Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


15

ZÁKON

ze dne 14. ledna 2015

o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Zrušení vojenského újezdu brdy, stanovení hranic vojenských újezdů a změna hranic krajů

§ 1
Zrušení vojenského újezdu Brdy

(1) Vojenský újezd Brdy a Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy se sídlem v obci Jince se uplynutím dne 31. prosince 2015 zrušují.

(2) Dnem 1. ledna 2016 se připojuje dosavadní katastrální území vojenského újezdu Brdy

a)   Borovno v Brdech k území obce Borovno,
b)   Bratkovice v Brdech k území obce Bratkovice,
c)   Dobřív v Brdech k území obce Dobřív,
d)   Drahlín v Brdech k území obce Drahlín,
e)   Felbabka v Brdech k území obce Felbabka,
f)   Číčov v Brdech k území obce Spálené Poříčí,
g)   Hvozdec v Brdech k území obce Hvozdec,
h)   Chaloupky v Brdech k území obce Chaloupky,
i)   Jince v Brdech k území obce Jince,
j)   Křešín v Brdech k území obce Křešín,
k)   Láz v Brdech k území obce Láz,
l)   Malá Víska v Brdech k území obce Malá Víska,
m)   Mirošov v Brdech k území obce Mirošov,
n)   Míšov v Brdech k území obce Míšov,
o)   Nepomuk v Brdech k území obce Nepomuk,
p)   Obecnice v Brdech k území obce Obecnice,
q)   Ohrazenice v Brdech k území obce Ohrazenice,
r)   Podluhy v Brdech k území obce Podluhy,
s)   Sádek v Brdech k území obce Sádek,
t)   Strašice v Brdech k území obce Strašice,
u)   Skořice v Brdech k území obce Skořice,
v)   Štítov v Brdech k území obce Štítov,
w)   Trokavec v Brdech k území obce Trokavec,
x)   Těně v Brdech k území obce Těně,
y)   Věšín v Brdech k území obce Věšín,
z)   Vranovice v Brdech k území obce Vranovice a
za)   Zaječov v Brdech k území obce Zaječov.

(3) Místem trvalého pobytu občana, který je k trvalému pobytu přihlášen

a)   na adrese místa trvalého pobytu na některém katastrálním území vojenského újezdu, které je uvedené v odstavci 2, se stává adresa místa pobytu v obci, k jejímuž území katastrální území vojenského újezdu bylo připojeno, nebo
b)   v sídle újezdního úřadu Brdy, se stává sídlo obecního úřadu obce Jince.

(4) Majetek České republiky (dále jen „stát“) nacházející se na dosavadních katastrálních územích vojenského újezdu Brdy, která se podle odstavce 2 připojují k územím přilehlých obcí, zůstává ve vlastnictví státu, s výjimkou staveb a technických zařízení s příslušenstvím pro čerpání vody a pozemních komunikací nezbytných pro zabezpečení dopravní obslužnosti obcí. Stavby a technická zařízení s příslušenstvím pro čerpání a dopravu vody a pozemní komunikace nezbytně nutné pro zabezpečení dopravní obslužnosti obcí přecházejí ke dni 1. ledna 2016 do vlastnictví příslušných obcí a krajů způsobem stanoveným v § 9.

§ 2
Změna hranic vojenského újezdu Boletice a vznik nové obce

(1) Hranice vojenského újezdu Boletice se mění tak, že z dosavadních katastrálních území vojenského újezdu Boletice se vyčleňuje katastrální území Polná na Šumavě.

(2) Na katastrálním území Polná na Šumavě vzniká nová obec s názvem „Polná na Šumavě“.

(3) Hranice vojenského újezdu Boletice se mění tak, že se připojuje dosavadní katastrální území vojenského újezdu Boletice

a)   Březovík 1 a Březovík 2 k území obce Ktiš,
b)   Hájenky k území obce Křišťanov,
c)   Houbový Vrch a Maňávka u Českého Krumlova k území obce Horní Planá,
d)   Kraví Hora k území obce Kájov,
e)   Mýtina u Želnavy k území obce Želnava a
f)   Okrouhlík k území obce Chvalšiny.

