Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


196

VYHLÁŠKA

ze dne 19. května 2016,

kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova „s uvedením prospěchu“ zrušují.

2. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Státní jazykové zkoušky základní odpovídají úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, státní jazykové zkoušky všeobecné úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a státní jazykové zkoušky speciální úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.“.

3. V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Státní jazyková zkouška je veřejná, s výjimkou písemné části zkoušky a jednání zkušební komise o hodnocení uchazeče. Průběh písemné zkoušky se zapisuje do Protokolu o písemné části zkoušky a o průběhu ústní zkoušky se vede Záznam o státních jazykových zkouškách. Protokol a záznam obsahují podpis předsedy zkušební komise. Z ústní části státní jazykové zkoušky speciální pro obor tlumočnický se pořizuje zvukový záznam ústního projevu uchazeče.“.

4. V § 5 odst. 1 větě první se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

5. V § 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pozvánku lze zaslat písemně nebo v elektronické podobě.“.

6. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Jazyková škola zveřejňuje termíny ústní části státní jazykové zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

7. V § 6 odst. 2 písm. a) se částka „4 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 000 Kč“.

8. V § 6 odst. 2 písm. b) se částka „6 000 Kč“ nahrazuje částkou „7 000 Kč“.

9. V § 6 odst. 2 písm. c) se částka „8 000 Kč“ nahrazuje částkou „9 000 Kč“.

10. V § 6 odst. 2 písm. d) se částka „9 000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 Kč“.

11. V § 6 odst. 4 se slova „školním řádem“ nahrazují slovy „vnitřním předpisem“ a slova „školní řád“ nahrazují slovy „vnitřní předpis“.

12. V § 7 odst. 5 se slova „vyučovat příslušnému cizímu jazyku“ nahrazují slovy „k výuce příslušného cizího jazyka“.

13. Příloha včetně nadpisu zní:

„Příloha k vyhlášce č. 33/2005  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2016.

Ministryně:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.