Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 354/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 122, ze dne 30. 10. 2017

354

VYHLÁŠKA

ze dne 19. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000  Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č.  397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014  Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb. a vyhlášky č. 421/2016 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 2 bodu 6 poslední věta zní: „Dodržení kvalifikace nositele uvedeného ve výkonu není podmínkou pro jeho vykázání, pokud výkon provedl zdravotnický pracovník, který je k tomu podle jiných právních předpisů oprávněn.“.

2. V příloze v Kapitole 4 bod 2 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

3. V příloze v Kapitole 4 se za bod 47 vkládá nový bod 47a, který včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

4. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 49 doplňuje bod 49.8, který včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

5. V příloze v Kapitole 5 se na konci bodu 9 doplňují položky 24 a 25, které znějí:

„24. Transplantace Langerhansových ostrůvků.

25. Implantace ECMO (Extrakorporální membránová oxygenace).“.

6. V příloze v Kapitole 6 bodu 1 se v tabulce v řádku „5“ sloupci „legenda“ na nový řádek doplňují slova „pacient ve výkonu ochranného léčení ústavního“.

7. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

8. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.1 se slova „v rozmezí 30,36-98,62“ nahrazují slovy „v rozmezí 30,57-99,31“.

9. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.2 se slo- va „182,06 bodu“ nahrazují slovy „183,33 bodu“.

10. V příloze v Kapitole 8 bodu 2.1.2 větě druhé se text „1-30 km“ nahrazuje textem „1-8 km“.

11. V příloze v Kapitole 8 bod 7 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

12. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství výkon č. 01443 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost se za výkon č. 02220 vkládá výkon č. 02222, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. V příloze v Kapitole 014 – klinická stomatologie výkony č. 04201 a 04202 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. V příloze v Kapitole 103 – diabetologie se za výkon č. 13071 vkládá výkon č. 13073, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. V příloze se na konci Kapitoly 110 – klinická osteologie doplňuje výkon č. 89312, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze v Kapitole 117 – kardiologie – skupina 1 výkony č. 17117, 17210, 17620, 17621, 55213, 55219, 89425, 89429, 89431, 89435 a 89437 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. V příloze v Kapitole 201 – rehabilitační a fyzikální medicína výkon č. 21711 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 výkon č. 25099 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze v Kapitole 222 – transfúzní lékařství výkon č. 22339 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie se výkony č. 51423 a 51817 zrušují.

22. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie výkony č.  51851, 51853, 51855, 51857, 51859, 51861, 51863, 51865, 51867, 51869, 51870, 51871, 51873, 51875 a 51877 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 výkon č. 51413 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 se za výkon č. 51420 vkládá výkon č. 51423, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 se za výkon č. 51425 vkládá výkon č. 51431, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 se za výkon č. 51511 vkládají výkony č. 51621, 51626, 51627 a 51699, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 výkon č. 51811 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 se za výkon č. 51811 vkládá výkon č. 51817, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

29. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 výkon č. 51818 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 výkon č. 51821 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

31. V příloze v Kapitole 521 – chirurgie – skupina 2 výkon č. 51226 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. V příloze v Kapitole 531 – chirurgie – skupina 3 se za výkon č. 51631 vkládá výkon č. 51765, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. V příloze v Kapitole 502 – dětská chirurgie výkony č. 52089, 52091, 52093, 52095, 52097, 52099, 52101, 52103, 52105, 52107 a 52109 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

34. V příloze v Kapitole 534 – cévní chirurgie – skupina 3 se za výkon č. 54340 vkládají výkony č. 54350 a 54360, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

35. V příloze se na konci Kapitoly 535 – kardiochirurgie – skupina 3 doplňují výkony č. 55414 a 55416, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. V příloze v Kapitole 603 – gynekologie a porodnictví výkon č. 63703 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

37. V příloze v Kapitole 633 gynekologie a porodnictví – skupina 3 se za výkon č. 63613 vkládá výkon č. 63634, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

38. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71123 vkládá výkon č. 71124, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71125 vkládá výkon č. 71126, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

40. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71216 vkládá výkon č. 71330, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

41. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71533 vkládá výkon č. 71534, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71726 vkládá výkon č. 71780, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71821 vkládá výkon č. 71822, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. V příloze se na konci Kapitoly 731 – otorinolaryngologie – skupina 3 doplňuje výkon č. 71840, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze v Kapitole 706 – urologie se za výkon č. 76117 vkládají výkony č. 76119 a 76120, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. V příloze v Kapitole 736 – urologie – skupina 3 se za výkon č. 76652 vkládají výkony č. 76701, 76703, 76705, 76707, 76709 a 76711, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81295 vkládají výkony č. 81297 a 81299, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie výkony č. 81339, 81487, 81651, 81663, 81749 a 81753 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonu č. 81523 slova „OF: 3/1 den“ nahrazují slovy „OF: 5/1 den“.

50. V příloze se Kapitoly 804 – lékařská parazitologie a 805 – lékařská virologie včetně nadpisů zrušují.

51. V příloze v Kapitole 809 – radiologie a zobrazovací metody se výkon č. 89312 zrušuje.

52. V příloze se Kapitola 822 – laboratoř lékařské mykologie včetně nadpisu zrušuje.

53. V příloze v Kapitole 903 – klinická logopedie výkony č. 72211, 72213 a 72215 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. V příloze v Kapitole 913 – všeobecná sestra v sociálních službách výkony č. 06645 a 06649 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

55. V příloze se za Kapitolu 925 – sestra domácí zdravotní péče vkládá Kapitola 926 – domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu, která včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

56. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony výkon č. 09532 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

57. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09563 vkládá výkon č. 09566, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.

E-shop

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Ladislav Ullrich - C. H. Beck

Publikace přináší obecné vzory nejčastějších podání v exekučním řízení. Každý vzor je doplněn o komentář, který komplexně pojednává o dané oblasti exekučního práva, zasazuje podání do širších souvislostí a přibližuje procesní situace, v rámci kterých jej lze využít k obraně svých ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Ladislav Smejkal, Tomáš Syrový - Wolters Kluwer, a. s.

Trestní odpovědnost právnických osob byla v České republice zavedena teprve od 1. 1. 2012 zvláštním právním předpisem - zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tato ...

Cena: 225 KčKOUPIT

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Jiří Srstka a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé aktualizované vydaní souborné vysokoškolské učebnice autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v poslední době nabývá stále ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.