Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 50/2017 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2017, částka 18, ze dne 27. 2. 2017

50

VYHLÁŠKA

ze dne 21. února 2017,

kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, se mění takto:

1. V § 19 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„(1) Provozovatel lokální distribuční soustavy v oblasti elektroenergetiky, kterému bylo povoleno odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů5), sestavuje a předkládá pouze regulační výkazy uvedené v příloze č. 1 bodu 1 písm. B k této vyhlášce.


5) § 19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

2. V § 19 odst. 2 se text „12-T1a) OPM, 12-T1b), 12-T1c) a 12-L“ nahrazuje slovy „uvedené v příloze č. 1 bodu 1 písm. C k této vyhlášce“.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

3. V příloze č. 1 bod 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

4. V příloze č. 1 úvodní části textu bodů 2 až 8 se text

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

5. V příloze č. 1 bodě 3 se poslední řádek tabulky zrušuje.

6. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 262/2015  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

7. V přílohách č. 3 až 9 se věta „Vzory výkazů zveřejňuje Energetický regulační úřad způsobem umožňující dálkový přístup.“ zrušuje.

8. V příloze č. 3 vzor regulačního výkazu 13-A: Výkaz aktiv a změn aktiv zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

9. V příloze č. 3 vzor regulačního výkazu 13-HV: Výkaz hospodářského výsledku zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

10. V příloze č. 3 vzor regulačního výkazu 13-I a): Výkaz investičních výdajů zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

11. V příloze č. 4 se bod 11 a vzor regulačního výkazu 14-D3: Výkaz výkupu elektřiny v rámci povinného výkupu použité pro osvobození od daně z elektřiny zrušují.

 12. V příloze č. 4 vzor regulačního výkazu 14-HV: Výkaz hospodářského výsledku zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. V příloze č. 5 vzor regulačního výkazu 15-HV: Výkaz hospodářského výsledku zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. V příloze č. 5 vzory regulačních výkazůVýkaz 15-D: Výkaz rozsahu poskytovaných služeb a technických parametrů aVýkaz 15-D-PZ: Výkaz podporovaných zdrojů elektřiny znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. V příloze č. 6 vzor regulačního výkazu 22-A: Výkaz aktiv a změn aktiv zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. V příloze č. 6 vzory regulačních výkazůVýkaz 22-HV - V: Výkaz hospodářského výsledku - výnosy aVýkaz 22-HV - N: Výkaz hospodářského výsledku - náklady znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze č. 7 vzor regulačního výkazu 23-A: Výkaz aktiv a změn aktiv zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. V příloze č. 7 vzory regulačních výkazůVýkaz 23-HV: Výkaz hospodářského výsledku;Výkaz 23-N: Výkaz nákladů aVýkaz 23-I a): Výkaz investičních výdajů znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. V příloze č. 8 vzor regulačního výkazu 25-HV: Výkaz hospodářského výsledku zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1292 - Energetika

ÚZ č. 1292 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty tří nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou dostupné ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.