 v povolání 2.16.02 v 9. platové třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova „spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou vychovatel vytváří a podle níž postupuje při výkonu své výchovné činnosti, a vycházející ze školního vzdělávacího programu“.

72. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.16 v povolání 2.16.02 v 10. platové třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova „a průběžné aktualizace individuálních vzdělávacích plánů“.

73. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.16 v povolání 2.16.08 ve 12. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

„2. Tvorba a organizace speciálních technických a netechnických cvičení kybernetické bezpečnosti s celonárodním i mezinárodním dosahem, komplexní koordinace činností v rámci České republiky a zahraničí nebo tvorba vyhodnocujících zpráv ze cvičení, identifikace slabých míst a navrhování řešení a doporučení (specialista cvičení kybernetické bezpečnosti).“.

74. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.01 se 2. platová třída zrušuje.

75. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.01 ve 3. platové třídě v bodě 1 se za slovo „například“ vkládají slova „dovoz stravy, transport biologického materiálu,“.

76. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.01 ve 3. platové třídě se bod 2 zrušuje.

77. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.03 se slova „ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY“ nahrazují slovy „ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY“.

78. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.03 se doplňuje 8. platová třída, která zní:

„8. platová třída 1. Poskytování dílčích výkonů specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem.“.

79. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.05 se za slovo „MASÉR“ doplňují slova „VE ZDRAVOTNICTVÍ, MASÉR NEVIDOMÝ A SLABOZRAKÝ VE ZDRAVOTNICTVÍ“.

80. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.06 v 6. platové třídě se bod 2 zrušuje.

81. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.06 se doplňuje 7. platová třída, která zní:

„7. platová třída 1. Provádění dílčích výkonů vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například u pacientů v bezvědomí, s těžkým tělesným nebo mentálním postižením.“.

82. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.12 se slova „ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)“ nahrazují slovy „PRAKTICKÁ SESTRA“.

83. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.12 v 7. platové třídě se bod 1 zrušuje.
Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 1.

84. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.12 v 8. platové třídě bod 1 zní:

„1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče.“.

85. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.12 v 9. platové v bodě 1 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují.

86. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.13 se 9. platová třída zrušuje.

87. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.13 v 10. platové třídě v bodech 1 a 2 a v 11. platové třídě v bodech 1 a 2 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují.

88. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.14 se 9. platová třída zrušuje.

89. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.14 v 10. platové třídě v bodech 1 a 2 a v 11. platové třídě v bodě 1 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují.

90. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.15 se 8. platová třída zrušuje.

91. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.15 v 9. platové třídě v bodech 1 a 2 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují.

92. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.16 se 8. platová třída zrušuje.

93. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.16 v 9. platové třídě v bodě 1 za slovem „medicíně“ a za slovem „péče“, v 10. platové třídě v bodě 1 a v 11. platové třídě v bodě 1 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují.

94. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.17 se 8. platová třída zrušuje.

95. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.17 v 9. platové třídě v bodě 1 a v 10. platové třídě v bodě 1 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují.

96. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.18 se 8. platová třída zrušuje.

97. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.18 v 9. platové třídě v bodě 1, v 10. platové třídě v bodech 1 a 2 a v 11. platové třídě v bodě 1 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují.

98. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.18 v 10. platové třídě bod 1 zní:

„1. Provádění složitých zdravotně-sociálních činností, například posuzování životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům na základě údajů ze zdravotnické dokumentace a poznatků z lékařských a sesterských vizit. Realizace rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů sociálních služeb s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Zajišťování zdravotních podmínek a pomůcek pro pacienty, příprava propuštění pacientů pro pobytové služby sociální péče. Zajišťování sociálně-právního poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům za využití údajů ze zdravotnické dokumentace, lékařských a sesterských vizit.“.

99. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.19 se 8. platová třída zrušuje.

100. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.19 v 9. platové třídě v bodě 1 a v 10. platové třídě v bodě 1 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují.

101. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.20 se 8. platová třída zrušuje.

102. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.20 v 9. platové třídě v bodě 1 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují a v bodě 2 se slova „bez odborného dohledu a“ zrušují.

103. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.21 se 8. platová třída zrušuje.

104. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.21 v 9. platové třídě v bodě 1 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují a v bodě 3 se slova „ , konané bez odborného dohledu“ zrušují.

105. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.22 v 9. platové třídě v bodě 1 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují.

106. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.23 se 8. platová třída zrušuje.

107. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.23 v 9. platové třídě v bodě 1 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují.

108. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.24 se 8. platová třída zrušuje.

109. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.24 v 9. platové třídě v bodě 1 se za slova „pomůcek a“ vkládá slovo „všech“.

110. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.24 v 9. platové třídě v bodě 1 se za slovo „zhotovováním“ vkládá slovo „ , upravováním“ a za slova „pomůcek a“ se vkládá slovo „všech“.

111. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.24 v 9. platové třídě v bodě 2 se slovo „ , příprava“ nahrazuje slovy „a úprav“.

112. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.25 v 9. platové třídě v bodě 1, v 10. platové třídě v bodě 1 a v 11. platové třídě v bodě 1 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují.

113. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 povolání 2.19.26 včetně nadpisu zní:

„2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

10. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem.

11. platová třída

1. Provádění činností operátora na operačním středisku zdravotnické záchranné služby.

2. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče.

3. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní včetně péče na urgentním příjmu.

4. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace.

12. platová třída

1. Stanovování zásadní strategie a koncepce specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, účast na tvorbě traumatologických plánů poskytovatele zdravotnické záchranné služby v oblasti zvládání mimořádných událostí a krizových situací.

2. Příprava koncepce celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.“.

114. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.27 se 8. platová třída zrušuje.

115. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.27 v 9. platové třídě v bodě 1 se slova „bez odborného dohledu,“ zrušují.

116. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.28 v 9. platové třídě v bodě 1 se slova „ , bez odborného dohledu“ zrušují a v bodě 2 se slova „bez odborného dohledu“ a slova „pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením klinického technika nebo klinického inženýra“ zrušují.

117. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.29 v 9. platové třídě v bodě 1 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují, v 10. platové třídě v bodě 1 se slova „ , bez odborného dohledu a“ zrušují a v 10. platové třídě v bodě 2 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují.

118. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.30 v 9. platové třídě v bodě 1 a v 10. platové třídě v bodě 2 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují.

119. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.31 v 10. platové třídě v bodě 1 se slova „bez odborného dohledu a“ zrušují a v 10. platové třídě v bodě 2 a v 11. platové třídě v bodě 2 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují.

120. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.33 se slova „KLINICKÝ LOGOPED“ nahrazují slovy „LOGOPED VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ LOGOPED“.

121. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.35 se slovo „FYZIOTERAPEUT“ nahrazuje slovy „FYZIOTERAPEUT, ODBORNÝ FYZIOTERAPEUT“.

122. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.35 v 10. platové třídě v bodě 1 a ve 12. platové třídě v bodě 1 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují.

123. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.37 ve 12. platové třídě v bodě 1 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují.

124. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.38 v 11. platové třídě v bodě 1 se slova „pod přímým vedením nebo pod odborným dohledem“ zrušují.

125. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.39 ve 12. platové třídě v bodech 1 a 2 se slova „bez odborného dohledu“ zrušují.

126. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 se doplňuje povolání 2.19.44, které včetně nadpisu zní:

„2.19.44 DĚTSKÁ SESTRA

10. platová třída

1. Plánování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě včetně novorozenců.

2. Poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, prostřednictvím ošetřovatelského procesu.

3. Provádění základní zdravotní výchovy dětských pacientů a jejich zákonných zástupců, případně jiných osob v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech v oblasti ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné děti, včetně novorozenců.

4. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, pod odborným dohledem.

5. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro dětského pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení pod odborným dohledem.

11. platová třída

1. Samostatné poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

2. Samostatné provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů při poskytování ošetřovatelské péče o děti, včetně novorozenců, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

4. Provádění zdravotní výchovy dětských pacientů a jejich zákonných zástupců, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče o děti ve vlastním sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů.

5. Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí dětských pacientů v rámci organizačních celků, včetně novorozenců. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

12. platová třída

1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů v oblasti ošetřovatelské péče o děti, například péče o rizikového novorozence na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.

2. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo poskytovatele zdravotních služeb včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů u poskytovatele zdravotních služeb. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.“.

127. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 se doplňuje povolání 2.19.45, které včetně nadpisu zní:

„2.19.45 BEHAVIORÁLNÍ TECHNIK

7. platová třída

1. Provádění asistence při provádění základního behaviorálně analytického hodnocení a diagnostiky v rámci léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem.

2. Posuzování potřeb pacienta v oblasti behaviorální analýzy podle údajů ve zdravotnické dokumentaci pod odborným dohledem.

8. platová třída

1. Provádění asistence při terapii, rehabilitaci a reedukaci chování u dětí i dospělých s neurovývojovými poruchami na základě stanoveného plánu behaviorální intervence za použití metod behaviorální analýzy v rámci léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem.

