Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 72/2017 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2017, částka 25, ze dne 8. 3. 2017

72

VYHLÁŠKA

ze dne 1. března 2017

o genetických zdrojích zvířat

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č.  154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003  Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 60/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 14a odst. 5, § 14e odst. 6, § 14f odst. 6 a § 14g odst. 6 zákona:

§ 1
Osnova Metodiky uchování genetického zdroje zvířete

Osnova Metodiky uchování genetického zdroje zvířete je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2
Kritéria pro zaevidování zvířete jako genetického zdroje do Národního programu

Ministerstvo zemědělství zaeviduje zvíře jako genetický zdroj do Národního programu podle § 14e odst. 4 zákona, pokud

a)   je průkazně součástí populace druhu nebo plemene zařazeného do Národního programu podle § 14a zákona,
b)   je v rámci populace druhu nebo plemene zvířete nositelem výjimečného genotypu nebo vlastnosti, případně nositelem genů zakladatele linie, kmene nebo rodiny,
c)   se u zvířete nevyskytuje potvrzená geneticky podmíněná nebo vývojová vada a jeho celkový zdravotní stav umožňuje reprodukci a využití jako genetického zdroje a
d)   byl vzorek genetického nebo biologického materiálu zvířete předán nebo odebrán podle § 14f odst. 1 zákona a uložen v genobance podle § 14g odst. 2 zákona.

§ 3
Způsob a rozsah hodnocení genetického zdroje zvířete vlastníkem genetického zdroje zvířete

Vlastník genetického zdroje zvířete hodnotí genetický zdroj zvířete průběžně v listinné nebo elektronické podobě v rozsahu informací vedených v souladu s Metodikou.

§ 4
Velikost vzorku genetického zdroje zvířete

Minimální velikost vzorku poskytovaného vlastníkem genetického zdroje zvířete pro účely uchování genetického zdroje zvířete ve formě genetického nebo biologického materiálu je u vzorku

a)   dlouhodobě uchovávaného spermatu v hluboce zmrazeném stavu u hřebců a býků množství 50 standardních inseminačních dávek; u beranů, kozlů a kanců množství 20 standardních inseminačních dávek od plemeníka, pokud to fyzický a hygienický stav zvířete dovoluje,
b)   krve odebrané u živých zvířat u koní, skotu, ovcí, koz a prasat množství 10 ml; u králíků, nutrií množství 1 ml; u drůbeže a ryb množství 0,1 ml,
c)   srsti, peří, slin, odstřižku ploutve nebo stěru sliznic odebrané u živých zvířat množství 50 mg,
d)   buněčných tkání odebraných u mrtvých zvířat u savců, ptáků a ryb množství 10 g; u včel množství 10 mg.

§ 5
Rozsah každoročního hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete sdružením

Sdružení, které je účastníkem Národního programu, vyhodnocuje na úrovni druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu informace o

a)   velikosti celé populace v rámci České republiky a velikosti populace genetického zdroje zvířete,
b)   počtu zvířat nově evidovaných jako genetický zdroj zvířete,
c)   počtu aktuálně žijících samců a samic evidovaných jako genetický zdroj zvířete,
d)   plemenitbě nebo reprodukční aktivitě zvířat evidovaných jako genetický zdroj zvířete a výsledku reprodukce,
e)   výsledku výkonnostních zkoušek, testů nebo kontrol užitkovosti zvířat evidovaných jako genetický zdroj zvířete a
f)   aktivitách na podporu praktického využití druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu, vzdělávacích a propagačních akcích pro chovatele a dalších souvisejících činnostech.

§ 6
Rozsah každoročního hodnocení Národního programu určenou osobou

Určená osoba vyhodnocuje souhrnným a strukturovaným způsobem na úrovni plemene nebo druhu zvířete zařazeného do Národního programu informace o

a)   početním stavu zvířat u celé populace v rámci České republiky a populace genetického zdroje zvířete,
b)   aktuálním stavu genetické rozmanitosti populace genetického zdroje zvířete,
c)   reprodukční aktivitě a výsledku reprodukce,
d)   výsledku výkonnostních zkoušek, testů nebo kontrol užitkovosti,
e)   aktuálním množství a stavu konzervovaného genetického materiálu v genobankách, včetně informace o množství nově uloženého materiálu, přesunu a vzorků poskytnutých třetím osobám,
f)   spolupráci s účastníky Národního programu a dalšími subjekty a efektivitě této spolupráce a
g)   aktivitách na podporu praktického využití druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu, vzdělávacích a propagačních akcích pro chovatele a dalších souvisejících činnostech.

§ 7
Standardy pro uchovávání materiálu zajišťovaného genobankou

(1) Genobanka uchovává materiál v objektu, který

a)   je umístěn mimo záplavové území, nebo chráněn před povodněmi1),
b)   je zabezpečen proti průniku vody, páry, dešťové a splaškové kanalizace, nebezpečných chemických a biologických látek, nebo nadměrné prašnosti, a proti působení fyzikálních jevů, které by mohly vést ke zničení uchovávaného materiálu,
c)   je zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob,
d)   umožňuje vedení elektronické evidence o uchovávaném materiálu způsobem umožňujícím dálkový přístup a
e)   je vybaven náhradním zdrojem elektrické energie s dostatečnou kapacitou k pokrytí doby do opravy výpadku nebo poruchy základního zdroje elektrické energie.

(2) Genobanka uchovává materiál v zařízení, které

a)   umožňuje regulaci teploty pro uchování materiálu a její monitoring,
b)   v případě uchování pomocí metody hlubokého zamražení umožňuje monitoring aktuálního množství chladicího média.

(3) U materiálu, který je v případě poškození nenahraditelný, uchovává genobanka jeho bezpečnostní duplikaci.

§ 8
Rozsah dostatečné zásoby materiálu

Rozsah dostatečné zásoby materiálu uloženého v genobance je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 9
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 447/2006 Sb., o genetických zdrojích zvířat, se zrušuje.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. března 2017.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Brexit v zrcadle ústavního práva

Brexit v zrcadle ústavního práva

Jan Wintr, Marek Antoš (eds.) - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rozhodnutí občanů Spojeného království ve prospěch vystoupení z Evropské unie postavilo jejich stát, Evropskou unii i řadu britských i unijních občanů před množství obtížně řešitelných problémů. O některých ústavněprávních, mezinárodněprávních a politologických problémech se ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Jiří Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. ...

Cena: 315 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.