Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 270/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 93, ze dne 25. 8. 2017

270

VYHLÁŠKA

ze dne 16. srpna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, se mění takto:

1. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Plán pedagogické podpory zpracuje škola, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, a to za podmínek stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.

2. V § 13 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

3. V § 13 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

4. V § 13 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

5. V § 15 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Termín nového posouzení speciálních vzdělávacích potřeb uvede školské poradenské zařízení do zprávy a doporučení.“.

6. V § 16 odst. 1 se slova „udělení písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka“ nahrazují slovy „poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním“.

7. V § 17 odst. 1 se za slova „5 žáků“ vkládají slova „se speciálními vzdělávacími potřebami“.

8. V § 17 odst. 2 se za slova „Počet žáků“ vkládají slova „se speciálními vzdělávacími potřebami“ a slovo „však“ se zrušuje.

9. V § 18 odst. 1 se za slova „počet žáků“ vkládají slova „se speciálními vzdělávacími potřebami“.

10. V § 20 odst. 2 se za slova „žáky s mentálním postižením“ vkládají slova „u prvního doporučení“ a za slovo „roku“ se vkládají slova „a dále pak po dobu 2 let“.

11. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) V případě, že jde o doporučení k zařazení do třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené pro žáky s mentálním postižením, se vyhodnocení podle odstavce 1 věty první provádí každoročně za použití principů dynamické diagnostiky, pokud se však nejedná o žáky se středně těžkým, těžkým nebo hlubokým mentálním postižením.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

12. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a jejich normovaná finanční náročnost se řídí dosavadními právními předpisy.

2. V případě žádosti o poskytnutí poradenské pomoci podané před 1. září 2017 se lhůta pro vydání zprávy a doporučení řídí právními předpisy účinnými v době od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. Žádosti o poskytnutí poradenské pomoci podané v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 se řídí právními předpisy účinnými v době od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 12 a 14, které nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2017, a ustanovení čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.

Ministr:
prof. PhDr. Štech, CSc., v. r.

E-shop

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, ...

Cena: 319 KčKOUPIT

ÚZ č. 1323 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č. 1323 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě, který byl novelizován v souvislosti s novým zákonem o zpracování osobních údajů. V publikaci dále najdete jedno nařízení vlády a dvě vyhlášky, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona, a které byly rovněž změněny. ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Chalupa, Reiterman, Holý - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné části práva obchodních korporací (díl V). Stalo se již ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.