2. Provádění asistence při činnosti behaviorální analýzy v rámci přímé práce s klientem ve spolupráci s rodinou a dalšími odborníky.

9. platová třída

1. Provádění asistence při prevenci a výchovně vzdělávací činnosti v rámci léčebné péče v oboru aplikované behaviorální analýzy pod odborným dohledem. 2. Provádění úzce vymezených zdravotnických činností při asistenci v rámci léčebné péče v oblasti behaviorální analýzy, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta/klienta, pro něž je nutné získání zvláštní odborné způsobilosti.“.

128. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 se doplňuje povolání 2.19.46, které včetně nadpisu zní:

„2.19.46 ASISTENT BEHAVIORÁLNÍHO ANALYTIKA

9. platová třída

1. Provádění prevence a výchovy v oboru behaviorální analýzy v rámci diagnostické a léčebné péče pod odborným dohledem.

2. Provádění poradenství a edukace v rámci činnosti s pacientem při realizaci plánu behaviorální intervence pod odborným dohledem.

10. platová třída

1. Provádění základního behaviorálně analytického hodnocení pod odborným dohledem ve spolupráci s rodinou a dalšími odborníky u poskytovatele zdravotních služeb nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta pod odborným dohledem. 2. Realizace plánu behaviorální intervence za použití metod behaviorální analýzy v rámci diagnostické a léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem.“.

129. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 se doplňuje povolání 2.19.47, které včetně nadpisu zní:

„2.19.47 BEHAVIORÁLNÍ ANALYTIK

11. platová třída

1. Provádění behaviorálně analytického hodnocení a diagnostiky chování pro další léčebnou péči.

2. Provádění poradenské činnosti a edukace při realizaci plánu behaviorální intervence.

12. platová třída

1. Samostatné zajišťování prací v rámci behaviorálně analytického hodnocení, diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči včetně sestavování plánu behaviorální intervence při zabezpečování reedukace dospělých i dětí s neurovývojovými poruchami.

2. Metodické, koncepční a kontrolní činnosti v oboru behaviorální analýzy, hodnocení kvality poskytované péče.

3. Stanovování strategie výchovy, zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků na úseku behaviorální analýzy.

4. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny v oblasti rozvoje žádoucího chování a úpravy maladaptivního chování v osobním a sociálním vývoji včetně provádění individuálních i skupinových programů.

13. platová třída

1. Provádění nejnáročnějších činností v oblasti behaviorální analýzy.

2. Preventivní, diagnostická a léčebná péče v oboru behaviorální analýzy spojená s výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním behaviorálního hodnocení a sestavování plánu behaviorální intervence, odborné vedení zdravotnického týmu.

3. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vědního oboru behaviorální analýzy. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování v oblasti behaviorální analýzy.“.

130. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 se doplňuje povolání 2.19.48, které včetně nadpisu zní:

„2.19.48 TERAPEUT TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

9. platová třída

1. Provádění dílčích výkonů v oboru tradiční čínské medicíny pod odborným dohledem.

2. Asistence při provádění diagnostických a léčebných postupů včetně stanovování individuálního léčebného postupu rehabilitační péče.

10. platová třída

1. Provádění základních léčebně rehabilitačních postupů tradiční čínské medicíny pod odborným dohledem.

2. Poradenská činnost a edukace v oblasti prevence vzniku nemocí na základě principů tradiční čínské medicíny.

11. platová třída

1. Provádění náročných diagnostických a léčebných postupů léčebně rehabilitační péče pod odborným dohledem v souladu s principy tradiční čínské medicíny.“.

131. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 se doplňuje povolání 2.19.49, které včetně nadpisu zní:

„2.19.49 SPECIALISTA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

11. platová třída

1. Diagnostikování pacientů podle principů tradiční čínské medicíny.

2. Stanovení individuálního léčebného postupu léčebně rehabilitační péče podle principů tradiční čínské medicíny.

12. platová třída

1. Provádění činností v rámci diagnostické a léčebné péče podle principů tradiční čínské medicíny.

13. platová třída

1. Provádění nejnáročnějších činností v rámci léčebné péče a tradiční čínské medicíny.

2. Preventivní, diagnostická a léčebná péče na úseku tradiční čínské medicíny spojená s výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním náročných vyšetření podle principů diagnostiky tradiční čínské medicíny, odborné vedení zdravotnického týmu.

3. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vysoce specializovaných činností na úseku tradiční čínské medicíny. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování v oblasti tradiční čínské medicíny.“.

132. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.21 v povolání 2.21.31 v 11. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

„2. Tvorba plánů a koncepcí celoměstských opatření a jejich organizační, personální, finanční, technické, provozní a jiné zajišťování, včetně metodického usměrňování, komplexní koordinace a zajištění řízení opatření při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárních městech s členěním městské policie na služebny a další organizační celky.“.

133. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.21 v povolání 2.21.31 ve 12. platové třídě v bodě 1 se slova „v hlavním městě Praze“ nahrazují slovy „ve statutárních městech s členěním městské policie na služebny a další organizační celky“.

134. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.21 v povolání 2.21.31 se doplňuje 13. platová třída, která zní:

„13. platová třída 1. Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v hlavním městě Praze.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o katalogu správních činností

Čl. II

Příloha k nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, se mění takto:

1. V ČÁSTI 1. v 8. platové třídě se bod 4 zrušuje.
Dosavadní body 5 až 8 se označují jako body 4 až 7.

2. V ČÁSTI 1. v 9. platové třídě se bod 4 zrušuje.
Dosavadní body 5 až 13 se označují jako body 4 až 12.

3. V ČÁSTI 1. v 10. platové třídě se doplňuje bod 14, který zní:

„14. Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich, s výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem na místě.“.

4. V ČÁSTI 2. DÍLU 1. v 11. platové třídě v bodě 20 se slova „koncepce a forem regulace cen v jednotlivých odvětvích“ nahrazují slovy „jednotlivých cenově regulačních opatření“.

5. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 6. platové třídě se body 1 a 3 zrušují.
Dosavadní body 2 a 4 se označují jako body 1 a 2.

6. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 7. platové třídě se body 1 až 3 zrušují.
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 1.

7. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 8. platové třídě body 1 a 2 znějí:

„1. Zajišťování výplaty a vyúčtování nepojistných sociálních dávek. 2. Zajišťování výplaty a vyúčtování dávek důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.“.

8. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 8. platové třídě se body 3 a 5 zrušují.
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

9. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 9. platové třídě body 1 a 2 znějí:

„1. Zajišťování agend nepojistných sociálních dávek. 2. Zajišťování specializovaných agend důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.“.

10. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 9. platové třídě se body 3 až 8 se zrušují.
Dosavadní bod 9 se označuje jako bod 3.

11. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 10. platové třídě se bod 4 zrušuje.
Dosavadní body 5 až 9 se označují jako body 4 až 8.

12. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 10. platové třídě body 6 až 9 znějí:

„6. Analýza, komplexní vyhodnocování a vypracovávání odborných podkladů pro posudky o zdravotním stavu žadatelů o dávky nepojistných systémů sociálního zabezpečení.

7. Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýz této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.

8. Posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení.

9. Zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám a dětem v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby a osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby včetně vedení případové dokumentace a zpracování citlivých dat.“.

13. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 10. platové třídě se doplňují body 10 až 14, které znějí:

„10. Řešení nepříznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s využitím metod a technik sociální práce, která je souhrnem odborných činností a postupů k řešení sociálních problémů a utváření žádoucích životních podmínek pro sociální fungování jedince, skupiny či komunity a podporující sociální spravedlnost, sociální soudržnost, prosazování lidských práv, sociální změnu a rozvoj a respektování lidské důstojnosti.

11. Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky a obecní policií a orgány veřejné správy apod.

12. Zajišťování a provádění specializované sociální prevence, posuzování příčin negativních jevů a navrhování a realizace preventivních opatření.

13. Zajišťování a provádění sociálně-výchovné prevence negativních jevů a sociálních prací s osobami, skupinami nebo komunitami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením.

14. Samostatné zpracovávání individuálních socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci.“.

14. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 11. platové třídě se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

„5. Komplexní výkon registrace v rámci poskytování sociálních služeb, posuzování podmínek pro poskytování sociálních služeb při posuzování žádosti o registraci a kontrola jejich plnění.“.
Dosavadní body 5 až 10 se označují jako body 6 až 11.

15. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 11. platové třídě body 7 až 11 znějí:

„7. Samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích a poskytování krizové intervence, krizové pomoci a sociální rehabilitace.

8. Depistážní činnost zaměřená na vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb.

9. Provádění komplexního sociálního šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně ohroženém prostředí, jeho odborná analýza, poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci.

10. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji.

11. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, skupin nebo komunit.“.

16. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. ve 12. platové třídě se doplňuje bod 14, který zní:

„14. Zpracovávání celostátních analýz a koordinace a metodické usměrňování sociální práce.“.

17. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. ve 13. platové třídě v bodě 16 se slova „sociálně-právní ochrany dětí“ nahrazují slovy „náhradní rodinné péče“.

18. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. ve 13. platové třídě v bodě 18 se za slovo „Tvorba“ vkládá slovo „koncepce“.

19. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. ve 13. platové třídě se doplňuje bod 20, který zní:

„20. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti sociální práce včetně stanovování hlavních směrů vývoje v souladu se standardy Evropské unie.“.

20. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. ve 14. platové třídě bod 3 zní:

„3. Tvorba celostátní koncepce sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče a ochrany práv dítěte.“.

21. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. ve 14. platové třídě se za bod 7 vkládá nový bod 8, který zní:

„8. Tvorba celostátní koncepce a strategických záměrů oblasti sociální práce včetně implementace a koordinace v rámci Evropské unie.“.Dosavadní body 8 až 10 se označují jako body 9 až 11.

22. V ČÁSTI 2. DÍLU 21. se 6. platová třída a 7. platová třída zrušují.

23. V ČÁSTI 2. DÍLU 21. v 8. platové třídě body 1 a 2 znějí:

„1. Zprostředkovatelská činnost při umísťování zájemců a uchazečů o zaměstnání. 2. Informačně poradenská činnost v oblasti zaměstnanosti.“.

24. V ČÁSTI 2. DÍLU 21. v 8. platové třídě se body 3 až 6 zrušují.

25. V ČÁSTI 2. DÍLU 21. v 9. platové třídě body 2, 4 a 6 znějí:

„2. Zajišťování agendy podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace. Kontrola výplaty podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace.

4. Zajišťování poradenských, informačních a vzdělávacích činností v oblasti zaměstnanosti, volby a změny povolání a rekvalifikace zájemců a uchazečů o zaměstnání.

6. Zajišťování agendy zaměstnávání cizinců a osob bez státní příslušnosti.“.

26. V ČÁSTI 2. DÍLU 21. v 9. platové třídě se bod 7 zrušuje.
Dosavadní bod 8 se označuje jako bod 7.

27. V ČÁSTI 2. DÍLU 30. v 9. platové třídě se v bodu 1 slova „průkazů a“ nahrazují slovy „průkazů nebo“.

28. V ČÁSTI 2. DÍLU 31. ve 12. platové třídě v bodě 4 se slovo „rezortu“ nahrazuje slovy „orgánů veřejné správy“ a ve 13. platové třídě v bodě 11 se za slovo „zefektivnění“ vkládají slova „a zvyšování kvality“.

29. V ČÁSTI 2. DÍLU 33. v 11. platové třídě se na konci bodu 5 doplňují slova „nebo dozoru“.

30. V ČÁSTI 2. DÍLU 33. ve 12. platové třídě v bodě 15 se za slovo „inspekce“ vkládají slova „nebo dozoru“.

31. V ČÁSTI 2. DÍLU 33. ve 13. platové třídě v bodu 13 se za slovo „inspekce“ vkládají slova „nebo dozoru“.

32. V ČÁSTI 2. DÍLU 39. v 10. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:

„5. Zajišťování administrace projektů a programů ústředního správního úřadu při přípravě a v průběhu realizace projektů a programů.“.

33. V ČÁSTI 2. DÍLU 39. v 11. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:

„5. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti, poskytování metodické pomoci v oblasti řízení projektů a programů pro potřeby ústředního správního úřadu.“.

34. V ČÁSTI 2. DÍLU 39. ve 12. platové třídě se doplňuje bod 18, který zní:

„18. Tvorba metodik, komplexních pravidel, procedurálních postupů a manuálů pro projektové a programové řízení pro potřeby ústředního správního úřadu.“.

35. V ČÁSTI 2. DÍLU 39. ve 13. platové třídě se doplňuje bod 13, který zní:

„13. Tvorba komunikačních plánů a jejich naplňování v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů na národní úrovni včetně koordinační a metodické role pro všechny operační programy.“.

36. V ČÁSTI 2. DÍLU 39. ve 14. platové třídě bod 2 zní:

„2. Tvorba koncepce kohezní politiky, sledování jejího vývoje, její hodnocení a strategické řízení na národní úrovni, a v regionech soudržnosti.“.

37. V ČÁSTI 2. DÍLU 39. ve 14. platové třídě se doplňuje bod 6, který zní:

„6. Tvorba koncepce a metodického nastavení procesů v monitorovacích a informačních nástrojích pro realizaci kohezní politiky na národní úrovni.“.

38. V ČÁSTI 2. DÍLU 41. v 9. platové třídě v bodě 1 se za slovo „registraci“ vkládá slovo „odrůd“.

39. V ČÁSTI 2. DÍLU 41. v 11. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:

„5. Příprava podkladů pro správní řízení spočívající ve vyhodnocování laboratorních vyšetření, například biochemických, chemických, toxikologických, mikrobiologických, monitorování hladiny toxických látek a vstupů do půdy a do potravního řetězce.“.

40. V ČÁSTI 2. DÍLU 41. ve 12. platové třídě v bodě 6 za slovo „rostlin“ a ve 14. platové třídě na konci textu bodu 3 se doplňují slova „a registrace odrůd rostlin“.

41. V ČÁSTI 2. DÍLU 41. ve 12. platové třídě se doplňuje bod 12, který zní:

„12. Příprava podkladů pro správní řízení spočívající ve vyhodnocování náročných chemických analýz a hodnocení v ochraně půdy a vstupů do půdy v oblasti státního monitoringu kvality půdy, příprava a aplikace metodik analýz pro vypracovávání odborných podkladů při přípravě správních rozhodnutí. Hodnocení výsledků laboratorních analýz, zpracovávání podkladů pro zprávy o stavu toxických látek v půdě a vstupů do půdy a do potravního řetězce pro přípravu správních rozhodnutí. Vývoj, odzkoušení a zavádění metod speciálních odběrů a analýz.“.

42. V ČÁSTI 2. DÍLU 41. ve 13. platové třídě se doplňují body 8 a 9, které znějí:

„8. Příprava podkladů pro správní řízení spočívající ve vyhodnocování vysoce náročných ojedinělých analýz a diagnóz v oborech buněčných, molekulárních, ochrany půdy a vstupů do půdy a dalších vysoce náročných ojedinělých chemických a fyzikálně-chemických analýz v oblasti monitorování kvality půdy. 9. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování pověřené oblasti mezinárodních kruhových (kontrolních) testů shody v rámci vícestranných mezinárodních dohod nebo Evropské unie.“.

43. V ČÁSTI 2. DÍLU 44. ve 13. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:
„5. Tvorba koncepce a koordinace inspekční činnosti a dozoru v oblasti potravinářské výroby a bezpečnosti potravin.“.

44. V ČÁSTI 2. DÍL 46. včetně nadpisu zní:

„DÍL 46. ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

9. platová třída

1. Odborné posuzování podmínek pro registraci pěstitelů a dovozců rizikových komodit, vymezení chráněných zón a pro výkon rostlinolékařského dozoru nad plněním povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám.

2. Vykonávání specializovaných činností souvisejících s výkonem rostlinolékařské kontroly a dozoru na pozemcích a v objektech včetně odběru vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.

3. Provádění zkušební činnosti na pokusných plochách v ochraně rostlin včetně specializovaných odborných prací při ověřování metod integrované ochrany rostlin a biologických účinků přípravků na ochranu rostlin a dopadů na necílové organizmy a životní prostředí.

10. platová třída

1. Komplexní zajišťování správních rostlinolékařských procesů při výskytu škodlivých organizmů a při porušení povinností fyzických a právnických osob.

2. Ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin a dohled nad technickou způsobilostí mechanizačních prostředků.

3. Samostatné provádění dílčích částí terénní specializované kontroly a dozoru spojených s odbornou diagnostikou škodlivých organizmů rostlin na úseku rostlinolékařské péče.

4. Komplexní zajišťování správních rostlinolékařských procesů.

11. platová třída

1. Zpracovávání dílčích koncepcí jednotlivých odborných oblastí rostlinolékařské správy.

2. Komplexní provádění registrace přípravků na ochranu rostlin včetně postregistračního vyhodnocování. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů a stanovování závěrů.

3. Komplexní výkon státní inspekce nebo dozoru v oblasti rostlinolékařské péče spojený s prováděním specializovaných odborných činností a místního šetření v terénu včetně odběru vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.

4. Samostatné provádění kontroly geneticky modifikovaných organizmů včetně zpracovávání příslušné dokumentace a vydávání odborných stanovisek na úseku rostlinolékařské péče.

5. Komplexní výkon fytokaranténní inspekce při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů včetně vystavování rostlinolékařských osvědčení, provádění odborného šetření a správního řízení při výskytu karanténních škodlivých organismů.

6. Komplexní výkon státní inspekce nebo dozoru v oblasti rostlinolékařské péče, dozoru nad postupy při provádění ochrany rostlin, nad výdejem, skladováním a distribucí přípravků na ochranu rostlin a kontrola jejich biologických ověřování a experimentálního použití.

