Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


158

VYHLÁŠKA

ze dne 16. května 2016,

kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb., vyhlášky č. 58/2012 Sb., vyhlášky č. 372/2012 Sb., vyhlášky č. 248/2013 Sb. a vyhlášky č. 171/2014 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se text „§ 103 odst. 3, § 104a odst. 1, § 106 odst. 2, § 107 odst. 2,“ zrušuje.

2. V § 1 odst. 1 písm. c) se slova „centrálního depozitáře,“ zrušují.

3. V § 1 odst. 1 písm. f) se slova „centrálním depozitářem,“ zrušují.

4. V § 1 odst. 1 písmeno g) zní:

„g)   povolení k přeměně nebo uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu obchodního závodu,“.

5. V § 3 odst. 2 se text „ , § 103 odst. 3“ zrušuje.

6. V části druhé nadpis hlavy III zní:

„OCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY, ORGANIZÁTOR REGULOVANÉHO TRHU A PROVOZOVATEL VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU“.

7. § 12 se včetně nadpisu zrušuje.

8. V § 15 v textu pod nadpisem se text „§ 104b,“ zrušuje.

9. V § 18 v textu pod nadpisem se text „a § 104a odst. 1“ zrušuje.

10. V § 18 odst. 1 se slova „centrálním depozitářem,“ zrušují.

11. V § 21 v názvu pod paragrafem se slova „podniku“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

12. V § 21 v textu pod nadpisem se text „§ 45 odst. 2,“ nahrazuje textem „§ 45 odst. 2 a“ a text „ , § 106 odst. 2 a § 107 odst. 2“ se zrušuje.

13. V § 21 odst. 1 a 2 písm. g) a m) se slova „podniku nebo části podniku“ nahrazují slovy „obchodního závodu nebo části obchodního závodu“.

14. V příloze č. 2 k vyhlášce v části III. bodě 3 se slova „k činnosti centrálního depozitáře“ zrušují.

15. V příloze č. 2 k vyhlášce v části III. bloku B se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

16. V příloze č. 3 k vyhlášce v části III. bodě 3 se slova „centrálního depozitáře“ zrušují.

17. V příloze č. 7 k vyhlášce v části III. bodě 4 se slova „centrálním depozitáři“ a „centrálního depozitáře“ zrušují.

18. V příloze č. 8 k vyhlášce část III. bod 3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. V příloze č. 12 k vyhlášce v části III. bodě 3 se slova „centrálního depozitáře“ zrušují.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2016.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

E-shop

Účastenství v civilním soudním řízení

Účastenství v civilním soudním řízení

Renáta Šínová, Marek Juráš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává problematiku účastenství v civilním soudním řízení podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, tedy podle rekodifikační novely občanského soudního řádu a nového zákona o zvláštních řízeních soudních. Soustředí se na vymezení pojmu účastníka a jeho ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2021

Podvojné účetnictví 2021

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost  ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.