Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


370

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a podle § 20 odst. 6, a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb., vyhlášky č. 472/2013 Sb. a vyhlášky č. 300/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene b) slovo „a“ zrušuje.

2. V § 3 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu; rozsah jednotlivých částí Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu a jejich vzory stanoví příloha č. 3b k této vyhlášce, a“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

3. V § 3 odst. 7 se na konci textu písmene p) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

4. V § 5 odst. 7 úvodní části ustanovení a v § 5 odst. 7 písm. a) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.

5. V § 5 odst. 7 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“, slova „odstavce 5“ se nahrazují slovy „odstavce 6“ a slova „§ 5 odst. 1“ se nahrazují slovy „odstavce 1“.

6. V § 5 odst. 8 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 5“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.

7. V § 5 odst. 9 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“, číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“.

8. V § 11 se slova „§ 31 až 35“ nahrazují slovy „§ 31, 32, 33, 33a, 34 a 35“.

9. V § 15 odstavec 4 zní:

„(4) Správce centrálního systému účetních informací státu zruší heslo, šifrovací klíč a další technické údaje zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby, která

a)   do půl roku od obdržení hesla, šifrovacího klíče a dalších technických údajů nedokončí proces registrace zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby, nebo
b)   za posledních 18 měsíců neprovedla úspěšné přihlášení do centrálního systému účetních informací státu.“.

10. V § 15 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“ a slova „odst. 5“ se nahrazují slovy „odst. 6“.

11. V § 23 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“.

12. Příloha č. 2a zní:

„Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. V příloze č. 2b se v tabulce zrušuje sloupec Číslo výkazu.

14. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. Příloha č. 3a zní:

„Příloha č. 3a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. Za přílohu č. 3a se vkládá nová příloha č. 3b, která zní:

„Příloha č. 3b k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze č. 4 se v tabulce zrušuje sloupec Číslo výkazu.

18. V příloze č. 5 se v tabulce zrušuje sloupec Číslo výkazu.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016 a později.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.