Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


230

VYHLÁŠKA

ze dne 26. srpna 2015,

kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 7 odst. 8 a § 7a odst. 6 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, se mění takto:

1. V § 7 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

2. V § 7 odst. 1 se za slovo „proveditelností“ vkládají slova „alternativních systémů dodávek energie“.

3. V § 7 odst. 2 se slova „alternativního systému dodávek energie podle odstavce 1 písm. c)“ nahrazují slovy „soustavy zásobování tepelnou energií“.

4. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Součástí průkazu je stanovení doporučených technicky, funkčně a ekonomicky vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti hodnocené budovy (dále jen „doporučená opaření pro snížení energetické náročnosti budovy“)“.

5. V § 9 odst. 2 písm. f) se slova „při větší změně dokončené budovy“ nahrazují slovy „ , včetně opatření při změně stavebního prvku obálky, nebo technického systému“.

6. V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   zdroj, kde lze získat informace k průkazu energetické náročnosti budovy zejména možnosti realizace doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy a stanovení nákladů na realizaci těchto opatření a možnosti jejich financování.“.

7. V § 9 odstavec 5 zní:

„(5) Průkaz zpracovaný pro prodej nebo pronájem budovy v případě, že není povinnost zpracovat průkaz pro jiné účely, nemusí obsahovat část protokolu podle odstavce 2 písm. e).“.

8. V příloze č. 4 se skupinový nadpis „Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy“ nahrazuje skupinovým nadpisem „Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy“.

9. V příloze č. 4 tabulky pod skupinovým nadpisem „Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy“ znějí:

10. V příloze č. 4 se na konci doplňuje tabulka:

Čl. II
Přechodné ustanovení

Průkaz zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2015.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1292 - Energetika

ÚZ č. 1292 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty tří nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou dostupné ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.