Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 435/2016 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2016, částka 177, ze dne 23. 12. 2016

435

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 9 odst. 3 a 4 a § 20 odst. 3 a 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010  Sb. a vyhlášky č. 322/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) a e) se slova „některé z hashovacích funkcí uvedených“ nahrazují slovy „hashovací funkce uvedené“.

3. V § 2 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení se slova „podle technické normy uvedené“ nahrazují slovy „stanoveném v souladu se standardem uvedeným“.

4. V § 2 odst. 1 písm. c) bodech 2 a 3 se slova „poskytovatele certifikačních služeb“ nahrazují slovy „kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru“.

5. V § 2 odst. 1 písm. c) bodě 2 a v § 3 odst. 5 se slova „poskytovatel certifikačních služeb“ nahrazují slovy „kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru“.

6. V § 2 odst. 2 se slova „akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb“ nahrazují slovy „kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru“.

7. V § 3 odst. 2 se slovo „neumožní“ nahrazuje slovy „je oprávněn znemožnit“ a za slova „po dobu“ se vkládá slovo „až“.

8. V § 3 odst. 3 se slovo „systémového“ zrušuje.

9. V § 3 odst. 5 se slova „se standardem uvedeným“ nahrazují slovy „s technickými normami uvedenými“ a za text „písm. b)“ se vkládají slova „a c)“.

10. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6
Doba uložení datové zprávy v datové schránce

Doba uložení datové zprávy v datové schránce činí

a)   90 dnů ode dne, kdy se do datové schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění k dokumentu obsaženému v datové zprávě přístup,
b)   90 dnů ode dne, kdy bylo do datové schránky přistoupeno prostřednictvím elektronického systému spisové služby nebo jiné elektronické aplikace s užitím certifikátu,
c)   3 roky ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky, nedojde-li k přístupu do datové schránky podle písmene a) nebo b).“.

11. V příloze č. 2 body II a III znějí:

„II. Hashovací funkce

SHA-2 - 256, 384, 512 bitů (FIPS 180-4)

III. Standard a technické normy

a)   RFC 5280: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile
b)   ETSI EN 319 401 v2.1.1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers
c)   ETSI EN 319 411-1 v1.1.1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ministr:
Chovanec v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1445 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1445 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.