§ 3
Změna hranic vojenského újezdu Březina

Hranice vojenského újezdu Březina se mění tak, že se připojuje dosavadní katastrální území vojenského újezdu Březina

a)   Cihelny u Podivic k území obce Podivice,
b)   Chaloupky u Otaslavic k území obce Otaslavice,
c)   Občiny u Drahan k území obce Drahany,
d)   Osinky u Krumsína k území obce Krumsín,
e)   Ostatky u Křenůvek k území obce Myslejovice a
f)   Žleb u Prostějoviček k území obce Prostějovičky.

§ 4
Změna hranic vojenského újezdu Hradiště a vznik nových obcí

(1) Hranice vojenského újezdu Hradiště se mění tak, že z dosavadních katastrálních území vojenského újezdu Hradiště se vyčleňují katastrální území Bražec u Doupova, Bražec u Těšetic a Doupovské Hradiště.

(2) Na katastrálních územích Bražec u Doupova a Bražec u Těšetic vzniká nová obec s názvem „Bražec“.

(3) Na katastrálním území Doupovské Hradiště vzniká nová obec s názvem „Doupovské Hradiště“.

(4) Hranice vojenského újezdu Hradiště se mění tak, že se připojuje dosavadní katastrální území vojenského újezdu Hradiště

a)   Albeřice u Hradiště k území obce Verušičky,
b)   Kyselka u Hradiště k území obce Kyselka,
c)   Okounov u Hradiště k území obce Okounov,
d)   Podbořanský Rohozec u Hradiště I a Podbořanský Rohozec u Hradiště II k území obce Podbořanský Rohozec,
e)   Radonice u Hradiště k území obce Radonice,
f)   Stráž u Hradiště I a Stráž u Hradiště II k území obce Stráž nad Ohří,
g)   Valeč u Hradiště k území obce Valeč a
h)   Vojkovice u Hradiště I a Vojkovice u Hradiště II k území obce Vojkovice.

§ 5
Změna hranic vojenského újezdu Libavá a vznik nových obcí

(1) Hranice vojenského újezdu Libavá se mění tak, že z dosavadních katastrálních území vojenského újezdu Libavá se vyčleňují katastrální území Město Libavá, Město Libavá I, Město Libavá II, Kozlov u Velkého Újezdu, Kozlov u Velkého Újezdu I a Luboměř u Potštátu.

(2) Na katastrálních územích Město Libavá, Město Libavá I a Město Libavá II vzniká nová obec s názvem „Město Libavá“.

(3) Na katastrálním území Kozlov u Velkého Újezdu a Kozlov u Velkého Újezdu I vzniká nová obec s názvem „Kozlov“.

(4) Na katastrálním území Luboměř u Potštátu vzniká nová obec s názvem „Luboměř pod Strážnou“.

(5) Hranice vojenského újezdu Libavá se mění tak, že se připojuje dosavadní katastrální území vojenského újezdu Libavá

a)   Domašov nad Bystřicí I k území obce Domašov nad Bystřicí,
b)   Hadinka k území obce Vítkov,
c)   Hlubočky I, Hlubočky II, Hlubočky III a Hlubočky IV k území obce Hlubočky,
d)   Jívová I k území obce Jívová,
e)   Mrsklesy na Moravě I k území obce Mrsklesy a
f)   Nové Oldřůvky I k území obce Budišov nad Budišovkou.

§ 6
Sídla újezdních úřadů a hranice vojenských újezdů

(1) Sídlem Újezdního úřadu Boletice je obec Kájov. Území vojenského újezdu Boletice je vymezeno hranicemi katastrálních území

a)   Arnoštov u Českého Krumlova,
b)   Boletice,
c)   Jablonec u Českého Krumlova,
d)   Ondřejov u Českého Krumlova,
e)   Polná u Českého Krumlova,
f)   Třebovice u Českého Krumlova a
g)   Uhlíkov u Českého Krumlova.

(2) Sídlem Újezdního úřadu Březina je město Vyškov. Území vojenského újezdu Březina je vymezeno hranicemi katastrálních území

a)   Doubrava u Březiny,
b)   Kotáry,
c)   Osina,
d)   Pulkava,
e)   Stříbrná u Březiny a
f)   Žbánov.

(3) Sídlem Újezdního úřadu Hradiště je město Karlovy Vary. Území vojenského újezdu Hradiště je vymezeno hranicemi katastrálních území

a)   Bražec u Hradiště,
b)   Doupov u Hradiště,
c)   Radošov u Hradiště,
d)   Tureč u Hradiště a
e)   Žďár u Hradiště.

