Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 400/2016 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2016, částka 163, ze dne 12. 12. 2016

400

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č.  415/2013 Sb.

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 135 písm. c), h) a j) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Fyzická osoba k žádosti fyzické osoby nebo k žádosti o doklad přiloží

a)   rodný nebo křestní list, popřípadě další obdobné doklady a
b)   potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů, v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání nebo jiný doklad potvrzující tento příjem, za posledních 5 let.

(2) Písemnosti uvedené v odstavci 1 může fyzická osoba předložit i v kopii.“.

2. § 10 včetně nadpisu zní:

㤠10
Omezení rozsahu hlášení změn údajů v dotazníku fyzické osoby nebo v dotazníku

(1) Fyzická osoba, která podala žádost fyzické osoby, fyzická osoba, která podala žádost o doklad, nebo fyzická osoba, která je držitelem vydaného osvědčení fyzické osoby nebo dokladu, oznamuje Národnímu bezpečnostnímu úřadu pouze

a)   změnu adresy pro účely doručování,
b)   změnu zaměstnavatele,
c)   nabytí nemovitého majetku nacházejícího se mimo území České republiky,
d)   zahájení trestního řízení včetně uvedení, kdy a kým bylo zahájeno a z jakého důvodu,
e)   vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, a to pouze v případě, že závazek vznikl mezi fyzickými osobami, nebo
f)   změnu údajů k osobě manžela nebo partnera a osob starších 18 let žijících s ní v domácnosti; fyzická osoba, jež podala žádost o doklad nebo je jeho držitelem, změnu těchto údajů neuvádí.

(2) Fyzická osoba, která podala žádost fyzické osoby, nebo fyzická osoba, která je držitelem vydaného osvědčení fyzické osoby, oznamuje v rozsahu položek dotazníku fyzické osoby uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce změny podle odstavce 1 písm. a), b), d) a f).

(3) Fyzická osoba, která podala žádost o doklad, nebo fyzická osoba, která je držitelem vydaného dokladu, oznamuje v rozsahu položek dotazníku uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce změny podle odstavce 1 písm. a), b) a d).

(4) Fyzická osoba uvedená v § 140 odst. 1 písm. a) zákona mimo údajů uvedených v odstavci 1 oznamuje zpravodajské službě

a)   změnu v příslušnosti ke spolkům, nadacím a obecně prospěšným společnostem,
b)   nabytí či pozbytí movité věci, jejíž hodnota přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší,
c)   nabytí či pozbytí nemovitého majetku, pokud nebylo oznámeno podle odstavce 1 písm. c),
d)   vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, pokud nebylo oznámeno podle odstavce 1 písm. e),
e)   vznik pohledávek, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší,
f)   mimořádnou splátku závazku, přesáhla-li její hodnota 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, nebo
g)   nařízení výkonu rozhodnutí.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ředitel:
Ing. Navrátil v. r.

E-shop

Nové přestupkové právo

Nové přestupkové právo

Helena Prášková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví

Zita Drábková - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je určena všem zájemcům o problematiku účetnictví, jeho možností a rizik, jeho vypovídací schopnosti a nalezení kvalitních nástrojů nejen pro řízení rizik, ale také pro dosahování podnikatelských cílů. ...

Cena: 335 KčKOUPIT

Zákon o znalcích. Komentář

Zákon o znalcích. Komentář

Luboš Dörfl, Alexandr Krysl, Markéta Lehká, Radek Visinger - C. H. Beck

Komentář k zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech je zpracován týmem autorů, jejichž odbornost zaručuje komplexní právně-teoretický i praktický přístup ke zpracování klíčových témat zákona, jenž mění pravidla pro přístup ke znalecké činnosti, jejího výkonu i ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.