7. Koordinace a usměrňování výstupů spojených s registrací pěstitelů a dovozců rizikových komodit, s vymezováním chráněných zón a s výkonem rostlinolékařského dozoru nad plněním povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám.

8. Komplexní činnost na úseku registrace zařízení k hubení škodlivých organismů, výrobců dřevěného obalového materiálu a dozorových kontrol těchto zařízení a výrobců.

9. Koordinace a usměrňování kontroly a dozoru v územní působnosti správního úřadu na úseku rostlinolékařské péče.

10. Komplexní výkon rostlinolékařské kontroly nad geneticky modifikovanou produkcí.

11. Provádění detekce a determinace škodlivých organismů a poruch v rámci rostlinolékařské diagnostiky.

12. platová třída

1. Příprava a zpracovávání státní politiky rostlinolékařské péče v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.

2. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční a dozorové činnosti v oboru rostlinolékařské péče a ochrany práv k novým odrůdám rostlin.

3. Komplexní zajišťování složitých procesů registrace přípravků na ochranu rostlin, státní inspekce a dohledu nad technickou způsobilostí mechanizačních prostředků a při zacházení s přípravky na ochranu rostlin.

4. Celostátní koordinace státní fytosanitární inspekce a dozoru při ochraně státního území před zavlečením nebezpečných škodlivých organismů rostlin.

5. Tvorba koncepce rostlinolékařské péče v rámci územní působnosti.

6. Komplexní zajišťování a provádění detekce a diagnostiky škodlivých organismů a poruch na rostlinách a rostlinných produktech a složité diagnostiky škodlivých organismů a poruch.

7. Komplexní zajišťování zkušební činnosti v ochraně rostlin za účelem ověřování a vytváření metod integrované ochrany rostlin včetně metod nechemické ochrany rostlin a nových inovativních metod ochrany a dopadů ochrany na necílové organismy a životní prostředí.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy rostlinolékařské péče včetně koordinace se zahraničím.

2. Tvorba dlouhodobých koncepcí komplexního rostlinolékařského dozoru a koordinace dlouhodobých koncepcí v rámci celostátních a mezinárodních systémů na úseku rostlinolékařské péče.

3. Celostátní koordinace zkušební činnosti v ochraně rostlin za účelem ověřování a vytváření metod integrované ochrany rostlin včetně metod nechemické ochrany rostlin a nových inovativních metod ochrany a dopadů ochrany na necílové organismy a životní prostředí.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce rostlinolékařské péče.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.“.

45. V ČÁSTI 2. DÍLU 48. v 10. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:

„2. Samostatné provádění a analýza výsledků vysoce náročných kontrol při provádění odborného dozoru nad jakostí a konečné kontroly v rámci státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajišťování obrany státu.“.

46. V ČÁSTI 2. DÍLU 48. v 11. platové třídě se doplňují body 2 a 3, které znějí:

„2. Systémové specializované činnosti spojené s procesem přistupování ke standardizačním dohodám NATO nebo tvorbě českých obranných standardů. 3. Komplexní výkon odborného dozoru nad jakostí a konečné kontroly v rámci státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajišťování obrany státu nebo komplexní výkon auditu systému jakosti k zajišťování obrany státu.“.

47. V ČÁSTI 2. DÍLU 48. ve 12. platové třídě se doplňují body 5 až 8, které znějí:

„5. Koordinace a usměrňování přistupování ke standardizačním dohodám NATO nebo tvorby českých obranných standardů.

6. Koordinace a usměrňování procesu katalogizace výrobků v souladu s principy Kodifikačního systému NATO, včetně stanovování metodiky pro tvorbu technických norem v oblasti katalogizace výrobků.

7. Koordinace a usměrňování odborného dozoru nad jakostí a konečné kontroly v rámci státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a vydávání osvědčení o jakosti a kompletnosti.

8. Koordinace a usměrňování auditů systému jakosti dodavatelů výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a vydávání osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky odběratele.“.

48. V ČÁSTI 2. DÍLU 48. ve 13. platové třídě se doplňuje bod 10, který zní:

„10. Tvorba koncepce a systému obranné standardizace, katalogizace nebo státního ověřování jakosti.“.

49. V ČÁSTI 2. DÍLU 48. ve 14. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:

„5. Tvorba celostátní koncepce a strategie obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti.“.

50. V ČÁSTI 2. DÍLU 50. se 9. platová třída zrušuje.

51. V ČÁSTI 2. DÍL 64. včetně nadpisu zní:

„DÍL 64. HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ, VÝZNAMNÁ TRŽNÍ SÍLA, DOHLED NAD POSKYTOVÁNÍM VEŘEJNÉ PODPORY A DOZOR NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

12. platová třída

1. Stanovování postupů řešení případů ve věcech zákazů dohod narušujících soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů.

2. Stanovování postupů řešení případů ve věcech zneužití významné tržní síly a zakázaných obchodních praktik.

3. Stanovování postupů řešení případů posuzování slučitelnosti poskytování veřejné podpory v České republice k Evropské unii.

4. Stanovování postupů řešení případů ve věcech dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.

5. Celostátní koordinace a metodické usměrňování dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce v oblasti zákazu dohod narušujících soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů.

2. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů v oblasti ochrany hospodářské soutěže.

3. Hodnocení účinnosti ochrany hospodářské soutěže, významné tržní síly a stavu soutěžního prostředí v České republice.

4. Aplikace národních a unijních předpisů v oblasti ochrany hospodářské soutěže, včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.

5. Vypracovávání zásadních právních výkladů pro oblast zneužití významné tržní síly v České republice.

6. Metodické usměrňování potírání zneužívání významné tržní síly a nekalých obchodních praktik.

7. Metodické usměrňování posuzování slučitelnosti poskytování veřejné podpory v České republice k Evropské unii.

8. Tvorba koncepce dozoru nad zadáváním veřejných zakázek v jednotlivých sektorech.

9. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.

10. Aplikace národních a unijních předpisů v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory hospodářské soutěže.

2. Tvorba celostátní koncepce posuzování slučitelnosti poskytované veřejné podpory k Evropské unii.

3. Tvorba celostátní koncepce v oblasti potírání nekalých obchodních praktik a zneužití významné tržní síly.

4. Tvorba celostátní koncepce dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.

5. Tvorba celostátní koncepce kontroly politiky veřejného zadávání.

15. platová třída

1. Tvorba soutěžní politiky státu.“.

52. V ČÁSTI 2. DÍL 65. včetně nadpisu zní:

„DÍL 65. JADERNÁ BEZPEČNOST A RADIAČNÍ OCHRANA

12. platová třída

1. Výkon ucelených odborných činností ve vymezeném úseku státní správy v oblasti zákazu chemických a biologických zbraní, jaderné bezpečnosti, nakládání se zdroji ionizujícího záření a jiných činností v rámci expozičních situací, nakládání s radioaktivním odpadem a s jadernými položkami, v oblasti přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, zabezpečení a odborné přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, spojených s teoretickým zvládnutím a praktickým osvojením odborné problematiky včetně účasti při výkonu kontroly nad jadernou bezpečností a radiační ochranou.

13. platová třída

1. Zajišťování komplexní metodické a kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, včetně zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon kontroly nad jadernou bezpečností a radiační ochranou, nad způsobilostí technických provozů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, nad povinně zavedeným systémem řízení, nad přepravou radioaktivní nebo štěpné látky a nakládáním s jadernými položkami, nad opatřeními vedoucími ke snížení přírodního ozáření a nad zabezpečením a dohledu nad stanovenými látkami, které by mohly být zneužity k porušování zákazu chemických a biologických zbraní s celorepublikovou působností.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce státní správy v oblasti zákazu chemických a biologických zbraní, jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, nakládání se zdroji ionizujícího záření a jiných činností v rámci expozičních situací, nakládání s radioaktivním odpadem a s jadernými položkami, v oblasti přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, zabezpečení a odborné přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce státní správy a státní politiky jaderné bezpečnosti jaderných zařízení, radiační ochrany obyvatel a nešíření zbraní hromadného ničení.“.

53. V ČÁSTI 2. DÍLU 66. ve 12. platové třídě se doplňuje bod 4, který zní:

„4. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů významného informačního systému.“.

54. V ČÁSTI 2. DÍLU 66. ve 13. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:

„3. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.“.

55. V ČÁSTI 2. DÍL 69. včetně nadpisu zní:

„DÍL 69. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12. platová třída

1. Dozorová činnost zahrnující posuzování specializovaných oblastí zpracování a ochrany osobních údajů nebo posuzování plnění pravidel týkajících se obsáhlé skupiny osobních údajů nebo zasahujících do soukromí většího počtu osob.

2. Stanovování obecných postupů pro posuzování plnění povinnosti odpovědných subjektů v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů podle obecných a speciálních předpisů.

3. Metodické usměrňování subjektů na úseku jejich činností v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.

4. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který plní povinnosti a úkoly při výkonu veřejné moci.

13. platová třída

1. Zpracovávání celostátních vývojových analýz, strategických záměrů a metodiky pro ucelené oblasti osobních údajů a pro dozor nad nimi včetně vyhodnocování možných ekonomických, právních, organizačně-technických a jiných hledisek.