(4) Sídlem Újezdního úřadu Libavá je obec Město Libavá. Území vojenského újezdu Libavá je vymezeno hranicemi katastrálních území

a)   Dřemovice u Města Libavá,
b)   Čermná u Města Libavá,
c)   Předměstí u Města Libavá,
d)   Rudoltovice,
e)   Varhošť u Města Libavá a
f)   Velká Střelná.

§ 7
Změna hranic krajů

(1) Území Středočeského kraje a Plzeňského kraje se mění tak, že dosavadní katastrální území vojenského újezdu Brdy uvedená v § 1 odst. 2 písm. a), c), f), m) a n), t) až x) dnem 1. ledna 2016 přecházejí z území Středočeského kraje do území Plzeňského kraje.

(2) Území Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje se mění tak, že dosavadní katastrální území vojenského újezdu Březina uvedená v § 3 písm. b) až f) dnem 1. ledna 2016 přecházejí z území Jihomoravského kraje do území Olomouckého kraje.

(3) Území Karlovarského kraje a Ústeckého kraje se mění tak, že dosavadní katastrální území vojenského újezdu Hradiště uvedená v § 4 odst. 4 písm. c) až e) dnem 1. ledna 2016 přecházejí z území Karlovarského kraje do území Ústeckého kraje.

(4) Území Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje se mění tak, že dosavadní katastrální území vojenského újezdu Libavá uvedená v § 5 odst. 5 písm. b) a f) dnem 1. ledna 2016 přecházejí z území Olomouckého kraje do území Moravskoslezského kraje.

§ 8
Společná ustanovení o vzniku nových obcí, o občanech obcí a zabezpečení úkolů

(1) Nové obce podle § 2 odst. 2, § 4 odst. 2 a 3 a § 5 odst. 2 až 4 vznikají dnem 1. ledna 2016.

(2) Místem trvalého pobytu občana, který má trvalý pobyt na adrese místa trvalého pobytu na některém katastrálním území vojenského újezdu, které je uvedené v § 2 odst. 3, § 3, § 4 odst. 4 nebo § 5 odst. 5, se stává adresa místa pobytu v obci, k jejímuž území bylo katastrální území vojenského újezdu připojeno.

(3) Místem trvalého pobytu občana, který má trvalý pobyt na adrese místa trvalého pobytu na některém katastrálním území vojenského újezdu, které je uvedené v § 2 odst. 2, § 4 odst. 2 a 3 a § 5 odst. 2 až 4, se stává adresa místa pobytu v nově vzniklé obci, do jejíhož území toto katastrální území vojenského újezdu náleží.

(4) Místem trvalého pobytu občana, který je k trvalému pobytu přihlášen v sídle újezdního úřadu

a)   vojenského újezdu Boletice, se stává sídlo obecního úřadu obce Kájov,
b)   vojenského újezdu Březina, se stává sídlo obecního úřadu obce Vyškov,
c)   vojenského újezdu Hradiště, se stává sídlo obecního úřadu obce Karlovy Vary, nebo
d)   vojenského újezdu Libavá, se stává sídlo obecního úřadu nové obce Město Libavá.

(5) Obyvatelé s místem trvalého pobytu na některém katastrálním území vojenského újezdu, které je uvedené v § 2 odst. 2, § 4 odst. 2 a 3 a § 5 odst. 2 až 4, mohou ustavit jeden přípravný výbor. Počet členů přípravného výboru je lichý a tvoří jej nejméně tři členové. Přípravný výbor se zejména

a)   podílí na přípravě vzniku obce,
b)   podílí na přípravě voleb do zastupitelstva obce a
c)   účastní jednání spojených se vznikem nové obce.

(6) Činnost přípravného výboru zabezpečuje příslušný újezdní úřad.

(7) Ministerstvo vnitra jmenuje pro nové obce správce obce. Ustanovení § 98 zákona o obcích se použije obdobně.

§ 9
Majetkové zabezpečení obcí a krajů

(1) Věci nemovité ve vlastnictví státu nacházející se v katastrálních územích uvedených v § 2 odst. 2 a 3, § 3, § 4 odst. 2 až 4 a § 5 odst. 2 až 5, jejichž seznam schválí vláda, přecházejí do vlastnictví obcí nebo krajů, na jejichž území se nacházejí. Současně s věcmi podle věty první přechází do vlastnictví obcí nebo krajů též jejich příslušenství. Obce nebo kraje vstupují místo státu anebo místo právnické osoby zřízené nebo založené Ministerstvem obrany (dále jen „ministerstvo“) do souvisejících závazkových právních vztahů. Na obce a kraje přecházejí práva a povinnosti státu nebo právnické osoby zřízené nebo založené ministerstvem s těmito věcmi a jejích příslušenstvím spojené.

