Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 418/2016 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2016, částka 170, ze dne 19. 12. 2016

418

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

Česká národní banka stanoví podle § 35 zákona č. 136/2011  Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 278/2013  Sb. a zákona č. 323/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, se mění takto:

1. V § 1 písm. d) se za slovo „mincí“ vkládají slova „a nestandardně poškozených tuzemských bankovek a mincí“.

2. V § 1 písm. d) se text „(§ 12 odst. 6,“ nahrazuje textem „(§ 9 odst. 3 a § 12 odst. 6“.

3. V § 1 písm. g) se slovo „a“ za slovy „cizozemských bankovek“ nahrazuje slovem „nebo“.

4. V § 1 písm. h) se za text „§ 18 odst. 2“ vkládá slovo „zákona“.

5. V § 3 odst. 3 se text „až 6“ nahrazuje textem „a 5“.

6. V § 6 odst. 1 písm. b) a v § 6 odst. 2 písm. b) se slova „biologickým nebo jiným“ nahrazují slovy „hygienicky závadným“.

7. V § 6 odst. 1 písm. g) se slova „a chybějící část činí nejméně 6 mm v délce nebo 5 mm v šířce“ zrušují.

8. V § 6 odst. 1 písm. h) se slova „a trhlina je delší než 5 mm“ zrušují.

9. V § 6 odst. 2 písm. b) se slovo „skvrna“ nahrazuje slovem „poškození“.

10. V § 6 odst. 3 se za slovo „strojovém“ vkládají slova „nebo ručním“.

11. V § 7 odst. 1 písm. c) se slova „ , je podélně rozštěpená v hraně na část s lícní a část s rubovou stranou nebo jejíž jednotlivé části jsou odděleny, jedná-li se o tuzemskou minci vyrobenou z více částí“ nahrazují slovy „nebo je vyrobená z více částí a tyto části jsou odděleny“.

12. V nadpisu části páté se slovo „NEBO“ nahrazuje slovem „A“ a za slovo „MINCÍ“ se vkládají slova „A NESTANDARDNĚ POŠKOZENÝCH TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ“.

13. Nadpis § 9 zní: „Postupy pro zadržování podezřelých bankovek a mincí a nestandardně poškozených tuzemských bankovek a mincí“.

14. V § 9 odst. 1 písm. d) a § 11 odst. 2 se za slovo „zadržené“ vkládá slovo „podezřelé“.

15. V § 9 odst. 1 písm. d) se za slovo „zadržených“ vkládá slovo „podezřelých“.

16. V § 9 odst. 1 písm. e) se za slovo „zadržení“ vkládá slovo „podezřelých“.

17. V § 9 odst. 1 písm. g) se za slovo „byly“ vkládá slovo „podezřelé“.

18. V § 9 odst. 2, 3 a 5 se za slovo „zadržení“ vkládá slovo „podezřelých“.

19. V § 9 odst. 4 větě první se za slovo „Zadržené“ vkládá slovo „podezřelé“.

20. V § 9 odst. 4 větě druhé se za slovo „zadržených“ vkládá slovo „podezřelých“.

21. V § 9 odst. 4 větě páté se za slovo „uložené“ vkládá slovo „podezřelé“.

22. V § 9 odst. 4 větě poslední se za slovo „zadržení“ vkládá slovo „podezřelých“.

23. V § 9 odst. 5 a v nadpisu § 11 se za slovo „zadržených“ vkládá slovo „podezřelých“.

24. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Při zadržení nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo nestandardně poškozených tuzemských mincí (dále jen „nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo mince“) se odstavce 1 a 4 až 6 použijí obdobně s tím, že

a)   na žádost předložitele uvede zadržitel na potvrzení o zadržení nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo mincí číslo účtu, na který lze převést částku odpovídající nominální hodnotě zadržených nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo mincí, poskytne-li za ně Česká národní banka náhradu, a
b)   zadržitel označí na potvrzení o zadržení nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo mincí text „nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo mince“.“.

25. V nadpisu § 10, v § 10 úvodní části ustanovení a v § 10 písm. a) se slova „nebo mincí“ zrušují.

26. V nadpisu části sedmé se slovo „REPRODUKOVAT“ nahrazuje slovy „ZHOTOVIT REPRODUKCI“, slovo „A“ za slovem „BANKOVKY“ se nahrazuje slovem „NEBO“ a slovo „VYRÁBĚT“ se zrušuje.

27. V § 14 se slovo „hmotnou“ zrušuje.

28. Poznámka pod čarou č. 1 se včetně odkazu na ni zrušuje.

29. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 274/2011 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 274/2011 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

E-shop

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Vladislav Hřebíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

V příručce se autor zabývá kontroverzním ustanovením § 85b trestního řádu, které upravuje výkon prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následné řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. Příručka je orientována především na praktické otázky, ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Jiří Mulák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení. Jde ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Lobbing, nebo korupce?

Lobbing, nebo korupce?

Jana Tlapák Navrátilová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie odpovídá na otázku, kde leží hranice mezi lobbingem a korupcí a zda vůbec nějaká existuje. Zjišťuje také, proč je někdy využíván lobbing a jindy korupce. Autorka se tématem zabývá z historického, srovnávacího, a především trestněprávního hlediska. Uvádí také návrh ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.