2. Tvorba standardů pro způsoby a prostředky dodržování povinností při zpracování a ochraně osobních údajů, šíření obchodních sdělení nebo nakládání s identifikátory.

3. Celostátní koordinace dozorové činnosti zahrnující posuzování specializovaných oblastí zpracování a ochrany osobních údajů nebo posuzování porušování pravidel týkajících se obsáhlé skupiny osobních údajů nebo zasahujících do soukromí většího počtu osob.

4. Koncepční analýza a audit informačních systémů a datových toků z hlediska ochrany osobních údajů.

5. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který systematicky shromažďuje, zpracovává a ukládá nejrozsáhlejší soubory osobních údajů z důvodu významného veřejného zájmu na celostátní, případně mezinárodní úrovni při plnění povinností a úkolů při výkonu veřejné moci s vysokým rizikem pro práva a svobody subjektu údajů.

14. platová třída

1. Tvorba a naplňování celostátní koncepce ochrany osobních údajů včetně zásad pro výkon dozoru.

2. Provádění mezinárodní dozorové činnosti Evropské unie a účast na společných mezinárodních akcích dozoru v oblasti ochrany osobních údajů.

15. platová třída

1. Tvorba státní politiky ochrany soukromí a regulace zpracování osobních údajů.“.

56. V ČÁSTI 2. se doplňuje DÍL 70., který včetně nadpisu zní:

„DÍL 70. FINANCOVÁNÍ, ŘÍZENÍ A SLEDOVÁNÍ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY

8. platová třída

1. Zajišťování odborných ucelených správních činností pro orgány určené přímo závaznými právními předpisy Evropské unie na úseku Společné zemědělské politiky, zejména Řídící orgán, monitorovací výbor a Evropský účetní dvůr.

2. Zajišťování agendy evidence finančního majetku pořízeného z Technické pomoci programu rozvoje venkova, včetně sledování čerpání dílčího rozpočtu Technické pomoci programu rozvoje venkova.

9. platová třída

1. Provádění konzultační činnosti související s přípravou, podáváním a posuzováním žádosti o dotaci a o vyplácení podpor v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.

2. Samostatné provádění kontroly, inspekce nebo dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.

3. Zajišťování odborných specializovaných správních činností pro orgány Evropské unie s důrazem na Společnou zemědělskou politiku včetně zabezpečování přípravy zahraničních cest do orgánů Evropské unie v této oblasti.

4. Sledování a vyhodnocování průběhu čerpání prostředků Evropské unie za projekty v rámci Technické pomoci programu rozvoje venkova na mzdové výdaje.

10. platová třída

1. Provádění administrace dotačních titulů a vyplácení podpor v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.

2. Provádění komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie. Analýza výsledků inspekční a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.

3. Stanovování zásad a postupů v oblasti vykazování ekonomických ukazatelů v dílčí oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie s celostátní působností.

11. platová třída

1. Zpracovávání metodiky přípravy a realizace dotačních titulů v rámci jednotlivých programovacích období Společné zemědělské politiky Evropské unie.

2. Zpracovávání metodiky přípravy a realizace programů a projektů na podporu kvalitních potravin a regionálních produktů a bioprodukce.

3. Zpracovávání analýz a publikačních výstupů z výsledků statistických informací zjišťovaných v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.

4. Provádění celostátní administrace a realizace dotačních titulů Společné zemědělské politiky Evropské unie včetně poradenské a konzultační činnosti při předkládání žádostí v rámci dotačních titulů.

5. Provádění komplexní kontrolní a inspekční činnosti v celém rozsahu působnosti ústředního správního úřadu s celostátní působností v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie včetně analýzy výsledků inspekční a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření s celostátní působností.

12. platová třída

1. Stanovování a standardizace pracovních postupů u dotačních programů v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.

2. Dohled nad realizací dotačního titulu, vyhodnocování realizace dotačního titulu a navrhování změn v dotačním titulu a programových dokumentech v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.

3. Analýza a hodnocení slabých míst implementační struktury v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie a absorpčních kapacit, včetně navrhování změn v dotačních titulech.

4. Tvorba plánu přípravy a implementačních plánů dotačních titulů v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie.

5. Tvorba postupů pro žadatele a příjemce finančních prostředků v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie včetně jejich aktualizace.

6. Koordinace a realizace dotačních titulů v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie, zejména přímých plateb, společných organizací trhů a programu rozvoje venkova, včetně nastavení a aktualizace vnitřního kontrolního systému, metodického nastavení kontrolní činnosti.

7. Koordinace realizace jednotlivých dotačních titulů v celém životním cyklu žádosti v daném dotačním titulu.

8. Vyhodnocování čerpání prostředků z dotačního titulu v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.

9. Tvorba metodik pro získávání statistických informací v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie v souladu s požadavky Evropské unie, a to na celostátní úrovni se zajištěním koordinace dalších rezortních orgánů.

10. Stanovení metodických a technických postupů pro výkon státní správy v oblasti integrovaného administrativního kontrolního systému.

13. platová třída

1. Vyhodnocování čerpání prostředků a správnosti čerpání prostředků z fondů Evropské unie v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie, a to především ve vztahu k akreditaci platební agentury a každoroční certifikaci účtů platební agentury.

2. Koordinace implementační struktury dotačních titulů Společné zemědělské politiky Evropské unie.

3. Zpracovávání návrhů a tvorba závazných celostátních pravidel, nařízení vlády aj. v oblasti využívání prostředků Evropské unie a státního rozpočtu v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie.

4. Tvorba celostátní koncepce podpory kvalitních potravin a regionálních produktů a bioprodukce a strategické řízení programů a projektů na podporu kvalitních potravin a regionálních produktů a bioprodukce na evropské a národní úrovni.

5. Tvorba celostátní komplexní metodiky a obecných postupů platební agentury Společné zemědělské politiky Evropské unie včetně normotvorné činnosti v oboru financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky Evropské unie, integrovaném administrativním a kontrolním systému, zemědělských registrů nebo predikcí a analýz v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie řízení Společné zemědělské politiky Evropské unie na národní úrovni.

2. Stanovování rozvojových oblastí a cílů implementace Společné zemědělské politiky Evropské unie realizované z prostředků Evropské unie.

3. Koordinace tvorby národních rozvojových dokumentů v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie, tvorba soustavy dotačních programů a titulů a koncepce systému čerpání prostředků z Evropské unie včetně jeho harmonizace a koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce jednotné zemědělské politiky.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech

Čl. III

Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění nařízení vlády č. 517/2005 Sb., nařízení vlády č. 450/2008 Sb. a nařízení vlády č. 460/2011 Sb., se mění takto:

1. V části 1. díl 1.1. včetně nadpisu zní:

„1.1. Celní správa České republiky

2. tarifní třída - vrchní referent

1. Základní úkony při dohledu a kontrole v působnosti orgánů Celní správy České republiky (dále jen „orgán celní správy“).

2. Úkony v rámci dohledu a kontroly v působnosti orgánů celní správy pod odborným vedením.

3. Ozbrojená přeprava kurýrních zásilek v rámci orgánů celní správy a orgánů Finanční správy České republiky.

3. tarifní třída - asistent

1. Provádění odborných úkonů v oblasti dohledu nebo kontroly v působnosti orgánů celní správy v rámci příslušných jednotlivých agend s vazbami na další agendy.

2. Provádění kontrolních činností v systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací nebo kontroly dálničních kupónů. Provádění kontrolních činností v rámci státního odborného dozoru v silniční dopravě.

3. Ozbrojený doprovod určených druhů zboží pod dohledem orgánů celní správy.

4. Provádění asistenční činnosti s výjimkou ozbrojené přepravy kurýrních zásilek.

5. Odhalování a řešení přestupků v působnosti orgánů celní správy a jejich vyřizování v blokovém řízení.

4. tarifní třída - vrchní asistent

1. Zajišťování agendy dohledu nebo kontroly v působnosti orgánu celní správy v útvarech s vymezenou územní působností, včetně odborné specializované činnosti při dohledu a kontrole s použitím kontrolních technických prostředků.

2. Zajišťování agendy v rámci fáze daňového nebo celního řízení nebo správy jednotlivého druhu daně, cla, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.

3. Samostatné plnění úkolů při odhalování a dokumentaci celních a daňových přestupků, trestných činů a provádění úkonů v trestním řízení a plnění úkolů v těchto oblastech stanovených zvláštními předpisy a mezinárodními smlouvami v oblasti působnosti orgánů celní správy.

4. Výkon základních celně kynologických činností.

5. tarifní třída - inspektor

1. Zajišťování agendy celního řízení spojené se sazebním zařazováním zboží, se stanovováním celní hodnoty, s výší zajištění celního dluhu nebo zajišťování agendy fází daňového řízení anebo správy více druhů daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.

2. Výkon základních činností v útvaru operativního nasazení s celostátní působností nebo výkon základních operativně pátracích činností.