(2) Věci movité ve vlastnictví státu tvořící nezbytné technické vybavení pro zabezpečení činnosti obecních úřadů nově vznikajících obcí a věci movité sloužící zabezpečení potřeb obyvatel v oblasti školství, kultury a sociální péče, které se nacházejí v katastrálních územích uvedených v § 2 odst. 2 a 3, § 3, § 4 odst. 2 až 4 a § 5 odst. 2 až 5 a současně nejsou příslušenstvím věcí podle odstavce 1, jejichž seznam schválí vláda, přecházejí do vlastnictví tam uvedených obcí. Obce vstupují místo státu nebo místo právnické osoby zřízené nebo založené ministerstvem do souvisejících závazkových právních vztahů. Na obce přecházejí práva a povinnosti státu nebo právnické osoby zřízené nebo založené ministerstvem s těmito věcmi a jejich příslušenstvím spojené.

(3) Seznamy věcí podle odstavců 1 a 2 vláda schválí nejpozději 30 dnů přede dnem vzniku nových obcí. Věci, které přecházejí do vlastnictví obcí nebo krajů, a které jsou předmětem zápisu do katastru nemovitostí, musí být v seznamu podle odstavce 1 označeny údaji katastru nemovitostí. Ministerstvo podá návrh na provedení zápisů do katastru nemovitostí do 60 dnů ode dne schválení seznamu podle odstavce 1, v případě nově vznikajících obcí do 60 dnů ode dne jejich vzniku.

(4) Seznam věcí, které jsou předmětem přechodu na obce nebo kraje podle odstavce 1 nebo 2, ministerstvo projedná s dotčenými přípravnými výbory, obcemi nebo kraji před jeho předložením vládě. K tomuto seznamu ministerstvo předloží vládě i souhlasy přípravných výborů, obcí a krajů.

(5) K pozemkům určeným k plnění funkcí lesa a pozemkům druhu trvalý travní porost, které jsou předmětem přechodu na obec podle odstavce 1, vzniká na dobu jednoho roku ze zákona služebnost spočívající v povinnosti strpět užívání těchto pozemků a hospodaření na nich právnickou osobou založenou ministerstvem, která je užívala ke dni přechodu na obec.

§ 10
Uspokojování potřeb obyvatel

(1) Příslušný újezdní úřad v nezbytně nutném rozsahu na základě žádosti obce zabezpečuje uspokojování potřeb obyvatelů nově vzniklých obcí nejdéle do uplynutí devíti měsíců ode dne jejich vzniku v oblastech

a)   školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury,
b)   správy místních komunikací a zabezpečování dopravní obslužnosti,
c)   správy veřejného osvětlení,
d)   plnění úkolů požární ochrany,
e)   shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění,
f)   zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.

(2) Na plnění úkolů podle odstavce 1 se podílejí ministerstvo a právnické osoby zřízené nebo založené ministerstvem. Plnění úkolů podle odstavce 1 se hradí z rozpočtu ministerstva.

§ 11
Průzkum a odstranění ekologické nebo pyrotechnické zátěže na vyčleňovaných katastrálních územích a zaměření nových hranic obcí

(1) Ministerstvo na katastrálních územích uvedených v § 1 odst. 2, § 2 odst. 2 a 3, § 3, § 4 odst. 2 až 4 a § 5 odst. 2 až 5 provede průzkum a přijme odpovídající opatření k odstranění případné ekologické nebo pyrotechnické zátěže tohoto území.

(2) Opatření podle odstavce 1 ministerstvo provede nejpozději do dvou let od změny hranic vojenských újezdů nebo od zrušení vojenského újezdu Brdy.

(3) Projeví-li se pyrotechnická nebo ekologická zátěž po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2, odstraní ji ministerstvo.

