Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 398/2017 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2017, částka 139, ze dne 29. 11. 2017

398

VYHLÁŠKA

ze dne 20. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č.  304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., vyhlášky č. 437/2011  Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb., vyhlášky č. 472/2013 Sb., vyhlášky č. 300/2014 Sb., vyhlášky č. 370/2015 Sb., vyhlášky č. 447/2016 Sb. a vyhlášky č. 274/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 26 odst. 5 se za slovo „obsahujících“ vkládá slovo „uznávaný“ a za slovo „platnosti“ se vkládá slovo „uznávaného“.

2. V příloze č. 3a Části I se za položku „B.III.10. Běžný účet FKSP“ vkládá položka „B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků“.

3. V příloze č. 3a Části I položce „B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků“ se ve sloupci „Kód výkazu“ vkládá text „MZA“.

4. V příloze č. 3a Části I se za položku „B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků“ vkládá položka „B.III.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků“.

5. V příloze č. 3a Části I položce „B.III.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků“ se ve sloupci „Kód výkazu“ vkládá text „MZA“.

6. V příloze č. 3a Části I položce „C.III.A. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ se slova „Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ nahrazují slovy „Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období“.

7. V příloze č. 3a Části I se položka „C.III.B. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci“ zrušuje.
Dosavadní položky C.III.C. a C.III.D. se označují jako položky C.III.B. a C.III.C.

8. V příloze č. 3a Části I položce „C.I.1. Výsledek hospodaření před zdaněním“ se ve sloupcích „Běžné období“ a „Minulé období“ vkládá text „V – (součet N položek A.I. až A.III.)“.

9. V příloze č. 3a Části I položce „C.I.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ se ve sloupcích „Běžné období“ a „Minulé období“ vkládá text „V – N“.

10. V příloze č. 3a Části I položce „C.I.B. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ se slovo „Výsledek“ nahrazuje slovy „Konsolidovaný výsledek“.

11. V příloze č. 3a Části I položce „C.I.B. Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ se ve sloupcích „Běžné období“ a „Minulé období“ vkládá text „HV položka C.I.2. – HV položka C.I.A.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Ing. Pilný v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.