3. Zajišťování komplexu operačních činností, případně rozhodování o mimořádných opatřeních při provádění dohledu a kontroly v působnosti orgánů celní správy v útvaru s vymezenou územní působností.

4. Zajišťování specializovaných kriminalisticko-technických činností s použitím technických prostředků u útvarů s vymezenou územní působností.

5. Samostatné provádění speciálních kontrolních činností při přepravě a dopravě zboží podléhající zvláštním kontrolním režimům nebo při přepravě a dopravě vysoce nebezpečných věcí.

6. Výkon činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a šetření skutkově a právně složité trestné činnosti v působnosti orgánů celní správy.

7. Provádění analýz obchodních případů, účinnosti přijatých opatření při provádění dohledu a kontroly, základních rozborových činností a přípravy podkladů pro řízení a rozhodování v útvarech s vymezenou územní působností.

8. Provádění následných verifikací původu zboží.

9. Samostatné provádění kontrol ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolovaného subjektu nebo provádění specializovaných činností v rámci kontrolní skupiny.

10. Samostatný výkon speciálních kynologických činností při vyhledávání zájmových komodit zboží.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

1. Koordinace a usměrňování dohledu a kontroly v působnosti orgánů celní správy v útvarech s vymezenou územní působností.

2. Výkon činností orgánů celní správy při odhalování, dokumentaci a šetření trestné činnosti v oblasti porušování celních a daňových předpisů.

3. Specializované odborné činnosti v útvaru operativního nasazení s celostátní působností nebo výkon specializovaných odborných operativně pátracích činností.

4. Samostatné zajišťování specializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností, zajišťování speciálních operativně technických prací při nasazování operativní techniky a odborných prací v rámci prováděné operativně pátrací činnosti, realizace operativní dokumentace, vyhodnocování údajů v evidenčních informačních systémech.

5. Samostatné provádění kontroly po propuštění zboží nebo náročných analýz a rozborů účinnosti komplexních opatření při provádění dohledu a kontroly.

6. Koordinace činností v oblasti udělování povolení pro účely celního řízení, vydávání celních dokladů a dokladů o ručení podle mezinárodních smluv.

7. Koordinace a usměrňování určování celní hodnoty, sazebního zařazení zboží a jeho původu.

8. Samostatné provádění systémových specializovaných činností v oblastech zvláštních celních režimů včetně koordinace a usměrňování.

9. Samostatné provádění systémových specializovaných činností v oblasti podpory celnímu dohledu, v oblasti specializovaných opatření týkajících se dovozu, vývozu, zpětného vývozu, dopravy a přepravy zboží, ochrany vnitřního trhu, kontrol po propuštění zboží a kontrol v působnosti orgánů celní správy podle právních předpisů.

10. Koordinace operačních činností vykonávaných v útvaru s celostátní působností.

11. Koordinace výkonu agendy fází daňového řízení v rámci správy jednotlivého druhu daně, cla, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.

12. Finanční revize výměrů vlastních zdrojů Evropské unie a ostatních příjmů.

13. Komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní.

7. tarifní třída - komisař

1. Koordinace a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, dohledu a kontroly anebo celního řízení nebo daňového řízení v útvaru s vymezenou územní působností nebo jejich zajišťování na útvaru s celostátní působností, organizace výkonu služby včetně spolupráce s jinými orgány.

2. Samostatné provádění složitých analýz a vypracovávání rizikových profilů v oblastech dohledu a kontroly včetně rizikové analýzy.

3. Zajišťování systémových činností v oblastech porušování celních a daňových předpisů, pátrání, odhalování trestných činů, trestního řízení nebo kriminalisticko-technických expertizních činností.

4. Komplexní výkon specializovaných činností v oblasti daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění nebo komplikovaná daňová nebo správní řízení anebo případy vzájemně právně, ekonomicky a personálně propojených subjektů u útvaru s celostátní působností.

5. Samostatné zajišťování specializovaných kriminalistických, kriminalisticko-technických, expertizních a znaleckých činností v útvaru s celostátní působností. Metodické řízení kriminalistických techniků na podřízených útvarech.

6. Provádění vysoce specializovaných odborných činností v útvaru operativního nasazení s celostátní působností. Zajišťování a koordinace speciálních operativně technických prací při nasazování operativní techniky nebo při realizaci operativní dokumentace.

7. Samostatné provádění náročných analytických a informačních podpor pro řídící činnost útvaru s celostátní působností. Analytické činnosti při vyhledávání a vyhodnocování komplikovaných ekonomických a právních vazeb u subjektů s majetkovou, personální nebo jinak propojenou činností.

8. Specializované odborné činnosti v oblasti zpracovávání a vydávání závazných informací o sazebním zařazení zboží a závazných informací o původu zboží. Zajišťování systémových činností v oblastech souvisejících s udělením statusu schváleného vývozce a registrovaného vývozce.

9. Koordinace operačních činností v útvaru s celostátní působností při správě, kontrole, dohledu a pátrání v oblasti správy cel a daní a dalších výhradních a sdílených kompetencích Celní správy České republiky, koordinace opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Celní správy České republiky a samostatné provádění odborného dohledu a náročných kontrol v oblasti činnosti operačního centra.

10. Koordinace a metodické usměrňování provádění analýzy strategických oblastí činnosti Celní správy České republiky.

11. Samostatné zajišťování a koordinace činností v oblasti informačních zdrojů a informační spolupráce s ostatními bezpečnostními sbory a orgány státní správy v útvaru s celostátní působností; samostatné provádění náročných kontrol v oblasti využívání informačních zdrojů.

8. tarifní třída - vrchní komisař

1. Tvorba pravidel pro stanovování původu zboží, celní hodnoty a sazebního zařazování zboží. Koordinace a provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru celnictví v útvaru s celostátní působností.

2. Samostatné komplexní odborně metodické řízení a usměrňování výkonu působnosti orgánů celní správy, včetně přípravy a tvorby vnitřních předpisů, tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů v rámci útvaru s celostátní působností.

3. Výkon, koordinace a řízení činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a šetření skutkově a právně složité trestné činnosti.

4. Stanovování jednotných metodických zásad a koordinace činností podřízených orgánů celní správy v útvaru s celostátní působností na úseku daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo integrovaných kontrol s dopady do příjmů veřejných rozpočtů v případné součinnosti s dalšími správními úřady, samosprávnými celky a dalšími orgány.

5. Koordinace v oblasti zajišťování celního dluhu nebo v oblasti ochrany duševního vlastnictví v útvaru s celostátní působností.

6. Koordinace systému celně tarifních posuzování a aplikace výsledků mezinárodních jednání o celním sazebníku.

7. Samostatná řídící a koordinační činnost v oblasti dohledu a kontroly, pátrání, trestního řízení, zpravodajství a operativně pátracích činností, včetně koordinace spolupráce s jinými státními orgány, a mezinárodní spolupráce v útvaru s celostátní působností.

8. Výkon metodické, koordinační a normotvorné činnosti v oblasti organizačního uspořádání, územní působnosti orgánů celní správy a typologie funkcí bezpečnostního sboru v útvaru s celostátní působností.

9. Samostatné tvůrčí řešení a provádění nejnáročnějších rizikových analýz a hodnocení metod, forem a účinnosti komplexních opatření pro koncepční a legislativní výstupy.

10. Koordinace operačních činností v útvaru s celostátní působností při výkonu správy, kontrole, dohledu a pátrání v oblasti cel, daní a jiných obdobných peněžitých plnění a dalších výhradních a sdílených kompetencích orgánů celní správy, včetně koordinace spolupráce s jinými státními orgány a mezinárodní spolupráce. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Celní správy České republiky a samostatné provádění metodického odborného dohledu a vysoce náročných kontrol v oblasti činnosti operačního centra.

11. Koordinace specifických činností a zajišťování součinnostních vztahů v rámci mezinárodní celní spolupráce v útvaru s celostátní působností.

9. tarifní třída - rada

1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje orgánů celní správy, jejich organizačního uspořádání a vnitřního členění nebo koncepce specializovaných oborů působnosti orgánů celní správy s právně a věcně složitou problematikou, systémové specializované činnosti ve specializovaných oborech orgánů celní správy, koordinace výkonu působnosti orgánů celní správy.

2. Tvorba Integrovaného tarifu.

3. Tvorba koncepce pátrání, trestního řízení, operativně pátrací činnosti v oblasti odhalování organizované trestné činnosti včetně stanovování základních směrů spolupráce s ostatními orgány s celostátní působností, s příslušnými orgány jiných států a s mezinárodními organizacemi a institucemi. Řešení nebo koordinace mimořádně složitých případů trestné činnosti s celostátním nebo mezinárodním dopadem.

4. Tvorba koncepce ekonomické ochrany státu v oblasti působnosti orgánů celní správy včetně mezinárodní spolupráce.

5. Tvorba koncepce bezpečnosti Celní správy České republiky.

6. Stanovování koncepce a základních směrů rozvoje Celní správy České republiky v jednotlivých oborech její působnosti včetně posuzování vazeb na jiné celospolečenské systémy a mezinárodní souvislosti. Vyhodnocování významných legislativních, organizačních, kompetenčních a jiných změn na úseku daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.