(4) Zaměření nových hranic obcí, vyhotovení geometrických plánů a označení nových hranic obcí trvalým způsobem zajistí v případě, že na území obce budou prováděny pozemkové úpravy na své náklady Ministerstvo zemědělství, a to v rámci těchto pozemkových úprav. Zaměření nových hranic obcí, vyhotovení geometrických plánů a označení nových hranic obcí trvalým způsobem v ostatních případech zajistí na své náklady ministerstvo.

§ 12
Přechodná ustanovení

(1) Újezdní úřady provedou spisovou rozluku postupem podle zákona o archivnictví a spisové službě u agend, které budou po zrušení vojenského újezdu Brdy nebo po změně hranic vojenských újezdů vykonávat obecní úřady obcí, k jejichž územím byla podle tohoto zákona připojena část území zrušeného vojenského újezdu Brdy nebo vyčleněné území vojenského újezdu.

(2) Způsobem uvedeným v odstavci 1 postupují též organizační složky státu a právnické osoby zřízené nebo založené ministerstvem.

(3) Zahájená správní řízení týkající se věcí nebo obyvatel žijících na území vojenského újezdu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí újezdní úřad nebo jiný věcně příslušný správní orgán, do jehož správního obvodu vyčleňované katastrální území vojenského újezdu náleželo. Zahájil-li správní řízení Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy, zahájená řízení dokončí po zrušení vojenského újezdu ministerstvo; v těchto případech se lhůta pro vydání rozhodnutí prodlužuje o 30 dnů.

(4) Zahájené opravy nemovitého majetku na území vojenského újezdu, realizované ministerstvem nebo právnickou osobou jím zřízenou či založenou, budou jimi dokončeny i po vyčlenění majetku z vojenského újezdu.

(5) Územně plánovací dokumentace schválená nebo vydaná pro vyčleňovaná území vojenského újezdu, na kterých vznikla nová obec, zůstává v platnosti. Ministerstvo zajistí uložení územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro vyčleňované území vojenského újezdu u příslušných orgánů.

(6) O vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace na vyčleněném katastrálním území požádá obec krajský úřad nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí vlastnictví vodovodu nebo kanalizace. Do právní moci rozhodnutí krajského úřadu o žádosti obce podle věty první se má za to, že obec provozuje vodovod nebo kanalizaci na základě povolení.

(7) Přenesenou působnost pro nově vzniklou obec vykonává do 30. června 2016 pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu nově vzniklá obec patří. Zahájená správní řízení podle věty první dokončí pověřený obecní úřad, který je zahájil. Příspěvek na výkon přenesené působnosti po tuto dobu náleží obci s pověřeným obecním úřadem, který pro nově vzniklou obec přenesenou působnost vykonává.

(8) Ustanovení § 1 odst. 3, § 8 odst. 2 až 4 se vztahuje též na cizince, kterým byl povolen pobyt na území vojenského újezdu.

(9) Do rozpočtu nových obcí vzniklých podle § 2 odst. 2, § 4 odst. 2 a 3 a § 5 odst. 2 až 4 náleží v době od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017 daňové příjmy ve výši dvojnásobku vypočteného podle zákona o rozpočtovém určení daní.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

§ 13

V § 79 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb., se na konci textu písmene t) doplňují slova „ ; jsou-li tyto pozemky a stavby na území správních obvodů správ, vykonávají působnost orgánů ochrany přírody správy“.

ČÁST TŘETÍ
Změna lesního zákona

§ 14

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 2 se za slovo „ochranných“ vkládají slova „a o vyřazení z této kategorie“.

2. V § 8 odst. 2 písm. a) se za slova „přírodních rezervacích“ vkládají slova „ , národních přírodních památkách“.

3. V § 8 odstavec 3 zní:

„(3) O zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení podle odstavce 2 a o vyřazení z této kategorie rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.“.

4. V § 48a odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných, lesů zvláštního určení a o vyřazení lesů z těchto kategorií (§ 7 odst. 2, § 8 odst. 3), s výjimkou vojenských lesů uvedených v § 47 odst. 2,“.

5. V § 49 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení a o vyřazení lesů z těchto kategorií (§ 7 odst. 2, § 8 odst. 3) ve vojenských lesích,“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o zajišťování obrany České republiky

§ 15

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1. § 31 až 38 včetně nadpisů znějí:

„Správa újezdu
§ 31

(1) Státní správu na území újezdu vykonává správní úřad s názvem újezdní úřad. Újezdní úřad je současně vojenským orgánem, který plní úkoly při zajišťování obrany státu. Je podřízen ministerstvu.

