Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


315

ZÁKON

ze dne 11. listopadu 2015,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 157/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 6 zní:

„(6) Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu lze dopravovat pouze s daňovým dokladem, dokladem o prodeji, dokladem o dopravě nebo rozhodnutím podle odstavce 5. Na vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu dopravované bez

a)   daňového dokladu, dokladu o prodeji nebo dokladu o dopravě se hledí, jako by byly dopravovány s příslušným dokladem, pokud byl příslušný doklad před zahájením dopravy přijat správcem daně prostřednictvím elektronického portálu správce daně, nebo
b)   rozhodnutí podle odstavce 5 se hledí, jako by byly dopravovány s tímto rozhodnutím, pokud bylo toto rozhodnutí před zahájením dopravy oznámeno.“.

2. V § 6 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Na vybrané výrobky osvobozené od daně dopravované bez dokladu o osvobození od daně se hledí, jako by byly dopravovány s tímto dokladem, pokud byl tento doklad před zahájením dopravy přijat správcem daně prostřednictvím elektronického portálu správce daně.“.

3. V § 13c písm. b), § 20 odst. 1, § 22b odst. 1 a v § 33d se za slovo „měsíců“ vkládají slova „bez vážných nebo objektivních důvodů“.

4. V § 22b odst. 2 se za slovo „úřední,“ vkládají slova „s výjimkou zrušení podle odstavce 1,“.

5. V § 42c odstavec 1 zní:

„(1) Správce daně rozhodne o uvolnění zajištěných vybraných výrobků, pokud

a)   s nimi nebylo nakládáno způsoby uvedenými v § 42 odst. 1 nebo 2,
b)   vybrané výrobky, které byly dopravovány s dokladem podle § 42 odst. 1 obsahujícím nesprávné nebo nepravdivé údaje, byly zdaněny nebo byly nabyty oprávněně bez daně, nebo
c)   vybrané výrobky, které byly skladovány s dokladem podle § 42 odst. 2 obsahujícím nesprávné nebo nepravdivé údaje, byly zdaněny.“.

6. V § 42c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Správce daně rozhodne o uvolnění dopravního prostředku, pokud

a)   s vybranými výrobky, které tento dopravní prostředek dopravoval, nebylo zacházeno způsoby uvedenými v § 42 odst. 1, nebo
b)   vybrané výrobky, které byly tímto dopravním prostředkem dopravovány s dokladem podle § 42 odst. 1 obsahujícím nesprávné nebo nepravdivé údaje, byly zdaněny nebo byly nabyty oprávněně bez daně.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

7. V § 42e se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Správce daně stanoví výši náhrady nákladů podle odstavce 1, dosahuje-li tato výše alespoň 100 Kč.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

8. V § 51 odst. 1 se za větu první vkládá věta „V dokladu o dopravě lze namísto výše spotřební daně celkem uvést příslušnou sazbu spotřební daně.“.

9. V § 57 odst. 2 se slova „nebo úpadku“ nahrazují slovy „ , úpadku nebo která je povinna navrátit veřejnou podporu v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora poskytnutá této osobě prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem“.

10. V § 60d odst. 1 písm. b) se za slovo „měsíců“ vkládají slova „bez vážných nebo objektivních důvodů“.

11. V § 104 odstavec 1 zní:

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Text Sazba daně
Procentní část Pevná část Minimální
cigarety 27 % 1,39 Kč/kus celkem nejméně však 2,52 Kč/kus
doutníky, cigarillos   1,64 Kč/kus  
tabák ke kouření   2 142 Kč/kg  

12. V § 104 odstavec 1 zní:

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Text Sazba daně
Procentní část Pevná část Minimální
cigarety 27 % 1,42 Kč/kus celkem nejméně však 2,57 Kč/kus
doutníky, cigarillos   1,67 Kč/kus  
tabák ke kouření   2 185 Kč/kg  

13. V § 104 odstavec 1 zní:

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Text Sazba daně
Procentní část Pevná část Minimální
cigarety 27 % 1,46 Kč/kus celkem nejméně však 2,63 Kč/kus
doutníky, cigarillos   1,71 Kč/kus  
tabák ke kouření   2 236 Kč/kg  

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou

a)   ustanovení čl. I bodu 12, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, a
b)   ustanovení čl. I bodu 13, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

v z. Jermanová v. r.
Zeman v. r.
v z. Bělobrádek v. r.

Nabídka k tématu

Zákon o spotřebních daních - Komentář, 3. vydání

Zákon o spotřebních daních - Komentář, 3. vydání

Bohumila Kotenová, Petra Petrová, Milan Tomíček - Wolters Kluwer, a. s.

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o spotřebních daních zohledňující poslední vývoj v této oblasti. Přináší výklad pojmů nově zavedených do zákona implementací směrnic Rady EU k energetickým, alkoholickým a tabákovým výrobkům. Věnuje se výkladu změn souvisejících s ...

Cena: 899 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1349 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně 2020

ÚZ č. 1349 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně 2020

Sagit, a. s.

Nové vydání publikace obsahuje novelizovaný zákon o spotřebních daních a aktuální texty všech prováděcích vyhlášek. Dále jsou v publikaci texty zákona o lihu, zákona o povinném značení lihu a aktuální texty ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.