7. Vytváření strategie realizace celní politiky a daňové politiky.

8. Komplexní řízení a stanovování směrů rozvoje činnosti orgánu celní správy s územně vymezenou působností.

9. Stanovování postupů a návrhů komplexního řešení mezinárodní celní spolupráce.

10. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.

11. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů v Celní správě České republiky.

10. tarifní třída - vrchní rada

1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje výkonu služby v Celní správě České republiky a výkonu působnosti v orgánech celní správy.

11. tarifní třída - vrchní státní rada

1. Komplexní koordinace Celní správy České republiky.“.

2. V části 1. dílu 1.2. ve 2. tarifní třídě bod 3 zní:

„3. Výkon dozorčí služby ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pod odborným vedením nebo usměrněním.“.

3. V části 1. dílu 1.2. ve 2. tarifní třídě se doplňuje bod 6, který zní:

„6. Ošetřování služebních psů a psů připravovaných pro služební využití.“.

4. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě bod 2 zní:

„2. Samostatný výkon dílčích úkolů dozorčí služby na dozorčím stanovišti ve vazební věznici, věznici nebo ústavu.“.

5. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě bod 5 zní:

„5. Výkon základních služebních úkolů se služebním psem nebo provádění základního výcviku psů připravovaných pro služební využití.“.

6. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě se doplňují body 6 a 7, které znějí:

„6. Samostatný výkon dílčích úkolů dozorčí služby při předvádění chovanců v ústavu.7. Výkon správních činností vztahujících se k zajištění práv a povinností obviněných, odsouzených a chovanců a administrativních činností v odděleních výkonu vazby a trestu nebo ústavu.“.

7. V části 1. dílu 1.2. ve 4. tarifní třídě bod 2 zní:

„2. Zajišťování dozorčí služby a zajišťování práv a povinností obviněných a odsouzených ve vazební věznici nebo věznici nebo na nestřeženém pracovišti, usměrňování dílčích úkolů dozorčí služby ve vazební věznici nebo věznici.“.

8. V části 1. dílu 1.2. ve 4. tarifní třídě se body 4, 5 a 7 zrušují.
Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 4.

9. V části 1. dílu 1.2. ve 4. tarifní třídě se doplňují body 5 až 8, které znějí:

„5. Zajišťování strážní služby v budovách soudů, státních zastupitelství nebo Ministerstva spravedlnosti a v jiných místech výkonu služby justiční stráže.

6. Výkon kynologických činností ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.

7. Komplexní výkon správních činností vztahujících se k zajištění práv a povinností obviněných, odsouzených a chovanců a administrativních činností v odděleních výkonu vazby a trestu nebo ústavu.

8. Zajišťování provozu dozorčího operačního střediska ve vazební věznici nebo věznici.“.

10. V části 1. dílu 1.2. v 5. tarifní třídě bod 3 zní:

„3. Zajišťování dozorčí služby a zajišťování práv a povinností obviněných a odsouzených umístěných v krizových odděleních, v uzavřeném oddělení a samovazbě, odsouzených umístěných ve specializovaných odděleních pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, ve specializovaných odděleních pro trvale pracovně nezařaditelné odsouzené, ve specializovaných odděleních pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací, v odděleních pro ochrannou léčbu, v odděleních výkonu zabezpečovací detence, v oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením a v oddělení pro výkon trestu trestního opatření u mladistvých odsouzených.“.

11. V části 1. dílu 1.2. v 5. tarifní třídě bod 5 zní:

„5. Samostatný výkon speciálních kynologických činností, například při vyhledávání omamných a psychotropních látek nebo jiných komodit ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.“.

12. V části 1. dílu 1.2. v 5. tarifní třídě se doplňuje bod 6, který zní:

„6. Koordinace a metodické usměrňování kynologie nebo metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, metodické vedení psovodů a zpracovávání programů výcviku ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.“.

13. V části 1. dílu 1.2. v 6. tarifní třídě bod 3 zní:

„3. Metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, příprava psovodů a kynologů podle jednotlivých specializací a kategorií služebních psů ve výcvikovém středisku služební kynologie.“.

14. V části 1. dílu 1.2. v 6. tarifní třídě se doplňují body 5 a 6, které znějí:

„5. Komplexní koordinace a metodické usměrňování kynologie nebo metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, metodické vedení psovodů a zpracovávání programů výcviku ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu. 6. Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí a norem pro činnost vnitřního kontrolního systému. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly a dále výkon činností agendy spisové služby na generálním ředitelství.“.

15. V části 1. dílu 1.2. v 7. tarifní třídě se doplňují body 7 až 9, které znějí:

„7. Provádění průzkumů použitelnosti služebních zvířat s ohledem na vlastnosti a předpoklady jednotlivých zvířecích druhů nebo plemen pro výkon speciálních činností. 8. Odborné preventivní, diagnostické a rehabilitační práce v ochraně zvířat. 9. Komplexní metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, příprava psovodů a kynologů ve výcvikovém středisku služební kynologie.“.

16. V části 1. dílu 1.2. v 8. tarifní třídě se doplňují body 6 a 7, které znějí:

„6. Koordinace činností při poskytování krátkodobé ochrany nebo zvláštní ochrany a pomoci ohroženým a chráněným osobám ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody včetně koordinace součinnosti s dalšími subjekty. 7. Zajišťování ochrany utajovaných informací ve Vězeňské službě České republiky. Metodická a kontrolní činnost na úseku ochrany utajovaných informací ve Vězeňské službě České republiky.“.

17. V části 1. dílu 1.2. v 9. tarifní třídě bod 5 zní:

„5. Zpracovávání koncepce a koordinace hlavních směrů výkonu služby Vězeňské služby České republiky v oblasti technických a dalších prostředků.“.

18. V části 1. dílu 1.2. v 9. tarifní třídě se doplňují body 6 až 9, které znějí:

„6. Specializované odborné preventivní, diagnostické a léčebné práce v ochraně zdraví zvířat.

7. Komplexní koordinace činností při poskytování krátkodobé ochrany nebo zvláštní ochrany a pomoci ohroženým a chráněným osobám ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody včetně nejnáročnějších postupů a způsobů této ochrany.

8. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací ve Vězeňské službě České republiky. Tvorba koncepce ochrany utajovaných informací včetně stanovení závazných metod a postupů u Vězeňské služby České republiky. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.

9. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů ve Vězeňské službě České republiky.“.

19. V části 1. díl 1.3. včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V části 1. dílu 1.4. ve 3. tarifní třídě se doplňují body 2 a 3, které znějí:

„2. Výkon běžné údržby a drobných oprav techniky nebo věcných prostředků a jejich obsluha v rámci týlového zabezpečení jednotek požární ochrany nebo hasičů při hasebních a záchranných pracích.

3. Zajišťování obsluhy složitých prostředků spojení v operačním a organizačním řízení jednotek požární ochrany, včetně obsluhy speciálních počítačových aplikací.“.

21. V části 1. dílu 1.4. ve 4. tarifní třídě se doplňuje bod 4, který zní:

„4. Výkon odborných činností spojených s údržbou, evidencí nebo zkouškami věcných prostředků speciálních služeb anebo speciálních skupin působících v jednotkách požární ochrany s přímou odpovědností vedoucímu speciální služby nebo speciální skupiny.“.

22. V části 1. dílu 1.4. v 9. tarifní třídě se doplňují body 4 a 5, které znějí:

„4. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.

5. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů v Hasičském záchranném sboru České republiky.“.

23. V části 1. dílu 1.5. se na začátek vkládá 5. tarifní třída, která zní:

„5. tarifní třída – inspektor

1. Samostatný výkon dílčích činností při přípravě, provádění a dokumentaci zkoušek spolehlivosti.“.

24. V části 1. dílu 1.5. v 9. tarifní třídě se doplňují body 14 a 15, které znějí:

„14. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.

15. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů v Generální inspekci bezpečnostních sborů.“.

25. V části 2. dílu 2.1. bod 2.1.1. včetně nadpisu zní:

„2.1.1. Činnosti ve správě

3. tarifní třída - asistent

1. Organizace a zajišťování průběhu kontrolních akcí v jednotlivých dílčích oblastech výkonu působnosti orgánů celní správy.

5. tarifní třída – inspektor

1. Zajišťování kontroly ve všech oblastech vnitřní činnosti Celní správy České republiky.

2. Plánování, koordinace a usměrňování činnosti vnitřního kontrolního systému Celní správy České republiky.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

1. Koordinace kontrolní skupiny, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření a projednávání výsledků kontroly. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.

2. Analýza jednotlivých rizikových oblastí působnosti orgánů celní správy a stanovování zaměření kontroly.

3. Přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému se zaměřením zejména na dodržování právních předpisů, rizik a opatření k jejich zmírnění či vyloučení a hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému.

4. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol a dohledů ve specializované oblasti.

7. tarifní třída - komisař

1. Stanovování směru vývoje zahraničních služebních styků Celní správy České republiky týkajících se výkonu působnosti orgánů celní správy a koordinace jejich realizace a vyhodnocování.

2. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů Celní správy České republiky k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích.

8. tarifní třída - vrchní komisař

1. Stanovování koncepce a koordinace rozvoje kontrolního systému Celní správy České republiky.

2. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů na útvaru s celostátní působností v zásadních věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům a hromadným sdělovacím prostředkům.

9. tarifní třída - rada

1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému Celní správy České republiky s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory.

2. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií na útvaru s celostátní působností, případně Celní správy České republiky, utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejího začleňování do jednotného resortního nebo multiresortního systému. 3. Tvorba koncepce a metodické řízení ochrany utajovaných informací.“.

26. V části 2. dílu 2.1. bod 2.1.2. včetně nadpisu zní:

„2.1.2. Správní činnosti

5. tarifní třída - inspektor

1. Vykonávání specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu výkonu působnosti orgánu celní správy.

2. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo norem úzce vymezené oblasti výkonu služby nebo působnosti orgánů celní správy podle přesně daných postupů.

3. Zajišťování agendy vyřizování věcí ve správním řízení v rozsahu působnosti orgánů celní správy.

6. tarifní třída - vrchní inspektor

1. Zajišťování agendy vyřizování mimořádných opravných prostředků ve správním řízení v oblasti výkonu působnosti orgánů celní správy.

2. Vykonávání právních činností a právního poradenství v oboru výkonu působnosti orgánů celní správy.

7. tarifní třída - komisař

1. Koordinace a metodické usměrňování a posuzování řízení o mimořádných opravných prostředcích v oblasti výkonu působnosti orgánů celní správy.

2. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých specializovaných oborech výkonu působnosti orgánů celní správy včetně zastupování v soudních sporech.

8. tarifní třída - vrchní komisař

1. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru výkonu působnosti orgánů celní správy včetně řešení právních sporů a zobecňování jejich výsledků.

2. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů nebo předpisů Evropské unie ve specializovaných oborech výkonu působnosti orgánů celní správy včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování orgánů celní správy v soudních sporech.

3. Komplexní zajišťování připravenosti Celní správy České republiky na řešení krizových situací, komplexní zpracovávání krizového plánu.

9. tarifní třída - rada

1. Komplexní zajišťování rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v oblasti výkonu působnosti orgánů celní správy včetně případného zastupování v soudních sporech.

2. Výkon komplexních právních činností v celé oblasti výkonu působnosti orgánů celní správy.

3. Celostátní koordinace a usměrňování příprav na krizové situace.“.

27. V části 2. dílu 2.1. bodě 2.1.3. v 6. tarifní třídě bod 1 zní:

„1. Zajišťování služební tělesné, taktické a speciální přípravy včetně střelecké a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech s celostátní působností včetně její koordinace v útvarech s územně vymezenou působností.“.

28. V části 2. dílu 2.1. bodě 2.1.3. v 8. tarifní třídě se doplňuje bod 3, který zní:

„3. Komplexní výchovně vzdělávací činnost a tvorba vlastních učebních dokumentů vzdělávacích zařízení Celní správy České republiky v rámci schválených učebních dokumentů v odborných předmětech s aplikací nových, netradičních a speciálně pedagogických metod výuky.“.

29. V části 2. dílu 2.1. se doplňuje bod 2.1.5., který včetně nadpisu zní:

„2.1.5. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií

8. tarifní třída - vrchní komisař

1. Systémové specializované práce spojené s vývojem a projekčním řízením analytických informačních systémů sloužících k podpoře výkonu služby v Celní správě České republiky s rozsáhlou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou, popřípadě s celostátní topologií, tj. metodické, analytické a jiné odborné činnosti, a tvorba projektů informačních systémů.

9. tarifní třída – rada

1. Koncepční řešení nejsložitějších procesů a navrhování databází a rozlehlých počítačových nebo komunikačních sítí s celostátním nasazením včetně interface na jiné celostátní a světové systémy.“.

30. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.1. v 7. tarifní třídě v bodě 3 se slova „útvaru policie s územně vymezenou působností nižšího stupně“ nahrazují slovy „územního útvaru nižšího stupně“.

31. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.1. v 8. tarifní třídě v bodě 2 se slova „Policejním prezidiu České republiky“ nahrazují slovy „policejním prezidiu“.

32. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.1. v 8. tarifní třídě bod 4 zní:

„4. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému útvaru s celostátní působností nebo územního útvaru vyššího stupně.“.

33. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.1. v 8. tarifní třídě se doplňuje bod 5, který zní:

„5. Zajišťování právních činností v územních útvarech vyššího stupně.“.

34. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.1. v 9. tarifní třídě v bodě 1 se slova „Policejního prezidia České republiky“ nahrazují slovy „policejního prezidia“.

35. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.1. v 9. tarifní třídě se doplňuje bod 3, který zní:

„3. Zajišťování právních činností v policejním prezidiu a útvarech s celostátní působností.“.

36. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.2. v 9. tarifní třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova „a tvorba koncepce zabezpečení dat v policii a kybernetické bezpečnosti“.

37. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.3. v 6. tarifní třídě se doplňuje bod 2, který zní:

„2. Výkon odborných činností při přípravě a použití technických prostředků, včetně jejich oživení, uvádění do provozu a testování.“.

38. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.5. v 6. tarifní třídě se doplňuje bod 2, který zní:

„2. Řízení bezpilotních leteckých prostředků při zajišťování leteckého pozorování, monitorování terénu, plnění zvláštních úkolů s využitím speciálního vybavení bezpilotních leteckých prostředků, obsluha kamerových systémů, komunikačních zařízení a zařízení pro vypuštění a návrat. Obsluha doprovodných vozidel vybavených technickým zázemím pro bezpilotní letecké prostředky a skrytým výstražným zvukovým a světelným zařízením. Obsluha vyhodnocovacích zařízení vyplývající z provozu bezpilotních leteckých prostředků. Základní provozní údržba systému bezpilotních leteckých prostředků.“.

39. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.5. v 8. tarifní třídě se doplňuje bod 2, který zní:

„2. Samostatné tvůrčí řešení náročných metodických a koncepčních úkolů v oblasti bezpilotních leteckých prostředků. Celostátní koordinace a metodické usměrňování činností v oblasti nasazení bezpilotních leteckých prostředků. Řízení bezpilotních leteckých prostředků při zajišťování leteckého pozorování, monitorování terénu, plnění zvláštních úkolů s využitím vybavení bezpilotních leteckých prostředků, obsluha kamerových systémů - komunikačního spojení a zařízení pro vypuštění a návrat. Obsluha doprovodných vozidel vybavených technickým zázemím pro bezpilotní letecké prostředky a skrytým výstražným zvukovým a světelným zařízením. Obsluha vyhodnocovacích zařízení vyplývající z provozu bezpilotních leteckých prostředků. Základní provozní údržba systému bezpilotních leteckých prostředků (vedoucí oddělení bezpilotních leteckých prostředků).“.

40. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.9. v 6. tarifní třídě bod 1 zní:

„1. Zajišťování služební tělesné, taktické a speciální přípravy včetně střelecké a přípravy k používání donucovacích prostředků v územních útvarech vyššího stupně a útvarech s celostátní působností včetně její koordinace v územních útvarech nižšího stupně.“.

41. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.9. v 6. tarifní třídě se doplňují body 3 a 4, které znějí:

„3. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace v nejvyšších domácích a mezinárodních soutěžích.

4. Zajišťování odborné trenérsko-metodické a sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.“.

42. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.9. v 7. tarifní třídě se doplňují body 5 a 6, které znějí:

„5. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích s účastí na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy.

6. Odborná trenérsko-metodická činnost při řízení sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.“.

43. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.9. v 8. tarifní třídě body 2 a 3 znějí:

„2. Metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech s celostátní působností a v územních útvarech vyššího stupně, metodický dohled a koordinace služební přípravy v územních útvarech nižšího stupně. 3. Koordinace a usměrňování odborného specializovaného výcviku včetně tvorby metodiky speciálního výcviku specialistů útvaru s celostátní působností.“.

44. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.9. v 8. tarifní třídě se doplňují body 4 a 5, které znějí:

„4. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích s umístěním do bodovaného místa na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy.

5. Komplexní koordinace trenérsko-metodického procesu přípravy reprezentantů na evropské a světové úrovni.“.

45. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.9. v 9. tarifní třídě se doplňuje bod 4, který zní:

„4. Komplexní tvorba, koordinace a usměrňování odborných trenérsko-metodických koncepcí procesu přípravy sportovní reprezentace nejvyšší světové a evropské úrovně.“.

46. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.12. v 7. tarifní třídě se v bodě 1 slova „útvaru s působností na celém území České republiky nebo v rámci útvaru Policejního prezidia České republiky“ nahrazují slovy „útvaru s celostátní působností nebo policejního prezidia“.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.

Nabídka k tématu

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností 2019

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností 2019

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také ...

Cena: 519 KčKOUPIT

ÚZ č. 1471 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1471 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.