(2) Výdaje na činnost újezdního úřadu se hradí z rozpočtu ministerstva.

§ 32

V čele újezdního úřadu je přednosta, kterým je voják z povolání; o jeho služebním zařazení rozhoduje ministr obrany.

§ 33
Působnost újezdního úřadu

(1) Újezdní úřad za účelem zajišťování obrany státu, výcviku ozbrojených sil a vojenského a hospodářského využití území újezdu

a)   pořizuje územní plán újezdu,
b)   koordinuje využívání území újezdu k vojenské a hospodářské činnosti mezi cvičícími jednotkami ozbrojených sil a osobami provozujícími hospodářskou činnost,
c)   zabezpečuje podmínky pro výcvik ozbrojených sil v polních podmínkách,
d)   povoluje vstup na území újezdu,
e)   stanovuje režimová a bezpečnostní opatření na území újezdu, kontroluje a vyžaduje jejich dodržování,
f)   projednává přestupek na úseku obrany spočívající v úmyslném narušení režimu ochrany a vstupu do vojenského objektu, který je vymezený zvláštním předpisem,
g)   pečuje o trvalé označení územních hranic újezdu, odpovídá za vyznačení hranic újezdu v terénu a za vyznačení bezpečnostních a ochranných pásem na území újezdu,
h)   zabezpečuje správu účelových komunikací,
i)   stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na účelových komunikacích z moci úřední,
j)   stanovuje opatření k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku, k požární ochraně, k ochraně přírody a krajiny, k zásobování vodou, k čištění odpadních vod a k jejímu odvádění a
k)   zabezpečuje součinnost a koordinaci s ostatními orgány státní správy, s orgány krajů a obcí.

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob, obsah a formu vyznačení hranic újezdu v terénu a bezpečnostních a ochranných pásem na území újezdu.

Majetkové uspořádání
§ 34

(1) Majetek na území újezdu, s výjimkou vneseného majetku, smí být jen ve vlastnictví státu. Způsob evidování nemovitostí na území újezdu a označování hranic újezdu stanoví zvláštní právní předpis.

(2) Z důvodů veřejného zájmu a hospodářského využití území újezdu mohou podnikatelskou činnost na území újezdu provozovat jen právnické osoby zřízené nebo založené státem. Funkci zřizovatele nebo zakladatele právnické osoby, pokud jím není ministerstvo, může vykonávat i jiné ministerstvo pouze po předchozím souhlasu ministerstva.

(3) Provozování podnikatelské činnosti nesmí omezovat plnění úkolů k zajišťování obrany státu a výcviku ozbrojených sil a nesmí narušovat bezpečnostní a režimová opatření stanovená újezdním úřadem.

§ 35

(1) Z důvodu veřejného zájmu může ministerstvo na území újezdu povolit fyzickým nebo právnickým osobám jen výstavbu a provozování veřejně prospěšné stavby, zejména pro dopravní infrastrukturu nebo technickou infrastrukturu.

(2) Provozování veřejně prospěšné stavby a s ní provozně souvisejících zařízení technického vybavení, opravy a údržba veřejně prospěšné stavby a s ní provozně souvisejících zařízení technického vybavení nesmí omezovat plnění úkolů k zajišťování obrany státu a výcviku ozbrojených sil a nesmí narušovat bezpečnostní a režimová opatření stanovená újezdním úřadem.

(3) Pro zabezpečení provozu, oprav a údržby veřejně prospěšné stavby a s ní provozně souvisejícího zařízení technického vybavení se smlouvou k majetku státu zřizuje služebnost.

Pobyt a vstup na území újezdu
§ 36

Na území újezdu se nelze přihlásit k trvalému pobytu.

§ 37

Vstup na území újezdu bez povolení je zakázán.

§ 38

(1) Újezdní úřad může vydat povolení ke vstupu na území újezdu. Újezdní úřad při vydání povolení ke vstupu na území újezdu zabezpečí seznámení osob, kterým takové povolení bylo vydáno, s platnými režimovými a bezpečnostními opatřeními. Osoby, kterým byl povolen vstup na území újezdu, jsou povinny se před vstupem na území vojenského újezdu seznámit s aktuálními režimovými a bezpečnostními opatřeními a dodržovat je.

