Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 431/2016 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2016, částka 176, ze dne 23. 12. 2016

431

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů

Ministerstvo financí stanoví podle § 41c odst. 10 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/2010 Sb. a zákona č. 375/2015  Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů, se mění takto:

1. V nadpisu vyhlášky se slova „zahraniční banky“ nahrazují slovy „banky z jiného než členského státu“ a slova „Fondu pojištění vkladů“ se nahrazují slovy „Garančnímu systému finančního trhu“.

2. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví formu, strukturu a způsob vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést podle § 41c odst. 3 zákona o bankách (dále jen „údaje o oprávněných osobách“) a poskytnout Garančnímu systému finančního trhu (dále jen „Garanční systém“) v případech uvedených v § 41d odst. 4 a 5 zákona o bankách, v případě ověřování funkčnosti systému vyplácení náhrad pohledávek z vkladů prostřednictvím Garančního systému podle § 41n odst. 1 zákona o bankách, nebo v případě provádění zátěžového testu podle § 41n odst. 2 zákona o bankách.“.

3. V § 2 a § 3 odst. 2 a 5 se slovo „Banka“ nahrazuje slovy „Banka a pobočka banky z jiného než členského státu“.

4. V § 2, § 3 odst. 1 větě první a druhé, § 3 odst. 2 a 4 a § 4 odst. 1, 2 a 3 se slovo „Fondu“ nahrazuje slovy „Garančnímu systému“.

5. V § 3 odst. 1 a § 4 se slovo „banka“ nahrazuje slovy „banka a pobočka banky z jiného než členského státu“.

6. V § 3 odst. 1 větě třetí se slovo „Fondu“ nahrazuje slovy „Garančního systému“.

7. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Případně je možno použít i asymetrické šifrování minimálně stejné bezpečnosti (PGP).“.

8. V § 3 odst. 2 se slova „s minimální kapacitou 4 GB“ nahrazují slovy „ , kterým se pro účely této vyhlášky rozumí CD či DVD“.

9. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Údaje o oprávněných osobách pro účely výplaty náhrad pohledávek z vkladů, pro účely ověřování funkčnosti systému, nebo pro účely provádění zátěžového testu poskytne banka a pobočka banky z jiného než členského státu Garančnímu systému v jednom či více souborech dávek.“.

10. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Údaje o oprávněných osobách v případě vkladů podle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách jsou bankou a pobočkou banky z jiného než členského státu Garančnímu systému předávány v samostatné dávce. V případě, že banka eviduje vklady vedené u své zahraniční pobočky, údaje o oprávněných osobách jsou Garančnímu systému předávány v rozdělených dávkách podle jednotlivých zemí, ve kterých jsou vklady vedeny. Pokud jsou u zahraniční pobočky banky v konkrétní zemi evidovány též vklady podle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách, jsou údaje o oprávněných osobách ve vztahu k dané zemi dále rozděleny na dávku týkající se uvedených vkladů a dávku týkající se ostatních vkladů. V případě, že náhrada pohledávek z vkladů ve vztahu k oprávněné osobě má být poskytnuta ve dvou či více zemích a souhrn těchto pohledávek ve vztahu k oprávněné osobě překračuje maximální limit náhrady dle § 41e odst. 2 zákona o bankách, budou částky k výplatě v jednotlivých dávkách týkajících se jednotlivých zemí určeny se zohledněním poměru podle § 41e odst. 7 zákona o bankách.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

11. V § 4 odst. 1 a 2 se slovo „Fond“ nahrazuje slovy „Garanční systém“.

12. V § 4 odst. 2 se slovo „bankou“ nahrazuje slovy „bankou a pobočkou banky z jiného než členského státu“.

13. V § 4 odst. 4 se slova „uvedené v příloze jako první dávka“ zrušují a na konci se doplňuje věta „To platí pro první soubor dávek i případné další soubory dávek.“.

14. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 71/2011  Sb.“.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.

E-shop

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro jakékoliv firmy a organizace, které mají povinnost určit své vlastní normy mank. Dále je ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné ...

Cena: 285 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.