Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 303/2014 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2014, částka 123, ze dne 18. 12. 2014

303

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. e) a f) a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb., nařízení vlády č. 448/2011 Sb. a nařízení vlády č. 224/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

2. V § 5 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“, číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.

3. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pokud mu nepřísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.“.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

4. V § 5 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

5. V § 5 odst. 5 se slova „v zařízení sociálních služeb18a),“ včetně poznámky pod čarou č. 18a zrušují, číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“ a číslo „6“ se nahrazuje slovy „7 nebo 8“.

6. V § 5 odst. 6 se za slova „zdravotních služeb“ vkládají slova „……a v zařízení sociálních služeb“, číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“, číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“.

7. V § 5 odst. 7 se slova „lékařem nebo zubním lékařem ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky,“ zrušují a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“.

8. V § 5 odst. 8 se za slova „lůžkové péče“ vkládají slova „ , ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě České republiky“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“.

9. V § 5 odst. 9 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

10. V § 6 odst. 2 se slova „zařazeným do šesté a vyšší platové třídy“ zrušují.

11. V § 8 odst. 1 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

12. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní přílohy č. 3 až 9 se označují jako přílohy č. 4 až 10.

14. V nadpisu přílohy č. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

15. V nadpisu přílohy č. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

16. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V nadpisu přílohy č. 7 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

18. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. V nadpisu přílohy č. 9 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

20. V příloze č. 10 ve III. skupině se bod 7 zrušuje.

Dosavadní bod „8“ se označuje jako bod „7“, bod „8.1.“ jako bod „7.1.“, bod „8.2.“ jako bod „7.2.“ a bod „9“ jako bod „8“.

21. V příloze č. 10 ve III. skupině se na konci doplňuje bod 9, který zní:

„9. Práce, při nichž zaměstnanec provádí fyzickou kontrolu odsouzených v rámci výkonu alternativních trestů a opatření včetně trestu domácího vězení nebo soudem uložených omezení a povinností.“.

22. V příloze č. 10 ve IV. skupině se na konci doplňuje bod 4, který zní:

„4.  Práce vykonávané strážníky obecní policie spojené s ochranou a zajišťováním veřejného pořádku, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.

E-shop

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

Ivana Štenglová - C. H. Beck

Publikace se zabývá právní úpravou smlouvy o dílo v občanském zákoníku, včetně úpravy řady souvisejících institutů (prodlení, odstoupení od smlouvy apod.). Text doplňuje rozsáhlá sbírka judikatury. Autorka čerpá ze svých zkušeností s investiční výstavbou i z rozhodovací praxe ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.