(2) Újezdní úřad vyhlašuje aktuální režimová a bezpečnostní opatření vyvěšením na úřední desce újezdního úřadu nejméně 24 hodin předem a po celou dobu jejich platnosti.

(3) Vydané povolení ke vstupu na území újezdu může újezdní úřad kdykoli odejmout.“.Poznámky pod čarou č. 9 až 15 se zrušují.

2. § 39 a 40 se včetně nadpisu zrušují.

3. V § 73 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

4. V § 73a se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

5. Přílohy č. 1 až 6 se zrušují.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel

§ 16

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. d) se slova „a na území vojenských újezdů újezdní úřady,4)“ včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.

2. V § 19 odst. 1 se slova „ , přednosta a zaměstnanci v újezdních úřadech4)“ zrušují.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

§ 17

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 371/2013 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Dojde-li k určení matričního úřadu nebo k jeho zrušení, popřípadě ke změně správního obvodu matričního úřadu, rozhodne ministerstvo, který matriční úřad převezme matriční knihy.“.

2. V § 62 odst. 1 větě poslední a v § 72 odst. 3 větě poslední se slova „správné pravopisné podobě jména“ nahrazují slovy „existenci jména nebo jeho správné podobě“.

3. V § 72 odst. 3 větě první se za slova „změnu jména na jméno“ vkládá slovo „neexistující,“.

ČÁST SEDMÁ
Změna lázeňského zákona

§ 18

V § 43 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a na pozemcích v katastrálním území Kyselka u Hradiště“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o soudech a soudcích

§ 19

Příloha č. 3 „Názvy, obvody a sídla okresních soudů“ k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., se mění takto:

1. V bodě 9 Okresní soud v Českém Krumlově se za slova „Pohorská Ves,“ vkládají slova „Polná na Šumavě,“.

2. V bodě 24 Okresní soud v Karlových Varech se za slovo „Božičany,“ vkládá slovo „Bražec,“ a za slovo „Děpoltovice,“ se vkládají slova „Doupovské Hradiště,“.

3. V bodě 40 Okresní soud v Olomouci se za slovo „Komárov,“ vkládá slovo „Kozlov,“, za slovo „Luběnice,“ se vkládají slova „Luboměř pod Strážnou,“ a za slovo „Měrotín,“ se vkládají slova „Město Libavá,“.

4. V bodě 54 Okresní soud v Příbrami se slova „a území vojenského újezdu Brdy“ zrušují.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o ověřování

§ 20

V § 16 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 301/2008 Sb., se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Zanikne-li působnost úřadu vykonávat vidimaci a legalizaci, rozhodne ministerstvo, který úřad převezme ověřovací knihy.“.

ČÁST DESÁTÁ
Účinnost

§ 21

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou § 8 odst. 5 až 7 a § 9, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2015.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Online soudnictví v České republice

Online soudnictví v České republice

Zbyněk Loebl, Pavel Loutockým Martin maisner, Michal Matějka, Radim Polčák - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha představuje první ucelené pojednání o etických, právních a sociologických aspektech přípravy online soudnictví v České republice. Online soudnictví je třeba zavádět postupně, tak aby na ně byly dobře připravené jak strany, tak soudci, soudní úředníci a manažeři soudů. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Existuje řada povolání, která tíhnou ke stresu a k syndromu vyhoření. Do této skupiny patří také soudci. Z toho vyvstává celá řada otázek pro oblast justice. Především zda stres ovlivňuje výkon funkce soudce, a pokud ano, pak do jaké míry, a za jakých podmínek může způsobit jeho ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Nezávislost soudní moci

Nezávislost soudní moci

Vojtěch Šimíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o nejdůležitějších zárukách nezávislosti soudů a soudců, ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Zákon o soudech a soudcích - Komentář

Zákon o soudech a soudcích - Komentář

Jiří Grygar - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), uznávaného autora JUDr. Jiřího Grygara, Ph.D., je, jak sám autor uvádí, komentářem soudcovským. Podává výklad základního právního ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Mgr. Sylva Šiškeová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje judikaturu týkající se problematiky věcné, místní a funkční příslušnosti soudů v civilním, trestním i správním soudnictví, stejně jako judikáty v oblasti obsazení soudu, přidělení soudce, podjatosti, vyloučení a kárné odpovědnosti soudců. Je praktickým pomocníkem ...

Cena: 856 KčKOUPIT

ÚZ č. 1442 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1442 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od srpna 2021 platí ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.