Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


326

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydáváseznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a vyhlášky č. 421/2013 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 4 se bod 26.2 zrušuje.

Dosavadní bod 26.3 se označuje jako bod 26.2.

2. V příloze v Kapitole 4 bod 35 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

3. V příloze v Kapitole 4 se za bod 49.6. doplňuje bod 49.7., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

4. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se za položku 39 vkládá položka 40, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní položky 40 a 41 se označují jako poloky 41 a 42.

5. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se za položku 00082 vkládá položka 00085, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

6. V příloze v Kapitole 5 se za bod 7.1.6. doplňuje bod 7.1.7., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

7. V příloze v Kapitole 7 body 1 a 2 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

8. V příloze v Kapitole 8 bod 7 zní:

9. V příloze v Kapitole 101 – vnitřní lékařství – interna výkony č. 11022 a 11023 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

10. V příloze v Kapitole 101 – vnitřní lékařství - interna se za výkon č. 11111 vkládá výkon č. 11112, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

11. V příloze v Kapitole 101 – vnitřní lékařství – interna se za výkon č. 11511 vkládá výkon 11512, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

12. V příloze v Kapitole 102 – angiologie se za výkon č. 12024 vkládá výkon č. 12026, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. V příloze v Kapitole 102 – angiologie se za výkon č. 12234 vkládá výkon č. 12240, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. V příloze v Kapitole 103 – diabetologie se za výkon č. 13023 vkládají výkony č. 13024 a 13026, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. V příloze v Kapitole 104 – endokrinologie se na konec doplňuje výkon č. 14220, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

16. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se na začátek vkládají výkony č. 15024, 15026, 15028 a 15030, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se výkony č. 15032 a 15034 zrušují.

18. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 výkony č. 15101 a 15105 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se za výkon č. 15101 vkládá výkon č. 15103, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se za výkon č. 15105 vkládá výkon č. 15107, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. V příloze za Kapitolu 106 – geriatrie se vkládá Kapitola 116 – medicína dlouhodobé péče, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze v Kapitole 107 – kardiologie se za výkon č. 17220 vkládá výkon č. 17223, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze v Kapitole 117 – kardiologie – skupina 1 se výkony č. 17119, 17250, 17252 a 55223 zrušují.

24. V příloze v Kapitole 117 – kardiologie – skupina 1 se za výkon č. 17633 vkládá výkon č. 17697, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze v Kapitole 108 – nefrologie se za výkon č. 18023 vkládají výkony č. 18024, 18026 a 18028, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. V příloze v Kapitole 108 – nefrologie se za výkon č. 18522 vkládají výkony č. 18523, 18524, 18525, 18526 a 18529, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze v Kapitole 108 – nefrologie se výkony č. 18540 a 18570 zrušují.

28. V příloze za Kapitolu 109 – revmatologie se vkládá Kapitola 110 – klinická osteologie, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

29. V příloze v Kapitole 203 – infekční lékařství se na konec doplňuje výkon č. 23101, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25135 vkládají výkony č. 25136 a 25137, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

31. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25245 vkládá výkon č. 25260, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 se na začátek vkládají výkony č. 25097, 25098 a 25099, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 se za výkon č. 25111 vkládá výkon č. 25112, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

34. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 se za výkon č. 25115 vkládá výkon č. 25116, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

35. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 se za výkon č. 25119 vkládá výkon č. 25120, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 se za výkon č. 25123 vkládá výkon č. 25124, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

37. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 se za výkon č. 25125 vkládá výkon č. 25126, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

38. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 se za výkon č. 25129 vkládá výkon č. 25130, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. V příloze v Kapitole 301 – dětské lékařství se výkon č. 31110 zrušuje.

40. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie se za výkon č. 35113 vkládá výkon č. 35115, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

41. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie výkony č. 35201, 35203 a 35205 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V příloze v Kapitole 404 – dermatovenerologie se za výkon č. 44023 vkládá výkon č. 44024, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. V příloze v Kapitole 407 – nukleární medicína se za výkon č. 47275 vkládají výkony č. 47303 a 47304, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie výkon č. 51871 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze v Kapitole 606 – ortopedie se za výkon č. 66023 vkládá výkon č. 66024, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. V příloze v Kapitole 702 – foniatrie se výkony č. 72021, 72022 a 72023 zrušují.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. V příloze v Kapitole 702 – foniatrie se na začátek vkládá výkon č. 72024, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. V příloze v Kapitole 705 se výkony č. 75171 a 75173 zrušují.

49. V příloze v Kapitole 708 – anesteziologie a intenzívní medicína se za výkon č. 78830 vkládá výkon č. 78840, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. V příloze v Kapitole 709 – urgentní medicína se za výkon č. 06713 vkládají výkony č. 06714, 06715 a 06716, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. V příloze v Kapitole 720 – paliativní medicína se na konec doplňují výkony č. 80053, 80054 a 80055, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. V příloze v Kapitole 697 – algeziologie – léčba bolesti – skupina 1 se na konec doplňuje výkon č. 80200, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

53. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se výkon č. 81647 zrušuje.

54. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se na konec doplňují výkony č. 81753, 81755 a 81757, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

55. V příloze v Kapitole 806 – mamografický screening se na začátek vkládají výkony č. 89178, 89223 a 89225, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

56. V příloze v Kapitole 806 – mamografický screening se výkony č. 89221 a 89222 zrušují.

57. V příloze v Kapitole 809 – radiologie a zobrazovací metody se výkony č. 89179, 89221 a 89439 zrušují.

58. V příloze v Kapitole 809 – radiologie a zobrazovací metody se za výkon č. 89177 vkládá výkon č. 89180, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

59. V příloze v Kapitole 809 – radiologie a zobrazovací metody se za výkon č. 89813 vkládá výkon č. 89815, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

60. V příloze v Kapitole 902 – fyzioterapeut se za výkon č. 21003 vkládá výkon č. 21004, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

61. V příloze v Kapitole 902 – fyzioterapeut se za výkon č. 21019 vkládá výkon č. 21020, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

62. V příloze v Kapitole 902 – fyzioterapeut se za výkon č. 21115 vkládá výkon č. 21116, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

63. V příloze v Kapitole 905 – zrakový terapeut se na konec doplňují výkony č. 75200, 75202, 75204, 75208 a 75210, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

64. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra se za výkon č. 06129 vkládají výkony č. 06130 a 06132, které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

65. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra se za výkon č. 06141 vkládá výkon č. 06142, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

66. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra se výkon č. 06133 zrušuje.

67. V příloze v Kapitole 913 – všeobecná sestra v sociálních službách výkony č. 06645 a 06649 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

68. V příloze Kapitola 917 – ergoterapeut zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

69. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony výkony č. 09543 a 09544 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

70. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09551 vkládá výkon č. 09552, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.

E-shop

Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

Petr Dostalík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá případy, ve kterých dochází k nakládání s cizí věcí proti vůli jejího vlastníka. Patří sem jednak spojení jedné věci s jinou (akcese), zpracování cizí věci ve věc jinou (specifikace), versio in rem, použití cizí věci při odvracení krajní nouze, a konečně možnost ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně, 2 vydání

Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně, 2 vydání

Šárka Kryšková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje komplexní pohled na nestátní neziskové organizace, mezi které patří především spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, politické ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.